Protilátky proti b2-glykoproteinu Iu nemocných některými difuznímichorobami pojiva


Antibodies against b2 glycoprotein I in Patients with Some Diffuse Connective Tissue Diseases

The authors examined, using a new method of the ELISA test for assessment of antibodies againstbeta2 glycoprotein I (b2-GPI), 142 serum samples from patients with various diffuse connective tissuediseases. 72 samples were continuously collected from patients with SLE or some clinical orlaboratory manifestations of the antiphospholipid syndrome. Other serum samples came froma serum bank of an immunological laboratory. Thirty cases of SLE were involved, 20 cases of systemicscleroderma and 20 cases of polymyositis/dermatomyositis. All sera were also examined for thepresence of anticardiolipin antibodies (aCL). The results of the two methods were compared.A considerable degree of correlation of results of the two tests was found. However, several differentresults indicate that by the test for anti-b2 glycoprotein antibodies other members of the group ofheterogeneous antiphospholipid antibodies can be detected. In particular for establishment of thediagnosis of antiphospholipid syndrome (APS) it is useful to assess in addition to the lupusanticoagulans (LA) and anticardiolipin antibodies also antibodies against b2-glycoprotein I.

Key words:
antiphospholipid syndrome, anticardiolipin antibodies, antibodies against beta2-gly-coprotein I


Autoři: A. Palečková;  C. Dostál;  J. Vencovský;  M. Olejárová;  P. Parkmanová
Působiště autorů: Revmatologický ústav Praha, ředitel doc. MUDr. K. Pavelka, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. Revmatol., , 1999, No. 3, p. 115-119.
Kategorie: Články

Souhrn

Novou metodou ELISA testu na stanovení protilátek proti b2-glykoproteinu I (b2-GPI) bylo vyšetřeno142 vzorků sér nemocných s různými difuzními chorobami pojiva. 72 vzorků bylo průběžně odebí-ráno od pacientů se SLE nebo s některými klinickými či laboratorními projevy antifosfolipidovéhosyndromu. Další vzorky sér pocházely ze sérové banky imunologické laboratoře. Jednalo se o 30případů SLE, 20 případů systémové sklerodermie a 20 případů polymyozitidy/dermatomyozitidy.Všechna séra byla vyšetřena i na přítomnost antikardiolipinových protilátek (aCL). Výsledky oboumetod byly porovnány. Byl zjištěn značný stupeň korelace výsledků obou testů, ale rozdílné výsledkyv některých případech naznačují, že testem na antib2-glykoproteinové protilátky lze zachytit dalšíze skupiny heterogenních antifosfolipidových protilátek. Zejména pro určení diagnózy antifosfoli-pidového syndromu (APS) je vhodné vyšetřit kromě lupusového antikoagulans (LA) a antikardioli-pinových protilátek také protilátky proti b2-glykoproteinu I.

Klíčová slova:
antifosfolipidový syndrom, antikardiolipinové protilátky, protilátky proti b2-gly-koproteinu I

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se