Longitudinální sledování progrese MRobrazu kolenních kloubů u gonartrózy.Výsledky dvouleté studie


Longitudinal follow-up of knee osteoarthritis progression using MR imaging.Outcomes of two years study

Introduction.
Magnetic resonance (MR) facilitates direct visualization of joint structures, especiallyof the hyaline articular cartilage. It has been proposed as a method for evaluation of osteoarthritisprogression. We followed knee joint MR images and their subsequent progression in this study.Methods. Twenty-four patients and their knee joint MR images were followed in this prospective,longitudinal study using sagital slices in T1 weighted images in 3D gradient sequences with fatsuppression. The volume of the articular cartilage in medial and lateral compartments of the jointwas measured.MRosteoarthritic changes were evaluated – lesions of menisci, presence of synovitis,increase of synovial fluid, hyperaemia/edema of subchondral bone, and cartilage defects. Examinationwas performed at the baseline of the study and after 2 years. Results. The volume of articularcartilage was significantly lower in medialcompartment (1.653 ± 0.415 ml vs. 2.368 ± 0.378 ml, p

Key words:
osteoarthritis of the knee, progression of osteoarthritis, magnetic resonance


Autoři: M. Olejárová;  Z. Seidl 1;  M. Vaněčková 1;  J. Gatterová;  Š. Forejtová;  L. Šenolt;  K. Pavelka
Působiště autorů: Revmatologický ústav, Praha 1Oddělení MRI Radiologické kliniky 1. LF UK a VFN Praha
Vyšlo v časopise: Čes. Revmatol., , 2003, No. 4, p. 169-173.
Kategorie: Články

Souhrn

Úvod.
Magnetická rezonance (MR) umožňuje přímou vizualizaci kloubních struktur, zejména hyalinníkloubní chrupavky, a byla proto navržena jako metoda hodnocení progrese osteoartrózy. V tétostudii jsme sledovali MRobraz kolenních kloubů u gonartrózy a jeho vývoj. Metodika. V prospektivní,longitudinální studii bylo sledováno celkem 24 pacientů, u kterých byla provedenaMRkolenníchkloubů (sagitální řezy v T1 váženém obraze 3D gradientní sekvence s potlačením signálu tuku).Volumometricky byl změřen objem kloubní chrupavky v oblasti mediálního a laterálního kompartmentukloubu. Dále byly hodnoceny MR artrotické změny – léze menisků, přítomnost synovitidy,zmnožení nitrokloubní tekutiny, hyperémie/edém subchondrální kosti, defekty chrupavky. Vyšetřeníbylo provedeno při vstupu a po 2 letech. Výsledky. Objem kloubní chrupavky byl významně nižšív mediálním kompartmentu (1,653 ± 0,415 ml vs. 2,368 ± 0,378 ml, p

Klíčová slova:
gonartróza, progrese osteoartrózy, magnetická rezonance

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se