Komplexní morfologická vyšetření u nemocných s ankylozující spondylitidou


Complex morphological examination of patients with ankylosing spondylitis

Objective:
Ankylosing spondylitis (AS) is a chronic progressive inflammatory rheumatic disease of musculoskeletal system. It represents seronegative spondylarthropaties affecting particularly axial skeleton. Different morphological image techniques such as plain radiography, computer tomography (CT) and magnetic resonance imaging (MRI) are used to detect local vertebral and ligamental changes in AS. An algorithm for evaluation of those changes is specific for each above mentioned image techniques. The aim of the study was to compare the benefit of particular images for the evaluation of acute and chronic affection of axial skeleton in patients with AS.

Methods:
We examined 63 patients with AS (according the modified New York criteria). Disease activity was evaluated according the erythrocyte sedimentation rate, Creactive protein and disease activity questionnaire BASDAI (Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index). Functional impairment was assessed by BASFI (Bath Ankylosing Spondylitis Function Index). Total spine and sacroiliac (SI) joints were assessed by plain radiography. Spiral CT was used for the evaluation of C2-C7 in 35 patients. MRI was used to evaluate the most affected regions of the spine according to radiography in 49 patients. Simultaneous evaluation of cervical spine by spiral CT and MRI was performed in 30 patients. Conventional as well as contrast-enhanced MRI was performed in 17 patients. In the latter, acute and chronic changes in bone marrow of vertebra and adjacent discuses (vertebral unit) were performed according the Braun score system.

Results:
Radiography still remains method of choice for the diagnosis of ankylosing spondylitis. In contrast to MRI, CT is superior to evaluate calcification and ossification of ligaments as well as bone morphological changes (vertebral fracture, osteophytes, olisthesis). MRI gives better information on changes in bone marrow, discs, entheses, and longitudinal ligaments. It can assess a width and signal of spinal cord. I.v. administration of contrast agents can reveal more acute MRI local changes compare to conventional examination in T1 and T2 weighted images. Correlations of the Braun score for acute MRI changes in the conventional T1 and T2 weighted images and contrast-enhanced T1 weighted image with CRP (T2WI: rs=0.1322, p<0.05; T1WI: rs=0.1478, p<0.05; T1Gd-DTPA: rs 0.1133, p<0.05), and also with BASDAI (T2WI : rs=0.1376, p<0.01; T1WI : rs =0.1434, p<0.01; Gd-DTPA: rs=0.1592, p<0.01) as well as with BASFI (T2WI: rs=0.4119, p<0.005 ; T1WI : rs=0.4530, p<0.01;T1 Gd-DTPA :rs=0.4751, p<0.005) were found. In the chronic changes, the most frequent local pathological changes were observed in conventional T1 weighted images, while not in those using T2 weighted images and contrast-enhanced T1 weighted images. The score of chronic changes correlated significantly with the period from the diagnosis (T2WI: rs=0.4298, p < 0.005; T1WI: rs=0.4318, p < 0.005; Gd-DTPA: rs=0.4395, p < 0.005) and with BASFI (T2WI: rs=0.2124, p<0.01; T1WI : rs=0.2119, p<0.01, Gd-DTPA: rs=0.2185, p<0.01). On the other side, it did correlate with the period from the first symptoms and with age of the patients.

Conclusion:
MRI of the spine enables the most detailed evaluation of acute and chronic changes in patients with AS. The diagnosis of acute local changes is ameliorated by administration of contrast agents. Conventional T1 weighted images are optimal for the MRI diagnosis of chronic changes, while the administration of contrast agent is not beneficial.

Key words:
ankylosing spondylitis, MRI, CT, radiography


Autoři: V. Peterová 1;  Š. Forejtová 2
Působiště autorů: Radiodiagnostická klinika 1. LF UK, Praha 1;  Revmatologický ústav, Praha 2
Vyšlo v časopise: Čes. Revmatol., 14, 2006, No. 2, p. 71-79.
Kategorie: Přehledné referáty

Souhrn

Úvod:
Ankylozující spondylitida (AS) je celkové chronické progresivní zánětlivé revmatické onemocnění pohybového ústrojí ze skupiny seronegativních spondylartropatií, postihující převážně axiální skelet. V zobrazení ložiskových změn obratlů a vazů v páteři se u AS používají různé morfologické zobrazovací metody, z nichž každá má své místo ve vyšetřovacím postupu a své opodstatnění – nativní rtg, výpočetní tomografie (CT) a magnetická rezonance (MR). Cílem studie bylo porovnat přínos jednotlivých zobrazovacích metod při hodnocení akutního i chronického postižení axiálního skeletu u nemocných s AS.

Metodika:
Vyšetřili jsme celkem 63 nemocných s AS (dle modifikovaných New Yorských kriterií). Aktivita nemoci byla hodnocena pomocí sedimentace erytrocytů, C-reaktivního proteinu a dotazníku pro aktivitu onemocnění BASDAI (Bath Ankylosing Spondylitis Disease Aktivity Index), funkční postižení bylo hodnoceno dotazníkem BASFI (Bath Ankylosing Spondylitis Function Index). U všech nemocných byla vyšetřena celá páteř a sakroiliakální skloubení (SI) nativním rtg. U 35 nemocných jsme provedli spirální CT obratlů v rozsahu C2–C7 a u 49 nemocných nativní vyšetření MR nejvíce postižených úseků páteře dle rtg vyšetření. Současné vyšetření C páteře pomocí spirálního CT a MR bylo tak provedeno celkem u 30 nemocných. U 17 nemocných byla MR vyšetřena jednak nativně a dále po i.v. podání kontrastní látky, u nich pak byly hodnoceny akutní a chronické změny ve dřeni obratlů a přilehlých ploténkách (vertebrální jednotka) pomocí Braunova skórovacího systému.

Výsledky:
Rtg zůstává stále nezbytnou metodou pro diagnózu ankylozující spondylitidy. CT ve srovnání s MR lépe zobrazuje kalcifikace i osifikace vazů, jakož i kostní strukturální změny (fraktury obratlů, osteofyty, olistézu). MR obraz přináší lepší rozlišení při zobrazení změn v kostní dřeni, v ploténkách, entezích a podélných vazech, posoudí šíři i signál míšní. V diagnostice akutních MR změn i.v. podání kontrastní látky odhaluje více ložiskových změn ve srovnání s nativním vyšetřením v T1 i v T2 váženém obraze. Byla nalezena korelace mezi hodnotou Braunova skóre pro akutní změny v T1 i T2 vážených obrazech zobrazených nativně i v T1 váženém obraze po podání kontrastní látky a mezi hodnotou CRP (T2WI: rs=0,1322, p<0,05; T1WI: rs=0,1478, p<0,05; T1Gd-DTPA: rs 0,1133, p<0,05), dále byla nalezena tato korelace s hodnotou BASDAI (T2WI: rs=0,1376, p<0,01; T1WI: rs =0,1434, p<0,01; Gd-DTPA: rs=0,1592, p<0,01) i s hodnotou BASFI (T2WI: rs=0,4119, p<0,005; T1WI: rs=0,4530, p<0,01; T1 Gd-DTPA: rs=0,4751, p<0,005). U chronických změn nejvyšší četnost ložiskových patologických změn byla zjištěna v nativních T1 vážených obrazech, zatímco T2 vážené obrazy i postkontrastní T1 vážené obrazy ukazují výrazně menší rozsah postižení. Skóre chronických změn korelovalo významně s dobou od stanovení diagnózy (T2WI: rs=0,4298, p < 0,005; T1WI: rs=0,4318, p < 0,005; Gd-DTPA: rs=0,4395, p < 0,005) i s hodnotou BASFI (T2WI: rs=0,2124, p<0,01; T1WI: rs=0,2119, p<0,01, Gd-DTPA: rs=0,2185, p<0,01), naopak nekorelovalo s dobou trvání celkových příznaků nemoci a věkem.

Závěr:
MR vyšetření páteře umožňuje nejpodrobnější zobrazení akutních i chronických změn u pacientů s AS. U akutních ložiskových změn podání kontrastní látky výrazně zlepšuje diagnostiku, u chronických změn jsou nejvýhodnější v MR nativní T1 vážené obrazy a podání kontrastní látky není přínosem.

Klíčová slova:
ankylozující spondylitida, MR, CT, rtg


Štítky
Dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie

Článek vyšel v časopise

Česká revmatologie

Číslo 2

2006 Číslo 2
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Antikoagulační terapie v sekundární prevenci ischemické CMP aneb co všechno se může stát…
nový kurz
Autoři:

Vzácné poruchy zraku a jejich genetické testování
Autoři: prof. MUDr. Petra Lišková, Ph.D.

Praktické aspekty mezioborové spolupráce při diagnostice a léčbě srdečního selhání
Autoři: MUDr. Sylvie Štrégl Hrušková, prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., MUDr. Marie Lazárová

Praktický lékař – spojka mezi pacientem a specialistou
Autoři:

Průvodce pomocnými prostředky při léčbě nemocí parodontu
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se