MUKOADHEZIVNÍ ORÁLNÍ TABLETY –MODERNÍ LÉKOVÁ FORMA S ŘÍZENÝMUVOLŇOVÁNÍM LÉČIVA


Mucoadhesive Oral Tablets: A Modern Dosage Form with Controlled Release of theActive Ingredient

The review paper summarizes the principal pharmaceutical and medical information about thehitherto achieved results in the development of bioadhesive dosage form concentrating on mucoad-hesive oral tablets. The site of administration of the tablets is the facial pocket. Due to specificproperties of the mucous layer on the buccal mucosa and mucoadhesive polymers from which thetablets are manufactured, tablets adhere to the mucosa. The adhesion may take a certain period oftime and during the whole period the active ingredient is gradually released. Absorption of the drugthrough the mucous membrane of the oral cavity has a number of advantages, in particular withrespect to the stability of the drug. Various types of mucoadhesive tablets are being developed. Thesystem releasing the drug only in one direction, i.e. direct to the mucosa, seems to be veryadvantageous. In the evaluation of mucoadhesive tablets, two parameters are of particular impor-tance, the bioadhesive force and the rate of drug release. Oral mucoadhesive tablets can be employedin the treatment of both systemic and local diseases.

Key words:
systems with controlled drug release – mucoadhesive oral tablets – mucoadhesion– mucoadhesive polymers


Autoři: M. Dostálová;  M. Rabišková
Působiště autorů: Ústav technologie léků Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity, Brno
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2000; , 55-61
Kategorie: Články

Souhrn

Přehled shrnuje základní farmaceutické a medicínské informace o doposud dosažených výsledcíchve vývoji bioadhezivních lékových forem s podrobnějším zaměřením na mukoadhezivní orálnítablety. Místem aplikace těchto tablet je lícní kapsa. Díky specifickým vlastnostem slizové vrstvyna bukální sliznici a mukoadhezivních polymerů, ze kterých jsou tablety vyrobeny, dochází k adhezitablet na sliznici, přičemž adheze může trvat určitou dobu a během celé této doby se léčivo postupněuvolňuje. Absorpce léčiva sliznicí dutiny ústní přináší řadu výhod týkajících se zejména stabilityléčiva. Vyvíjí se různé typy mukoadhezivních tablet, velmi výhodný se jeví systém uvolňující léčivopouze jedním směrem, a to přímo do sliznice. Při hodnocení mukoadhezivních tablet jsou důležitézejména dva parametry, bioadhezivní síla a rychlost uvolňování léčiva. Orální mukoadhezivnítablety se mohou uplatnit v léčbě jak systémových, tak i lokálních onemocnění.

Klíčová slova:
systémy s řízeným uvolňováním léčiva – mukoadhezivní orální tablety –mukoadheze – mukoadhezivní polymery

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


2000 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se