Transdukční signální dráhy – cíl terapie revmatoidní artritidy budoucnosti?


Signal transduction pathways – future targets of treatment in rheumatoid arthritis?

Understanding of the role of cytokine network in inflammation has led to development of novel biological agents which have been of the major breakthrough in the therapy of rheumatoid arthritis during the last few years. More than half of the patients in clinical trials do not achieve ACR50 responses and remissions are still rare. Anti-cytokine drugs could also have serious side effects. Therefore significant efforts are focused on characterizing the signal transduction cascades that are activated by these cytokines and, in turn, regulate their expression. The most light is shed on the mitogen activated protein-kinase (MAPK), JAK/STAT and transcription factor NF-κB cascades that are pivotal regulators of expression of proinflammatory mediators. Active forms of these proteinkinases and transcription factors are expressed in rheumatic joint tissue and their proper inhibitors should provide novel therapeutic intervention in rheumatoid arthritis in the near future.

Key words:
rheumatoid arthritis, signal transduction cascade, mitogen activated protein-kinase (MAPK), JAK/STAT, transcription factor NF-κB


Autoři: L. Šenolt;  J. Vencovský;  K. Pavelka
Působiště autorů: Revmatologický ústav, Praha
Vyšlo v časopise: Čes. Revmatol., 13, 2005, No. 2, p. 58-66.
Kategorie: Přehledné referáty

Souhrn

Odhalení významu cytokinové sítě v patogenezi zánětu vedlo k vývoji biologické léčby, která dosáhla během několika posledních let hlavního průlomu v terapii revmatoidní artritidy. Více než polovina pacientů v klinických studiích však nedosahuje léčebné odpovědi hodnocené podle ACR50 a remise onemocnění je docíleno zřídka. Anticytokinové preparáty mohou být též provázeny závažnými nežádoucími účinky. Proto je vynakládáno významné úsilí na charakterizaci transdukčních signálních drah, které jsou aktivovány těmito cytokiny a v zápětí mohou jejich produkci také regulovat. Nejvíce pozornosti je věnováno mitogenem aktivovaným proteinkinázám (MAPK), JAK/STAT a transkripčnímu faktoru NF-κB, jež jsou základními regulátory exprese prozánětlivých mediátorů. Aktivní formy těchto proteinkináz a transkripčních faktorů jsou exprimovány revmatickou kloubní tkání a jejich vhodné inhibitory mohou představovat novou možnost terapeutického ovlivnění revmatoidní artritidy v blízké budoucnosti.

Klíčová slova:
revmatoidní artritida, signální transdukční dráha, mitogeny aktivovaná proteinkináza (MAPK), JAK/STAT, transkripční faktor NF-κB


Štítky
Dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie

Článek vyšel v časopise

Česká revmatologie

Číslo 2

2005 Číslo 2
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se