Prognostické ukazatele juvenilníidiopatické artritidy


Prognostic Indicators of Juvenile IdiopathicArthritis

The authors analyze clinical and laboratory data of patients with juvenile idiopathic arthritis (JIA)which could prove useful in early detection of risk patients and could contribute to the classificationof JIA. They evaluated retrospectively 185 patients with JIA whose disease lasted for 5–20 years. Asto clinical parameters the onset, duration and activity of the disease, radiographic changes,functional impairment and ocular manifestations were evaluated. Some immunological factors weretested. As to genetic factors the authors investigated the polymorphism of the interleukin 1 receptorantagonist gene (IL-1Ra). The results of the investigation confirmed a great heterogeneity of JIAand justification of classification into sub-groups. In two thirds of the patients with JIA the authorsconfirmed persisting activity of the disease even after many years and in half of the patients slightor medium severe functional affection. The authors found a significantly higher frequency of allele2 of the gene for IL-1Ra in the whole group with JIA as compared with healthy controls. In thesub-group of oligoarthritis allele 2 was associated with an extended form of oligoarthritis and wasthus described as a prognostic indicator of poorer development of the disease. The second prognosticmarker for the group of oligoarthritis was the ESR value at the onset of the disease. Chronic uveitis,a serious extraarticular manifestation of JIA, was present most frequently in persisting oligoarthritis and was associated with positive ANA. In 4 out of 16 cases uveitis developed after more than 7years of JIA duration.

Key words:
juvenile idiopathic arthritis, uveitis, IL-1Ra, polymorphism


Autoři: K. Jarošová;  D. Němcová;  J. Vencovský
Působiště autorů: Revmatologický ústav, Praha Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čes. Revmatol., , 2001, No. 2, p. 69-77.
Kategorie: Články

Souhrn

V článku jsou analyzována klinická a laboratorní data pacientů s juvenilní idiopatickou artritidou(JIA), která by mohla být užitečná pro časné odhalení rizikových pacientů a která by přispěla keklasifikaci podskupin JIA. Retrospektivně bylo ohodnoceno celkem 185 pacientů s JIA, jejichžonemocnění trvalo celkem 5 – 20 let. Z klinických parametrů byl hodnocen začátek a průběhchoroby, její aktivita, rentgenové změny, funkční postižení a oční projevy. Byly testovány některéimunologické faktory. Z genetických ukazatelů byl sledován polymorfismus genu antagonisty receptoru pro interleukin 1 (IL-1Ra). Výsledky naší studie potvrdily velkou heterogenitu onemocněníJIA a oprávněnost dělení na jednotlivé podskupiny. U 2/3 pacientů s JIA jsme potvrdili přetrvávajícíaktivitu choroby i po mnohaletém průběhu a u poloviny nemocných mírné nebo středně těžkéfunkční postižení. Prokázali jsme signifikantně vyšší zastoupení alely 2 genu pro IL-1Ra u celéskupiny JIA v porovnání se zdravými kontrolami. V podskupině oligoartritid byla alela 2 asociovánas rozšířenou formou oligoartritidy a byla tak označena jako prognostický ukazatel nepříznivéhovývoje choroby. Druhým prognostickým markerem pro skupinu oligoartritid byla určena hodnotaFW na začátku onemocnění. Chronická uveitida, jako závažná mimokloubní manifestace JIA, bylanejvíce přítomna u perzistující oligoartritidy a byla asociována s pozitivitou ANA. U 4 ze 16 případůse vyvinula více než po 7 letech trvání kloubních projevů JIA.

Klíčová slova:
juvenilní idiopatické artritidy, uveitida, polymorfismus genu antagonisty receptoru pro 1

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se