Diurnálny rytmus sekrécie prolaktínu u pacientov s reumatoidnou artritídou


Diurnal variation of prolactin secretion inrheumatoid arthritis patients

Despite of intensive efforts, ethiopathogenesis of rheumatoid arthritis (RA) has not been definitely solved yet. Prolactin (PRL) has been found to affect immunological system which lead to speculation about its role in ethiopathogenesis of RA. The increased levels of PRL were found in RA patients in a majority of cases. The aim of this study was to investigate diurnal secretion of prolactin in patients with early onset of RA. Patients and methods. Ten patients were evaluated, 8 women with average age of 45.5 years and 2 men with average age of 34.7 years. Duration of the disease: 2.07 months. As controls we evaluated 6 volunteers, women with average age of 41.3 years. Blood was collected at 4 hours intervals. PRL was analysed by chemiluminiscence- immunochemical reaction with mono-clonal antibody using Imunolite. Results. Compared to the control group, higher levels of PRL were found in RA patients. Mean levels of PRL in the group of RA patients: at 8.00 a.m.: 9.52 ng/ml, at 12.00 p.m.: 9.71 ng/ml, at 4.00 p.m.: 12.21 ng/ml, at 8.00 p.m.: 14.11 ng/ml, at 12.00 a.m.: 18.95 ng/ml, at 4.00 a.m.:18,24 ng/ml. Statistically significant differences between control group and RA patients were found at 4.00 p.m. (*p < 0.05) and at 8.00 p.m., 12.00 a.m. and 4.00 a.m. (**p < 0,01). If we took the lowest cortisol levels measured at these times into account reciprocal ratio of prolactin/cortisol might then be involved in alteration of daily activity of the disease with maximum of difficulties in the morning. Better understanding to interactions between neuroendocrine and immune systems will help to reveal the ethiology of autoimmune disease and will contribute to search for new therapeutical strategies in the future.

Key words:
rheumatoid arthritis, prolactin, diurnal variation


Autoři: Ž. Macejová 1;  D. Trejbal;  I. Lazúrová
Působiště autorů: I. interná klinika, LF UPJŠ a FNsP, tr. SNP 1, Košice 2IV. Interná klinika, LF UPJŠ a FNLP, Košice 1
Vyšlo v časopise: Čes. Revmatol., , 2004, No. 3, p. 120-124.
Kategorie: Články

Souhrn

Etiopatogenéza reumatoidnej artritídy (RA) napriek intenzívnemu úsiliu nebola zatiaľ jednoznačne objasnená. Zistenie, že prolaktín (PRL) ovplyvňuje imunitný systém podnietil vznik úvah, že môže zasahovať do etiopatogenézy reumatoidnej artritídy. Väčšina autorov zistila zvýšené hladiny PRL u pacientov s RA. Cieľom práce bolo vyšetriť diurnálnu sekréciu prolaktínu u pacientov s včasnou formou RA. Súbor a metódy. Vyšetrili sme 10 pacientov, počet žien: 8, priemerný vek: 45,5 rokov, počet mužov: 2, priemerný vek 34,7 rokov. Dĺžka trvania ochorenia: 2,07 mesiaca. Ako kontrolu sme vyšetrili sekréciu bazálneho PRL u 6 dobrovoľníkov-žien, priemerný vek 41,3 rokov. Odber sme realizovali každé 4 hodiny. Hladiny PRL sme stanovovali chemiluminiscenčnou metódou - imuno-chemická reakcia s monoklonálnou protilátkou na prístroji Imunolite. Výsledky. Hodnoty PRL u pacientov s RA boli vyššie ako u kontrolnej skupiny. Hodnoty PRL u sledovanej skupiny pacientov: o 8,00 hod.: 9,52 ng/ml, o 12,00:9,71 ng/ml, o 16,00:12,21 ng/ml, o 20,00:14,11 ng/ml, o 24,00:18,95 ng/ml, o 4,00:18,24 ng/ml. Štatisticky významný rozdiel medzi kontrolnou skupinou a RA sme našli o 16,00 (p < 0,05) a o 20,00, 24,00 a 4,00 (p < 0,01). V zhode s inými autormi sme našli najvyššie hladiny PRL v ranných hodinách, medzi 24.00 a 4.00. Ak vezmeme do úvahy, že hodnoty kortizolu sú v tom čase najnižšie, potom ich vzájomný pomer prolaktín/kortizol by mohol ovplyvňovať dennú aktivitu ochorenia s maximom obtiaží ráno. Lepšie pochopenie interakcií medzi neuroendokrinným a imu-nitným systémom pomôže objasniť etiológiu autoimunitných ochorení a prispeje k novým terapeutickým možnostiam.

Klíčová slova:
reumatoidná artritída, prolaktín, diurnálny rytmus

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie

Článek vyšel v časopise

Česká revmatologie


2004 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se