Diacerein (Artrodar ® ) - nový lék ze skupinySYSADOA v léčbě osteoartrózy


Diacerein (Artrodar ® ) - a New Drug from the SYSADOA Groupin the Treatment of Osteoarthritis

The authors present the pharmacological profile and an account of the clinical effectiveness ofdiacerein. It is a preparation which inhibits above all the production and activity of interleukin-1(IL-1) as well as other cytokines and catabolic enzymes which participate in the degradation ofcartilage in osteoarthritis (OA). The implemented clinical studies provide evidence of its effective-ness on pain and function in patients with hip and knee osteoarthritis. As to the character of itseffect diacerein belongs to so-called SYSADOA, symptomatically slow acting drugs in OA. The onsetof its effect is as compared with NSA retarded, the onset being after 2-4 weeks. Then its effectivenessis identical as that of NSA. While after discontinuation of NSA treatment the patients exacerbatesas a rule, after termination of diacerein treatment the favourable effect persists for another 2-3months. A recently completed study revealed that in addition to the purely symptomatic effect afterlong-term diacerein treatment the progression of OA is perhaps slower. Thus a drug potentiallymodifying the structure is involved. The assembled results will have to be confirmed in furtherinvestigations. Diacerein is a safe preparation, the main undesirable effect is diarrhoea whichhowever occurs only at the onset of treatment and as a rule does not lead to discontinuation oftherapy.

Key words:
osteoarthritis, diacerein, therapy, SYSADOA


Autoři: A. Pavelková;  K. Pavelka
Působiště autorů: Revmatologický ústav, Praha
Vyšlo v časopise: Čes. Revmatol., , 2000, No. 2, p. 57-61.
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři podávají farmakologický profil a přehled klinické účinnosti diacereinu. Jde o preparát, kterýinhibuje především produkci a aktivitu interleukinu-1 (IL-1) a potažmo dalších cytokinů a katabo-lických enzymů, které se účastní degradace chrupavky u osteoartrózy (OA). Provedené klinickéstudie prokazují jeho účinnost na bolest a funkci u nemocných s koxartrózou a gonartrózou. Cha-rakterem svého účinku patří diacerein mezi tzv. SYSADOA, symptomaticky pomalu působící lékyu OA. Nástup jeho účinku je oproti NSA opožděný, nastupuje za 2 - 4 týdny. Pak již je jeho účinnostidentická jako u NSA. Zatímco po vysazení léčby NSA nemoc zpravidla exacerbuje, po ukončeníléčby diacereinem přetrvává jeho příznivý efekt ještě 2 - 3 měsíce. V nedávno dokončené studii seukázalo, že kromě čistě symptomatického účinku možná dochází po dlouhodobé léčbě diacereinemk pomalejší progresi OA. Jedná se tedy o potenciálně strukturu modifikující lék. Získané výsledkyvšak bude nutné ještě ověřit v dalších sledováních. Diacerein je lék bezpečný, hlavním nežádoucímúčinkem jsou průjmy, vyskytující se pouze v počátcích léčby, avšak většinou nevedou k jejímupřerušení.

Klíčová slova:
osteoartróza, diacerein, terapie, SYSADOA

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×