Kapilaroskopie nehtového lůžka v dětskérevmatologii


Nailfold Capillaroscopy inPaediatric Rheumatology

The study objectives were twofold:
1. To develop a method of direct nailfold capillaroscopy (NFC)applicable to a wide range of paediatric patients. 2. To analyze capillaroscopy images in a representative group of healthy children and rheumatology patients using this method. We examined 157healthy children aged 7 months to 17 years and 46 children with various diseases: juvenile idiopathicarthritis (JIA: 18), diffuse connective tissue diseases (CTD: 10), systemic lupus erythematosus (SLE:5), primary vasculitis (Henoch-Schönlein purpura, HSP: 9, other types of vasculitis, VAS: 6) andRaynaud’s disease (RS: 3). A stereomicroscope with fibreoptic illumination was used. The followingparameters were analysed in the end capillary row: linear density, tortuosity, abnormal loops,avascularity and disarrangement. The mean linear density in healthy children ranged from 7.3 – 8.7cap/mm, the tortuosity was 20 – 60 % (grade 0.8 – 1.4). In healthy children abnormal capillaries aswell as avascularity were present extremely rarely, the degree of disarrangement was also lowranging from 0.7 – 1.4 in a 4-point scale. Children under 4 years of age had lower capillary countsand a higher tortuosity as well as disarrangement degree (p < 0.01). In the whole group tortuositydecreased significantly with age (p < 0.01). Patients with CTD had lower linear density (6.0 cap/mm),higher number of abnormal loops, higher avascularity as well as degree of disarrangement whilechildren in JIA, HSP, VAS and RS groups had normal capillaroscopic findings. The NFC methodpresented is technically feasible in children of the widest age range. Despite a relatively highinterindividual variability of capillaroscopic parameters our NFC modification provides valuableinformation on the presence and degree of microangiopathy, characteristic for certain rheumaticdiseases in childhood. NFC should be performed routinely when diffuse connective tissue diseaseis suspected even in the presence of isolated Raynaud’s phenomenon.

Key words:
nailfold capillaroscopy, children, microangiopathy


Autoři: P. Doležalová;  P. Telekešová;  D. Němcová;  J. Hoza
Působiště autorů: Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK, Praha
Vyšlo v časopise: Čes. Revmatol., , 2001, No. 2, p. 78-84.
Kategorie: Články

Souhrn

Uvedená studie měla 2 cíle:
1. Vypracovat metodiku přímé kapilaroskopie nehtového lůžka (NFC)použitelnou u dětí všech věkových skupin. 2. Zhodnotit za použití uvedené metody kapilaroskopický obraz u reprezentativní skupiny zdravých dětí a u dětí s revmatickými onemocněními. Vyšetřilijsme 157 zdravých dětí ve věku 7 měsíců až 17 let a 46 dětských pacientů s juvenilní idiopatickouartritidou (JIA: 18), difuzními chorobami pojiva (CTD: 10), systémovým lupus erythematodes (SLE:5), primárními vaskulitidami (Henoch-Schönleinova purpura, HPS: 9, jiné vaskulitidy, VAS: 6)a Raynaudovou nemocí (RS: 3). K vyšetření bylo použito stereomikroskopu se zdrojem studenéhosvětla. U kapilár krajní řady nehtového lůžka jsme hodnotili: lineární denzitu, vinutost, abnormálníkličky, avaskularitu a neuspořádanost. Průměrné hodnoty lineární denzity byly u zdravých dětív rozmezí 7,3 – 8,7 kap/mm, podíl vinutých kliček (tortuozita) byl v rozmezí 20 – 60 % (stupeň 0,8 –1,4). Abnormální kapiláry byly u zdravých dětí přítomny zcela ojediněle podobně jako avaskularita,stupeň neuspořádanosti se pohyboval v rozmezí 0,7 – 1,4 čtyřstupňové škály. Děti do 4 let věku mělycelkově nižší počet kapilár a vyšší stupeň neuspořádanosti a tortuozity (p < 0,01). Tortuozita se v celéskupině zdravých dětí s věkem signifikantně snižovala (p < 0,01). Pacienti s CTD měli nižší lineárnídenzitu (6,0 kap/mm), vyšší počet abnormálních kliček, stupeň avaskularity i neuspořádanosti,zatímco děti ve skupinách JIA, HSP, VAS a RS měly normální kapilaroskopický obraz. Uvedenámetoda NFC je technicky dobře proveditelná i u nejmenších dětí. Přes relativně výraznou interindividuální variabilitu kapilaroskopického obrazu podává uvedená kombinace parametrů cennéinformace o přítomnosti morfologických známek mikroangiopatie, charakteristické pro některárevmatická onemocnění u dětí a měla by být prováděna rutinně při podezření na difuzní onemocnění pojiva i v přítomnosti izolovaného Raynaudova fenoménu.

Klíčová slova:
kapilaroskopie nehtového lůžka, děti, mikroangiopatie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se