ÚČINNÁ A BEZPEČNÁ FARMAKOTERAPIEACNE VULGARIS ACNE VULGARIS A LÉČBA SOLÁRNÍHOPOŠKOZENÍ KŮŽE


Effective and Safe Pharmacotherapy of Acne vulgaris and the Treatment of SolarImpairment of the Skin

An inevitable condition for the pharmacist is a basic knowledge of dermatological changes whichare prominent in acne and solar impairment of the skin to be able to recommend in a qualifiedmanner an effective and safe treatment to the patient. However, sufferers of the more serious formsof acne should always be referred to their general practitioner, or preferentially a dermatologist.Acne vulgaris is an androgen-induced disorder, but three major mechanisms for the developmentof the disease have been identified: hypertrophy of the sebaceous gland, hyperkatosis of the follicularepithelium, and proliferation of microbial flora, particularly Propionibacterium acnes. The basis ofall lesions is the microcomedone which is developed into the ripe comedone. Inflammatory lesionsare thought to be due to proliferation of P. acnes. In the selfmedication of common acne, benzoylperoxide, which in a 5–10 % lotion exerts antimicrobial and keratolytic properties, proved to beuseful. Patients appreciate a lot its instant effect which is visible after just one day of treatment.Salicylic acid is another effective drug, which, when used on the long-term basis, has comedolyticproperties; it reduces the number of microcomedones and counteracts plugging of the follicles. Inaddition, in healthy young women who take oral contraception, a triphasic combined oral prepara-tions of contraceptives with newer progestins, notably with norgestimmate, which is practically freeof androgenic effects, are recommended with advantage for the treatment of moderate acne vulgariswithout any adverse effects. Solar impairment of the skin, the so-called solar ageing, is clinicallyindistinguishable from biological ageing. Changes connected with solar impairment appear mostlyin the dermis, where solar elastosis develops, the skin gets drier and wrinkle formation appears.For the treatment, hydroxy acids are recommended, namely salicylic acid, which is very effective,because in combination with a suitable vehicle it produces desquamation or exfoliation. Desquama-tion is beneficial as it gives a youthful apperance to the skin.

Key words:
acne vulgaris – solar ageing – benzyl peroxide – salicylic acid – combined oralcontraception


Autoři: Z. Fendrich;  E. Jandová 1;  M. Finsterlová 2
Působiště autorů: Katedra farmakologie a toxikologie Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, Hradec Králové 1 Klinika kožních nemocí Fakultní nemocnice Univerzity Karlovy, Hradec Králové 2 Kožní oddělení Fakultní nemocnice Bulovka 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy,
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2000; , 62-67
Kategorie: Články

Souhrn

Základní znalost dermatologických změn, které vznikají při acne vulgaris a solárním poškození kůže,je pro farmaceuta nezbytnou podmínkou, aby mohl kvalifikovaně doporučit pacientům efektivnía bezpečnou autoterapii (samoléčbu, samoterapii), eventuálně, v případě pokročilých změn, dopo-ručit návštěvu odborného kožního lékaře. Acne vulgaris vzniká pod přímým vlivem androgenůa existují tři hlavní mechanizmy, které se spoluúčastní při vzniku akné. Jedná se o hypertrofiimazové žlázy, o hyperkeratózu s proliferací keratinocytů a s retencí mazu a o proliferaci mikrobi-ální flóry, zvláště pak Propionibacterium acnes. Základem afekcí jsou mikrokomedony a zralékomedony. Proliferace P. acnes vede k vytváření velkých zánětlivých lézí. V samoterapii mírnéhonebo středního akné se uplatňuje benzoyl peroxid, který v 5–10% roztoku má antimikrobiálnía keratolytické vlastnosti. Pacienti velmi oceňují bezprostřední účinek, který je patrný již po prvnímdnu léčby. Druhou účinnou látkou je kyselina salicylová, která při dlouhodobější aplikaci vykazujekomedolytické vlastnosti, vede k redukci mikrokomedonů a zabraňuje ucpání folikulů. U zdravýchdívek a žen fertilního věku, které užívají kombinovanou orální antikoncepci, je možno s výhodoudoporučit třífázové kombinované preparáty s novějšími progestiny, zejména pak norgestimatem,který nemá prakticky žádné androgenní účinky a velmi dobře a bez vedlejších účinků působí protistředně závažným formám akné. Solární poškození kůže, tzv. „solární stárnutí“ je klinicky neodli-šitelné od biologického stárnutí. Změny spojené se solárním poškozením kůže se objevují převážněv dermis, kde se vyvíjí solární elastóza, kůže se stává sušší a objevují se vrásky. Pro terapii změnse doporučují hydroxylové kyseliny. Salicylová kyselina, zástupce aromatických hydroxykyselin jevelmi účinná, protože v kombinaci s vhodným vehikulem působí deskvamaci starého stratumcorneum a propůjčuje kůži mladistvý vzhled.

Klíčová slova:
acne vulgaris – solární stárnutí – benzoyl peroxid – kyselina salicylová –kombinovaná orální antikoncepce

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


2000 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se