Imunolokalizace 3-nitrotyrosinu v synoviální tkáni


Immunolocalization of 3-nitrotyrosine in human synovium

3-nitrotyrosine (3NT) is regarded as some kind of a „footprint“ of NO generation. Immunohistochemical

analysis was performed on 9 specimens of human synovium (3 rheumatoid arthritis, 4 osteoarthritis (OA), 1 juvenile idiopathic arthritis, and 1 inflamed Baker’s cyst derived from a joint of a patient with villonodular synovitis). Serial sections were stained with monoclonal antibody 60-E3 to 3NT, and with antibodies to CD31, CD68, and CD14 reacting to endothelial cells, macrophages and monocytes, respectively. The majority of specimens demonstrated a pattern of strong 3NT staining localized to endothelial cells accompanied by weak immunostaining of tissues closely surrounding the 3NT-positive endothelia (7 of the 9 specimens, including all of the specimens derived from osteoarthritic joints). We observed strong 3NT immunostaining of synovial stroma in only 2 specimens of inflamed synovia, those collected from the Baker’s cyst secondary to villonodular synovitis and a knee joint with rheumatoid arthritis. We conclude that in human synovial tissue, tyrosine is primarily nitrated in endothelial cells. 3NT-positive staining of endothelial cells in OA synovia suggests that activation of endothelial cells occurs even in apparently non-inflammatory OA synovial tissue.

Key words:
nitric oxide, nitrotyrosine, synovium, osteoarthritis, immunohistochemistry


Autoři: J. Niederlová 1;  D. Kodetová 2;  O. Kryštůfková 1;  V. Vilím 1
Působiště autorů: Revmatologický ústav, Praha 1;  Ústav patologie a molekulární medicíny UK 2. LF a FN Motol, Praha 2
Vyšlo v časopise: Čes. Revmatol., 14, 2006, No. 2, p. 49-52.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

3-nitrotyrosin (3NT) je považován za jakýsi „indikátor“ tvorby NO. Byla provedena imunohistochemická analýza vzorků lidské synoviální tkáně, získané od 9 pacientů (3 revmatoidní artritida, 4 osteoartróza (OA), 1 juvenilní idiopatická artritida a 1 Bakerova cysta odebraná od pacienta s pigmentovou vilonodulární synovitidou). Sériové řezy byly barveny monoklonální protilátkou 60-E3 proti 3NT a protilátkami proti CD31, CD68 a CD14, což jsou povrchové markery endoteliálních buněk, makrofágů a monocytů. U většiny vzorků (konkrétně u 7 z 9 vyšetřených vzorků, včetně všech vzorků, získaných od nemocných s osteoartrózou) byla pozorována silná imunoreaktivita vůči 3NT lokalizovaná v endoteliálních buňkách, doprovázená slabým a difuzním barvením tkání v těsném sousedství 3NT-pozitivního endotelu. Silnou pozitivitu 3NT ve stromatu synoviální tkáně jsme pozorovali pouze u dvou silně zánětlivých vzorků, konkrétně u Bakerovy cysty a u jednoho pacienta s revmatoidní artritidou. Závěrem této pilotní studie je tedy konstatování, že v lidské synoviální tkáni dochází k nitraci tyrosinu především v endoteliálních buňkách. 3NT-pozitivní barvení endoteliálních buněk v synoviální tkáni pacienta s OA naznačuje, že k aktivaci endoteliálních buněk dochází i ve zdánlivě nezánětlivé synoviální tkáni pacientů s OA.

Klíčová slova:
oxid dusnatý, nitrotyrosin, synovium, osteoartróza, imunohistochemie


Štítky
Dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie

Článek vyšel v časopise

Česká revmatologie

Číslo 2

2006 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×