HPLC analýza nesteroidních antirevmatik v biologickém materiáluIV. Fenaky


HPLC Analysis of Non-Steroidal Antirheumatics in Biological MaterialIV. Acetic Acid Derivatives

The present paper surveys the published HPLC methods estimating derivatives of acetic acid inbiological materials and an HPLC method for estimation of indomethacine in the samples of wholeblood. The elaborated chromatographic conditions and process of isolation were applied also to theanalysis of tropesine and both drugs were determined simultaneously. The blood samples wereadjusted by liquid-liquid extraction and indomethacine (and tropesine) was analysed on the reversephase Separon SGX C-18 with the mobile phase methanol – water (pH 3.2) and detected at 254 nm.The method was used in a pharmacokinetic study of indomethacine on rabbits.

Key words:
HPLC – review of acetic acid derivatives – indomethacine – tropesine – blood sample– pharmacokinetics


Autoři: J. Sochor;  J. Klimeš;  J. Sedláček 1;  P. Čermáková
Působiště autorů: Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, 1 Hradec Králové 1 Katedra patologické fyziologie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2000; , 82-87
Kategorie: Články

Souhrn

V této práci je podán jednak přehled publikovaných HPLC metod hodnotících fenaky v biologickémmateriálu a též je uvedena HPLC metoda pro hodnocení indomethacinu ve vzorcích plné krve.Vypracované chromatografické podmínky i izolační postup byly aplikovány též na analýzu tropesinua obě léčiva lze hodnotit současně. Vzorek krve byl upraven extrakcí do organického rozpouštědlaa indomethacin i tropesin byly analyzovány na reverzních fázích Separon SGX C-18 s mobilní fázímetanol – voda (pH 3,2). Detekce byla při 254 nm. Vypracovaná metoda byla použita pro farmako-kinetickou studii indomethacinu na laboratorních králících.

Klíčová slova:
HPLC – přehled fenaků – indomethacin – tropesin – vzorky krve –farmakokinetika

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


2000 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se