Metotrexát u dětských revmatických onemocnění


Methotrexate inrheumatic diseases in children

Methotrexate (MTX) is one of the most effective and commonly used drugs in paediatric rheumato-logy. Both the total dose of MTX and its biological availability as well as the type and activity of metabolic processes involved determine the ultimate therapeutic efficacy. For the most rational and effective therapy knowledge of the principles of MTX pharmacokinetics is highly relevant mainly in terms of determination of individual dosing and route of administration. Children often need higher dose of MTX per surface area unit (10-15 mg/m2/week) than adults to achieve the clinical effect. In about 30-50 % of paediatric patients parenteral, usually subcutaneous administration is necessary. Due to the short biological half-life of free MTX it appears likely that long-lived MTX metabolites (polyglutamates), that reach their stable intracellular concentration within about 6 weeks of administration, are responsible for its long-term effects. The authors summarise results of erythrocyte MTX polyglutamate concentration measurments in patients treated with MTX for Juvenile Idiopathic Arthritis. Although it is likely that it reflects biological availability of MTX usefulness of MTX polyglutamate assessment in routine therapeutic monitoring needs to be further studied. Precise mechanism of MTX action is not fully understood. Results of experimental as well as clinical studies suggest its anti-inflammatory effect is mediated by different than anti-prolifera-tive mechanisms that are responsible mainly for its side effects. The authors present existing evidence for adenosine as the mediator of MTX anti-inflammatory action and show results of their own study dealing with blood adenosine assessment in the patients treated with MTX and matched paediatric controls. Effective MTX dose did not affect long-term adenosine concentration in treated patients. Possible explanations to this finding are discussed.

Key words:
Methotrexate, pharmacokinetics, mechanism of action, adenosine, juvenile idiopathic arthritis


Autoři: P. Doležalová;  D. Němcová;  J. Chládek 1;  J. Krijt 2;  J. Hoza
Působiště autorů: Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK, Praha 1Oddělení farmakologie LF UK, Hradec Králové Ústav dědičných metabolických poruch 1. LF UK, Praha
Vyšlo v časopise: Čes. Revmatol., , 2004, No. 3, p. 111-119.
Kategorie: Články

Souhrn

Metotrexát (MTX) patří k nejúčinnějším a nejčastěji používaným lékům u dětských revmatických onemocnění. Jeho účinnost je závislá na podávané dávce a její individuální biologické dostupnosti a na typu a aktivitě metabolických procesů ovlivněných MTX. Znalost farmakokinetiky MTX je předpokladem pro racionální a efektivní léčbu z hlediska volby individuální dávky a cesty podání. Pro dosažení klinického efektu potřebují dětí obvykle vyšší dávku MTX na jednotku tělesného povrchu než dospělí (10-15 mg/m2/týden). U 30-50% dětských pacientů je nutné parenterální, obvykle subkutánní podávání. Vzhledem ke krátkému biologickému poločasu volného MTX je pravděpodobné, že za jeho dlouhodobý efekt odpovídají metabolity MTX s dlouhým poločasem, polyglutamáty, které dosáhnou ustálených hladin asi po 6 týdnech. Jako model pro intracelulární kumulaci MTX je využíván snadno dostupný erytrocyt. Hladiny polyglutamátů MTX v erytrocytech odrážejí inter-individuální rozdíly ve farmakokinetice MTX a mohou být také ovlivněny compliance nemocného. Mechanismus účinku MTX není zcela objasněn. Experimentální i klinické studie napovídají, že jeho protizánětlivý efekt je zprostředkován jinými než antiproliferativními pochody, které jsou odpovědné zejména za nežádoucí účinky. Autoři shrnují výsledky měření koncentrace polyglutamátů MTX v erytrocytech pacientů léčených MTX pro juvenilní idiopatickou artritidu a prezentují výsledky vlastních měření koncentrace adenosinu v krvi u pacientů a v kontrolním souboru. Efektivní dávka MTX nevedla k trvalému zvýšení koncentrace adenosinu v krvi léčených pacientů. Možné příčiny tohoto nálezu jsou diskutovány.

Klíčová slova:
Metotrexát, farmakokinetika, mechanismus účinku, adenosin, juvenilní idiopatická artritida

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie

Článek vyšel v časopise

Česká revmatologie


2004 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se