Hodnocení aktivity revmatoidní artritidy


Evaluation of the Activity of Rheumatoid Arthritis

The objective of treatment of rheumatoid arthritis is above all to prevent synovitis, to reduce pain,preserve function, improve the quality of life and reduce undesirable effects to a minimum. Forevaluation of the necessity to start or stop treatment, its effectiveness or failure, various articularand complex indexes of the disease activity exist. In the submitted article is a review of articularindexes and indexes of the general activity of the disease. Contemporary recommendations of theAmerican College of Rheumatology (ACR) and the European League against Rheumatism (EULAR)are emphasized and their differences are pointed out. The authors deal also with criteria for theevaluation of the response to therapy in clinical trials and clinical practice according to Paulus’recommendation and that of the ACR valid today, and criteria of remission of the disease. Finallythe authors draw attention to the necessity to introduce into clinical practice a system for evaluatingthe patient’s functional capacity.

Key words:
activity of rheumatoid arthritis, articular index, actual activity index, index ofdefinite tissue damage, response to therapy


Autoři: L. Šedová;  K. Pavelka
Působiště autorů: Revmatologický ústav Praha, ředitel doc. MUDr. K. Pavelka, CSc.
Vyšlo v časopise: Čes. Revmatol., , 1999, No. 3, p. 127-133.
Kategorie: Články

Souhrn

Cílem terapie revmatoidní artritidy je především omezit synovitidu, snížit bolest, udržet funkci,zlepšit kvalitu života a minimalizovat vlastní nežádoucí účinky. K hodnocení nutnosti zahájení nebovysazení léčby, její účinnosti nebo selhání, slouží různé kloubní i komplexní indexy aktivity nemoci.V článku je uveden přehled kloubních indexů a indexů celkové aktivity choroby. Důraz je kladenna současná doporučení Americké revmatologické společnosti (ACR) a Evropské ligy proti revma-tismu (EULAR) s poukazem na jejich rozdíly. Dále jsou uvedena kritéria hodnocení odpovědi naterapii v klinických studiích a klinické praxi podle Paulusova doporučení a doporučení ACR, kterájsou platná v současnosti a kritéria remise choroby. Na závěr autoři upozorňují na potřebu zavéstdo klinické praxe systém hodnocení funkční schopnosti pacienta.

Klíčová slova:
aktivita revmatoidní artritidy, kloubní index, index aktuální aktivity, indexdefinitivního tkáňového poškození, odpověď na terapii

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se