Výskyt antifosfolipidových protilátek u nemocných se systémovým lupus erythematodes


Antiphospholipidantibodies in systemic lupus erythematosus patients

Different levels of coagulation cascade may be variously altered by antiphospholipid antibodies(APA). The aPL may cause different clinical symptoms, typically thrombosis, recurrent miscarriagesand thrombocytopenia. Aim: to analyse retrospectively occurrence of lupus anticoagulant (LA) andAPA (mixture of phospholipids – cardiolipin, phosphatidic acid and phosphatidylserin in thecommercial set) in systemic lupus erythematosus (SLE) patients and to correlate these parameterswith the history of thrombotic events. Material and methods: A group of 46 patients who fulfilledACR criteria for SLE was evaluated. Nonspecific parameters of inflammation, autoantibodies (ANA,anti-ENA, anti-dsDNA,anti-Ro, anti-La, anti-Sm, anti-snRNP),lupus anticoagulant andantiphospholipidantibodies – cardiolipin, phosphatidic acid and phosphatidylserin in commercial set (APA test)were followed. A history of thrombotic events was evaluated. Results: In this group there were 13LA positive, 33 LA negative, 18 APA positive, and 28 APA negative patients. Forty thrombotic eventswere detected. Venous thrombosis was detected in 62% in a group of LA positive and in 18% in LAnegative patients (p

Key words:


Autoři: Z. Fojtík 1;  M. Beránek 2;  Z. Kořístek 1;  M. Klabusay 1;  A. Buliková 3
Působiště autorů: Interní hematoonkologická klinika, Fakultní nemocnice Brno Bohunice, 2Centrum biostatistiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty MU, 3Oddělení klinické hematologie, Brno 1
Vyšlo v časopise: Čes. Revmatol., , 2003, No. 4, p. 169-173.
Kategorie: Články

Souhrn

Antifosfolipidové protilátky (APLA)mohou rozmanitýmzpůsobemovlivňovat pochody na odlišnýchúrovních koagulační kaskády. Přítomnost APLA protilátek může vést k různým klinickým projevům,kterým dominují trombotické příhody, opakované ztráty plodu a trombocytopenie. Cíl studie:retrospektivně analyzovat výskyt lupus antikoagulant (LA) a APA (směs fosfolipidů – kardiolipin,kyselina fosfatidová a fosfatidylserin v komerčním setu) protilátek u nemocných se systémovýmlupus erythematodes (SLE) a porovnat s anamnestickými údaji o přítomnosti trombofilních příhod.Materiál a metodika: byl hodnocen soubor 46 nemocných splňující ACR kritéria pro SLE. Bylysledovány nespecifické parametry zánětlivé aktivity, autoprotilátky (titr ANA, anti-ENA, anti-dsDNA, anti-Ro, anti-La, anti-Sm, anti snRNP), lupus antikoagulant a protilátky proti fosfolipidům –kardiolipin, kyselina fosfatidová a fosfatidylserin v komerčním setu (APA test). Byly anamnestickyhodnoceny trombofilní příhody. Výsledky: V souboru bylo 13 LA+ a 33 LA-, resp. 18 APA+ a 28 APAnemocných.Celkově bylo anamnesticky zjištěno 40 trombotických příhod. Ve skupině LA+ bylau 62 % nemocných přítomnost žilních trombóz, ve skupině LA- 18 % (p

Klíčová slova:

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie

Článek vyšel v časopise

Česká revmatologie


2003 Číslo 4
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Svět praktické medicíny 4/2023 (znalostní test z časopisu)
nový kurz

Halitoza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Multifaktoriální přístup u pacientů s KV rizikem
Autoři: doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Farmakoterapie chronického srdečního selhání a v sekundární prevenci infarktu myokardu
Autoři: MUDr. Petr Janský, prof. MUDr. Radek Pudil, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se