Diacerein (Artrodar ® ) - nový lék ze skupinySYSADOA v léčbě osteoartrózy


Diacerein (Artrodar ® ) - a New Drug from the SYSADOA Groupin the Treatment of Osteoarthritis

The authors present the pharmacological profile and an account of the clinical effectiveness ofdiacerein. It is a preparation which inhibits above all the production and activity of interleukin-1(IL-1) as well as other cytokines and catabolic enzymes which participate in the degradation ofcartilage in osteoarthritis (OA). The implemented clinical studies provide evidence of its effective-ness on pain and function in patients with hip and knee osteoarthritis. As to the character of itseffect diacerein belongs to so-called SYSADOA, symptomatically slow acting drugs in OA. The onsetof its effect is as compared with NSA retarded, the onset being after 2-4 weeks. Then its effectivenessis identical as that of NSA. While after discontinuation of NSA treatment the patients exacerbatesas a rule, after termination of diacerein treatment the favourable effect persists for another 2-3months. A recently completed study revealed that in addition to the purely symptomatic effect afterlong-term diacerein treatment the progression of OA is perhaps slower. Thus a drug potentiallymodifying the structure is involved. The assembled results will have to be confirmed in furtherinvestigations. Diacerein is a safe preparation, the main undesirable effect is diarrhoea whichhowever occurs only at the onset of treatment and as a rule does not lead to discontinuation oftherapy.

Key words:
osteoarthritis, diacerein, therapy, SYSADOA


Autoři: A. Pavelková;  K. Pavelka
Působiště autorů: Revmatologický ústav, Praha
Vyšlo v časopise: Čes. Revmatol., , 2000, No. 2, p. 57-61.
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři podávají farmakologický profil a přehled klinické účinnosti diacereinu. Jde o preparát, kterýinhibuje především produkci a aktivitu interleukinu-1 (IL-1) a potažmo dalších cytokinů a katabo-lických enzymů, které se účastní degradace chrupavky u osteoartrózy (OA). Provedené klinickéstudie prokazují jeho účinnost na bolest a funkci u nemocných s koxartrózou a gonartrózou. Cha-rakterem svého účinku patří diacerein mezi tzv. SYSADOA, symptomaticky pomalu působící lékyu OA. Nástup jeho účinku je oproti NSA opožděný, nastupuje za 2 - 4 týdny. Pak již je jeho účinnostidentická jako u NSA. Zatímco po vysazení léčby NSA nemoc zpravidla exacerbuje, po ukončeníléčby diacereinem přetrvává jeho příznivý efekt ještě 2 - 3 měsíce. V nedávno dokončené studii seukázalo, že kromě čistě symptomatického účinku možná dochází po dlouhodobé léčbě diacereinemk pomalejší progresi OA. Jedná se tedy o potenciálně strukturu modifikující lék. Získané výsledkyvšak bude nutné ještě ověřit v dalších sledováních. Diacerein je lék bezpečný, hlavním nežádoucímúčinkem jsou průjmy, vyskytující se pouze v počátcích léčby, avšak většinou nevedou k jejímupřerušení.

Klíčová slova:
osteoartróza, diacerein, terapie, SYSADOA

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie

Článek vyšel v časopise

Česká revmatologie


2000 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se