Cyklosporin v léčbě revmatoidní artritidy


Cyclosporin in the Treatment of Rheumatoid Arthritis

Cyclosporin A (CsA) is a disease modifying drug of rheumatoid arthritis (RA) and it probably inhibitsX-ray progression of RA and it can thus be characterized as disease controlling -DC-ART. Itsindication is not only RA refractory to treatment with other DMARDs but also early RA which ishighly active, and the patient has several negative prognostic indicators. Nephrotoxicity of cyclos-porin can be counteracted by correct selection of patients, proper monitoring of the safety oftreatment and adherence to recommended dosage. The maximal recommended dose is 5 mg/kg/day.The position of cyclosporin in combined treatment of RA is important. It proves most usefulcombined with methotrexate but recently work was published on combined treatment of CsA andsulfasalazine as well.

Key words:
rheumatoid arthritis, cyclosporin, disease controlling drugs, X-ray progression


Autoři: K. Pavelka
Působiště autorů: Revmatologický ústav, Praha
Vyšlo v časopise: Čes. Revmatol., , 1999, No. 3, p. 120-126.
Kategorie: Články

Souhrn

Cyklosporin A (CsA) je chorobu modifikující lék revmatoidní artritidy (RA), který pravděpodobněbrzdí rentgenovou progresi RA a tudíž ho lze charakterizovat jako tzv. DC-ART (disease controlling,chorobu kontrolující). Jeho indikací již není pouze refrakterní RA na léčbu jinými DMARDs, alerovněž časná RA, která je silně aktivní a nemocný má více nepříznivých prognostických ukazatelůvývoje. Nefrotoxicitě cyklosporinu lze čelit správným výběrem pacientů, řádným monitorovánímbezpečnosti léčby a dodržováním dávkových doporučení. Jako maximální dávka se doporučujepodávat 5 mg/kg/den. Významné je postavení cyklosporinu v kombinované léčbě RA. Nejvíce seosvědčuje kombinace CsA a methotrexatu, ale nově byly publikovány i práce s kombinací CsAa sulfasalazinu.

Klíčová slova:
revmatoidní artritida, cyklosporin, chorobu modifikující léky, rentgenová prog-rese

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dermatologie Dětská revmatologie Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se