Terapie beta-cyklodextrin-piroxikamemu nemocných s revmatoidní artritidou.Výsledky studie


Treatment with Beta-cyclodextrin-piroxicam inPatients with Rheumatoid Arthritis

The objective of the study was to test the effectiveness and tolerance of a new non-steroidalantirheumatic drug (NSA), beta-cyclodextrin piroxicam (BCP), in the treatment of rheumatoidarthritis. An open pilot study extending over 80 days was made. The study comprised 50 patientswith active rheumatoid arthritis requiring continual NSA treatment. The patients took BCP, 20 mgper day. The authors evaluated the general condition of the patients, and the so-called signal jointwhich was the most active joint or group of small joints. The evaluation was made by means ofselected objective and semi-objective parameters. The investigated parameters were: the numberof joints tender to palpation, the number of swollen joints, the algofunctional questionnaire HAQ,assessment of daytime and nighttime pain by means of a visual analogue scale, the period of morningstiffness and restriction of articular function. Evaluation of different parameters was made after14, 30 and 80 days of treatment. In all investigated parameters after 80 days treatment a significantimprovement of values was recorded as compared with the initial values (p < 0,01). Improvement ormarked improvement was reported by 86% patients, deterioration only by 4%. Undesirable effectsof treatment were recorded in 10% and were mild. Treatment was discontinued in 6%. Beta-cyclo-dextrin piroxicam is an effective and well tolerated alternative treatment of pain in patients withrheumatoid arthritis.

Key words:
rheumatoid arthritis, therapy, non-steroidal antirheumaticdal drugs, beta-cyclodex-


Autoři: D. Tegzová;  Š. Forejtová;  K. Pavelka
Působiště autorů: Revmatologický ústav, Praha
Vyšlo v časopise: Čes. Revmatol., , 2000, No. 2, p. 62-66.
Kategorie: Články

Souhrn

Cílem studie bylo ověřit účinnost a snášenlivost nového nesteroidního antirevmatika (NSA) beta--cyklodextrin piroxikamu (BCP) v léčbě revmatoidní artritidy. Byla provedena otevřená, pilotnístudie v délce 80 dní. Do studie bylo zařazeno 50 nemocných s aktivní revmatoidní artritidouvyžadující kontinuální léčbu NSA. Pacienti užívali BCP v dávce 20 mg denně. Hodnotili jsme jednakcelkový stav nemocného, jednak tzv. signální kloub, kterým byl nejvíce aktivní kloub nebo skupinadrobných kloubů. Hodnocení jsme prováděli pomocí vybraných objektivních a semiobjektivníchparametrů. Sledovanými parametry byly: počet palpačně citlivých kloubů, počet oteklých kloubů,algofunkční dotazník HAQ, hodnocení denní i noční bolesti pomocí vizuální analogové stupnice,délka ranní ztuhlosti a omezení funkce kloubu. Hodnocení jednotlivých parametrů bylo prováděnopo 14, 30 a 80 dnech léčby. Ve všech sledovaných parametrech došlo po 80 dnech k signifikantnímuzlepšení hodnot oproti úvodním hodnotám (p < 0,01). Zlepšení a výrazné zlepšení udávalo 86 %pacientů, zhoršení pouze 4 %. Nežádoucí účinky léčby se vyskytly v 10 % a byly mírné. Léčba bylapřerušena v 6 %. Beta-cyklodextrin piroxikam představuje účinnou a dobře snášenou alternativuléčby bolesti u nemocných s revmatoidní artritidou.

Klíčová slova:
revmatoidní artritida, terapie, nesteroidní antirevmatika, beta-cyklodextrin-pi-

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×