Za profesorem Karlem Trnavským


Vyšlo v časopise: Čes. Revmatol., 26, 2018, No. 1, p. 50-51.
Kategorie: Ze života společnosti

Prof. MUDr. Karel Trnavský, DrSc., zemřel v Praze 14. října 2017. Prof. Trnavský měl bohatý a činorodý život, který naplnil nejen láskou k revmatologii, medicíně a vědě, ale také k umění, filozofii a své rodině. Narodil se 6. 12. 1930 v Brně a lékařská studia absolvoval na Univerzitě Palackého v Olomouci. Původně se chtěl věnovat chirurgii, ale již během studií se rozhodl pro interní medicínu a jako specializaci si vybral revmatologii. Jak sám řekl, revmatologie ho lákala svou tajemností, protože to byl obor, o kterém se toho mnoho nevědělo a který se teprve začínal etablovat a rozvíjet.

Po promoci v roce 1955 začal svou medicínskou dráhu ve Výskumném ústavu reumatických chorôb v Piešťanech, kde se stal vedoucím oddělení klinické a experimentální farmakologie. Vzdělával se i v klinické medicíně a snažil se skloubit nelehké spojení klinika s laboratorním bazálním výzkumem. Byl obdivovatelem anglosaského pojetí medicíny, které je právě takovým spojením typické. Absolvoval několik zahraničních pobytů v Manchesteru, Oxfordu, Paříži či Mnichově a s řadou spolupracovníků, se kterými se tam potkal, se stýkal po značnou část svého života. Habilitoval se na Lékařské fakultě UP v Olomouci v roce 1976 a profesorem byl jmenován v roce 1984. V roce 1983 byl jmenován ředitelem Výzkumného ústavu chorob revmatických (VÚCHR) v Praze (dnešní Revmatologický ústav). Vypracoval nový vědecký program pro ústav, který se týkal 3 stěžejních oblastí – výzkumu páteře u pracující populace, klinické farmakologie nových antirevmatik a umělé náhrady kolenního kloubu. Tyto programy se staly nosnými tématy až do roku 1990. Prof. Trnavský se staral o odborný růst svých spolupracovníků, umožnil zahraniční pobyty na výborných revmatologických pracovištích a postupně pozvedl vědeckou úroveň ústavu. Později působil jako ředitel Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) v Praze a v letech 1986–1994 byl vědeckým sekretářem České lékařské společnosti JEP. Získal řadu ocenění a vyznamenání doma (mj. Bronzová medaile ČLS JEP, Medaile J. E. Purkyně) i v zahraničí (Zlatá medaile Slovenskej lekárskej spoločnosti, Medaile Claudea Bernarda – Institut Pasteur v Paříži, Medaile Mario Negri – Milán). Byl čestným členem ČLS JEP a osmi zahraničních odborných společností. V období 1990–1993 byl předsedou České revmatologické společnosti ČLS JEP a několik let působil v exekutivě Evropské ligy proti revmatismu (EULAR), kde vedl komisi pro klinické studie. Pan profesor stál u zrodu časopisu Česká revmatologie, když došlo v roce 1993  k rozdělení Fyziatrického a revmatologického věstníku na část revmatologickou a část rehabilitační. Byl také prvním vedoucím redaktorem tohoto časopisu a zůstal jím až do roku 1998. Nastavil převážně edukační charakter časopisu, který tak přetrvává bez větších změn až do nynější doby. Prof. Trnavský byl sám velmi pilný ve svých příspěvcích a dokázal pro časopis získat řadu výborných článků od svých spolupracovníků i externích přispěvatelů.

Velmi bohatá byla jeho publikační činnost. Je podepsán jako autor nebo spoluautor na zhruba 500 publikací v domácích i zahraničních časopisech a 12 monografiích. Provedl několik klinických hodnocení, např. s použitím zlata u revmatoidní artritidy, v dalším posuzoval kombinovanou léčbu methotrexátem a Plaquenilem, vyjadřoval se i k antimalarikům u psoriatické artritidy. V laboratoři se účastnil experimentů zkoumajících vztah léků na metabolismus kolagenu, zajímala ho patogeneze degenerace chrupavky, nebo experimentální latyrismus a vliv na kolagen. Významným úspěchem bylo vypracování modelu urátové artritidy u krys. Mezi časopisy, ve kterých publikoval, figurují takové jako Nature, a to opakovaně, Annals of Rheumatic Diseases, Journal of Rheumatology, nebo Immunology či Pharmacology. Pohled do PubMed ukazuje, že uveřejňoval články již v době svých studií na lékařské fakultě, spolu s pozdějším prof. Vykydalem nebo prof. Klabusayem. Byl také autorem řady knižních publikací, především u nás první ucelené monografie Klinická revmatologie, ale také několika knih týkajících se farmakologie v revmatologii, či cílených na místní postižení, jako byly např. syndrom bolestivého ramene či syndrom bolestivého kolena. Napsal i publikaci o Karlu Čapkovi a vývoji jeho onemocnění ankylozující spondylitidou, včetně toho, že si všímal vlivu na život a práci, které toto onemocnění na spisovatele mělo.

Prof. Trnavský v mládí hodně sportoval, dělal vysokohorskou turistiku a velmi rád lyžoval. Měl i jiné koníčky, například filozofii a poezii. Z básníků měl rád Vladimíra Holana či Miroslava Holuba, kterého sledoval od jeho začátků – měl celé jeho publikované dílo. Z filozofů měl nejblíže k existencionalistům, oslovil ho Martin Heidegger nebo Camus. Měl rád umění, pamatuji se, s jakým nadšením často vyprávěl o dojmech z koncertu z předešlého večera.

V posledních letech působil jako vedoucí lékař ve společnosti Arthrocentrum, s.r.o. v Praze.

V panu profesorovi Karlu Trnavském odešel člověk, který zanechal nepřehlédnutelnou stopu v revmatologii, ale i celé české medicíně. Podobně jako celou jeho generaci, jeho život odrážel i turbulence, kterými procházela naše společnost v druhé polovině 20. století a na počátku tohoto milénia. Nepochybně miloval svou práci, vždy ho to lákalo a nutilo pochopit, co je za vznikem jednotlivých onemocnění. Svou vědeckou prací tak přispěl k důležitým poznáním, a dostalo se mu za to uznání a ocenění. Vychoval své nástupce a vtiskl jim tento racionální vědecký přístup k medicíně. Ke konci svého života se zabýval hlavně praktickým lékařstvím, i zde se snažil své poznatky zformulovat a sdělit ostatním v monografiích nebo článcích. Na velkou osobnost české revmatologie nezapomeneme.

Čest jeho památce.

Jiří Vencovský


Štítky
Dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se