Lékové formy jako předmět dizertace v historické minulosti Karlovy univerzity


Pharmaceutical Dosage Forms as the Subject of a Dissertation in the Historic Past ofCharles University

The „galenical“ dissertation which was presented for disputation by Georgius Horčička at CharlesUniversity in 1841 is discussed as far as its content is concerned. The dissertation studies a greatnumber of pharmaceutical dosage forms, many of which are already obsolete, but a certain numberof which are still in use in the present time. It is probably one of the first dissertations treating ofthe given subject.

Key words:
Charles University – pharmaceutical dosage forms – history of pharmacy –nomenclature of ancient pharmaceutical dosage forms


Autoři: H. Žáček 1;  V. Rusek 2
Působiště autorů: Katedra farmaceutické technologie Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, Hradec Králové 2 České farmaceutické muzeum Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, Hradec Králové 1
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2000; , 96-99
Kategorie: Články

Souhrn

„Galenická“ dizertace, jež byla Georgiem Horčičkou předložena k disputaci na Univerzitě Karlo-Fer-dinandově v roce 1841, se rozebírá z hlediska svého obsahu. Dizertace uvádí značné množstvílékových forem, z nichž mnohé jsou sice již obsoletní, avšak řada z nich se dodnes využívá. Jdepravděpodobně o jednu z prvních dizertací, jež se zabývají daným tématem.

Klíčová slova:
Univerzita Karlova – lékové formy – dějiny farmacie – názvosloví staršíchlékových forem

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


2000 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se