Hodnocení funkčního postižení u pacientů s gonartrózou – validizace české verze dotazníku WOMAC


Evaluation of functional involvement in patients with knee osteoarthritis – validation of the Czech version of the WOMAC index

Aim of the study.
To establish a Czech translation of the Western Ontario McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC), to find out its reliability, inner integrity, and the sensitivity to the changes induced by surgical treatment of the knee osteoarthritis.

Methods.
The questionnaire had been translated independently by three rheumatologists, and the final version was then designed after mutual discussion. This version was tested on a group of 50 patients with knee osteoarthritis (median age 75.5 years) indicated to the total joint arthroplasty. Index was tested twice prior operation, within the entry examination and after both one week and three months since the operation was performed. The mean value of the WOMAC, particularly WOMAC-A, WOMAC-B, and WOMAC-C indices, as well as each of the subsequently calculated indices were compared and correlated. Inner integrity of the questionnaire has been evaluated using inner associative analysis. Progression of the index values, particular indices, and each components followed by surgical treatment has been evaluated.

Results.
Fifty patients were enrolled into this study and 23 of them finished the follow up. WOMAC values, particular indices, and individual components, except one question, did not differ significantly and correlated with each other. Statistically significant correlations of each components and particular indices have been demonstrated using inner associative analysis. Surgical treatment was followed by significant decrease of the WOMAC index, particular indices WOMAC-A, WOMAC-B, and WOMAC-C as well as the individual components.

Conclusion.
The Czech linguistic validated version showed in this study high reliability, inner integrity as well as high sensitivity to the surgical treatment.

Key words:
knee osteoarthritis, functional involvement, WOMAC


Autoři: M. Olejárová;  O. Šléglová;  L. Dušek 1;  J. Vencovský;  K. Pavelka
Působiště autorů: Revmatologický ústav, Praha, 1Centrum biomedicínské statistiky LF MU
Vyšlo v časopise: Čes. Revmatol., 13, 2005, No. 2, p. 47-53.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíle studie.
Vytvořit český překlad dotazníku West Ontario and MacMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC), zjistit jeho spolehlivost, vnitřní integritu a citlivost na změny vyvolané chirurgickou léčbou gonartrózy.

Metodika.
Dotazník byl přeložen nezávisle třemi revmatology a po vzájemné diskusi byla navržena finální verze překladu. Tato verze byla testována u skupiny 50 pacientů s gonartrózou (medián věku 75,5 roku) indikovaných k totální kloubní náhradě. Index byl vyšetřen dvakrát před operací – při vstupním vyšetření a kontrole s odstupem jednoho týdne a za 3 měsíce po operaci. Průměrné hodnoty WOMAC, dílčích indexů WOMAC-A, WOMAC-B a WOMAC-C i jednotlivé komponenty při opakování vyšetření byly porovnány a korelovány. Byla hodnocena vnitřní integrita dotazníku vnitřní asociační analýzou. Byl hodnocen vývoj indexu, dílčích indexů a jednotlivých komponent po chirurgické léčbě.

Výsledky.
Do sledování bylo zařazeno celkem 50 pacientů, z nichž 23 dokončilo sledování. Hodnoty WOMAC, dílčích indexů a jednotlivých komponent s výjimkou jedné otázky se statisticky významně nelišily a významně spolu korelovaly. Vnitřní asociační analýza prokázala statisticky významné korelace jednotlivých komponent i dílčích indexů. Po chirurgické léčbě došlo k vysoce významnému snížení indexu WOMAC, dílčích indexů WOMAC-A, WOMAC-B a WOMAC-C i jednotlivých komponent.

Závěr.
Česká jazykově validizovaná verze prokázala v této studii vysokou spolehlivost, vnitřní integritu i vysokou citlivost na terapeutickou intervenci v podobě chirurgické léčby.

Klíčová slova:
gonartróza, funkční postižení, WOMAC


Štítky
Dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie

Článek vyšel v časopise

Česká revmatologie

Číslo 2

2005 Číslo 2
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se