Chrupavka kolenního kloubu v obrazepolarizačního světelného a transmisníhoelektronového mikroskopu


Knee Joint Cartilage Observedin Polarization Light and under the Transmission Electron Microscopes

Microstructural changes of the joint cartilage are a significant morphological correlate of patholo-gical process. Successful detection of their primary symptoms requires both detailed knowledge ofstructure of particular cartilage layers and the use of suitable histological techniques. In theliterature there are fundamental discrepancies in the description of the superficial chondralmembrane (lamina splendens) as well as in the orientation of collagen fibrils running in thehorizontal layer and their attachment in the lamina splendens. We investigated the horizontal layerof the hog knee cartilage with respect to the lamina splendens. For orientation in the whole thicknessof the joint cartilage, sections stained for collagen were studied under the polarization microscope;the course and the orientation of particular fibrils are apparent in the transmission electronmicroscope. The clearly distinct lamina splendens appears as a homogeneous acellular layer underthe polarization microscope, being finely granular with fibrils running in all directions parallel tothe articular surface in the transmission electron microscope. The resultant model is used for thedescription of articular cartilage surface changes after experimentally introduced fissures (splitline).

Key words:
joint cartilage, lamina splendens, split line


Autoři: M. Halašková 1;  A. Seichertová 1;  P. Čech 2;  Z. Staněk 3
Působiště autorů: Ústav histologie a embryologie, 3. LF UK, Praha 2 Ústav anatomie, 3. LF UK, Praha 3 ČVUT – Fakulta elektrotechnická, Praha 1
Vyšlo v časopise: Čes. Revmatol., , 2000, No. 4, p. 127-132.
Kategorie: Články

Souhrn

Změny mikrostruktury kloubní chrupavky jsou významným morfologickým korelátem patologic -kých procesů. Nezbytným předpokladem úspěšné detekce jejich prvotních příznaků je vedle užitívhodných technik i detailní znalost stavby jednotlivých vrstev chrupavky. V literatuře se vyskytujínesrovnalosti v popisu povrchové chondrální membrány (lamina splendens) i v orientaci kolagen-ních fibril probíhajících v podpovrchové vrstvě a jejich zakončení v lamina splendens. Vyšetřovalijsme podpovrchovou vrstvu prasečí kolenní chrupavky se zaměřením na lamina splendens. Proorientaci v celé tloušťce kloubní chrupavky jsme preparáty barvené na kolagen studovali v polari-začním mikroskopu; průběh jednotlivých fibril a jejich orientace jsou patrné v transmisním elek-tronovém mikroskopu. Jasně odlišitelná lamina splendens se v polarizačním mikroskopu jeví jakohomogenní nebuněčná vrstva; v transmisním elektronovém mikroskopu je jemně zrnitá s přítom-ností různě uspořádaných fibril. Výsledný model je použit k popisu změn povrchu kloubn í chrupav-ky po experimentálně vyvolané fisuře (split line).

Klíčová slova:
kloubní chrupavka, lamina splendens, split line

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie

Článek vyšel v časopise

Česká revmatologie


2000 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se