Terapeutická observační studie Movalisuv indikaci revmatoidní artritidy


Therapeutic Observational Study of Movalis in Rheumatoid Arthritis

The objective of this open postmarketing study is to test and express objectively the effectivenessand tolerance of meloxicam in active rheumatoid arthritis in clinical practice of out-patientrheumatologists in the Czech Republic. A total of 412 patients (76 men, 336 women) participated inthe study, mean age 53.1 (± 7) years, suffering from active rheumatoid arthritis on an average for8.6 years (± 4.3). The study lasted 8 weeks and the administered dose of meloxicam dose was 15–7.5mg per dose. At the end of the study a statistically significant improvement of all investigatedparameters of effectiveness was recorded: mean painfulness of joints at rest (p < 0.001), the meanarticular pain during movement (p = 0.01), the mean functional impairment of joints (p = 0.01), themean number of painful joints (p = 0.001), the mean number of swollen joints (p = 0.005), the meanperiod of morning stiffness (p = 0.01) and the state of the disease evaluated by the patient ( p = 0.005).The global evaluation of effectiveness by the physician was 2.13 on a four-point verbal scale (0 =poor, 3 = very good). Tolerance of treatment was very good. Undesirable effects were recorded ina total of 23 patients (5.6 %), incl. undesirable gastrointestinal effects in 13 patients (3.2%). A total of11 patients discontinued participation in the study on account of non serious undesirable gastroin-testinal effects (dyspepsia, epigastralgia), another five patients on account of other undesirableeffects (allergy, furunculosis, deterioration of another disease). Conclusion: Meloxicam in doses of7.5-15 mg per day is a very well tolerated and effective NSA in rheumatoid arthritis.

Key words:
meloxicam, rheumatoid arthritis


Autoři: J. Štolfa
Působiště autorů: Revmatologický ústav, Praha
Vyšlo v časopise: Čes. Revmatol., , 2000, No. 2, p. 67-71.
Kategorie: Články

Souhrn

Cílem této otevřené, postmarketingové studie je ověřit si a objektivizovat účinnost a tolerancimeloxikamu v indikaci aktivní revmatoidní artritidy v klinické praxi ambulantních revmatologův České republice. Studie se zúčastnilo celkem 412 pacientů (76 mužů, 336 žen) průměrného věku53,1 (± 7) roku s aktivní revmatoidní artritidou průměrného trvání 8,6 (± 4,3) roku. Studie trvala 8týdnů a podávaná dávka meloxikamu byla 15-7,5 mg v jedné denní dávce. Na konci studie došlo kestatisticky významnému zlepšení všech sledovaných parametrů účinnosti: průměrná klidová bolestkloubů (p < 0,001), průměrná pohybová bolest kloubů (p = 0,01), průměrná porucha funkce kloubů(p = 0,01), průměrný počet bolestivých kloubů (p = 0,001), průměrný počet oteklých kloubů (p = 0,005),průměrné trvání ranní ztuhlosti (p = 0,01) a stav onemocnění hodnocený pacientem (p = 0,005).Globální hodnocení účinnosti lékařem bylo 2,13 na čtyřbodové verbální škále (0 = špatná, 3 = velmidobrá). Tolerance léčby byla velmi dobrá. Nežádoucí účinky se vyskytly celkem u 23 pacientů (5,6 %).Z toho nežádoucí účinky z oblasti gastrointestinální se vyskytly u 13 pacientů (3,2 %). Celkem 11pacientů (2,7 %) přerušilo studii pro nezávažné nežádoucí účinky v oblasti gastrointestinálníhotraktu (dyspepsie, epigastralgie), 5 dalších pacientů pro jiné nežádoucí účinky (alergie, furunkulóza,zhoršení jiného onemocnění). Závěr: Meloxikam v dávce 7,5-15 mg v jedné denní dávce je velmi dobřetolerované a účinné NSA u revmatoidní artritidy.

Klíčová slova:
meloxikam, revmatoidní artritida

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×