Dysfagie horního typu u pacienta s difuzní idiopatickou skeletální hyperostózou


Upper dysphagia in patient with diffuse idiopathic skeletal hyperostosis

Diffuse idiopathic skeletal hyperostosis (DISH) is a chronic systemic skeletal disorder of unknown etiology characterized by massive bone calcifications and ligament ossifications, particularly in the area of anterior longitudinal ligament. Dysphagia, resulting from the pressure exerted by cervical column ossifications to the oesophagus, is rarely diagnosed as a first symptom of the disease. We present a case of a 69-year old patient in whom the first dominant manifestation of the disease was upper dysphagia developed in the course of 3 years when the patient experienced difficulties in swallowing, choking sensations and coughing when eating. He complained about intermittent pain in the cervical and later in the lumbar portion of the vertebral column during the last 10 years. However, he has not gone to a doctor until the dysphagia occurred because he considered that the pain intensity was not too high. For increased manifestation of swallowing disorder he was examined by an othorhinolaryngologist who did not found any pathology. Afterwards gastroduodenoscopy has been attempted. However, the fiberscope did not pass further than behind the tongue. The CT scan showed clear oppressive changes of the oesophagus due to serious degenerative changes of the cervical vertebral column. X-ray of the cervical, thoracic and lumbar vertebral columns showed massive diffuse ossification of the entire spine corresponding with the symptoms of diffuse idiopathic skeletal hyperostosis. Magnetic resonance imaging (MRI) then confirmed the diffuse ossification and massive C6/7 and C7/Th1 osteophytes causing clear impressions to the dorsal oesophagus contour. Surgery of the cervical vertebral column using the anterior approach was performed in order to remove the exostoses from the anterior part of the cervical vertebral column. After the surgery dysphagic disorders disappeared. It is a first published case report of such disorder in the Czech Republic, when cervical spine surgery was performed because of patient´s dysphagia.

Key words:
diffuse idiopathic skeletal hyperostosis, upper type dysphagia


Autoři: Š. Forejtová 1;  Z. Klézl 2;  J. Gatterová 1;  V. Peterová 3;  J. Štolfa 1;  K. Pavelka 1
Působiště autorů: Revmatologický ústav, Praha 2Ústřední vojenská nemocnice, Ortopedicko-traumatologické oddělení, Praha
Vyšlo v časopise: Čes. Revmatol., , 2004, No. 3, p. 125-128.
Kategorie: Články

Souhrn

Difuzní idiopatická skeletální hyperostóza (DISH) je chronické systémové skeletální onemocnění nejasné etiologie, kdy charakteristickým znakem je především masivní kostní novotvorba v podobě kalcifikací a osifikací ligament, zejména v oblasti ligamentum longitudinale anterius. V ojedinělých případech se jako první projev choroby vyskytuje dysfagie, která vzniká tlakem vzniklých osifikací krční páteře na jícen. Předkládáme popis případu 69letého pacienta, u kterého prvním dominantním projevem onemocnění byl postupný 3 roky trvající vývoj dysfagie horního typu, projevující se progredující poruchou polykání, pocitem zaskakování jídla a rozkašláním po jídle. V minulosti si stěžoval na asi 10 let trvající intermitentní bolesti v oblasti krční a později bederní páteře, pro které však pro jejich malou intenzitu až do objevení se dysfagických potíží nikdy nenavštívil lékaře. Pro nárůst polykacích potíží byl vyšetřen otorhinolaryngologem s normálním nálezem. Poté byl proveden první pokus o gastroduodenofibroskopii, kdy se však fibroskop nepodařilo zavést dále než za kořen jazyka. CT vyšetření prokázalo zřetelné tlakové změny na jícnu na podkladě těžkých degene-rativních změn krční páteře. Rentgenový obraz v oblasti krční, hrudní a bederní páteře prokázal mohutné splývavé osifikace v oblasti celé páteře, které odpovídaly obrazu difuzní idiopatické skeletální hyperostózy. Magnetická rezonance krku pak potvrdila splývavé přemostění a mohutné osteofyty C6/7 a C7/Th1 při DISH, působící zřetelné imprese na dorzální kontuře jícnu. U pacienta byla provedena operace krční páteře z předního přístupu k odstraněním exostóz na přední straně krční páteře, po které došlo k ústupu dysfagických potíží. Jedná se o první publikovaný případ pacienta v České republice, u kterého byla pro dysfagické potíže provedena operace krční páteře

Klíčová slova:
difuzní idiopatická skeletální hyperostóza, dysfagie horního typu

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se