Komentář


Autoři: Pořadatelka A. Měchurová
Vyšlo v časopise: Čes. Gynek.2009, 74, č. 1 - Supplementum s. 3-4
Kategorie: DOPORUČENÉ POSTUPY V PERINATOLOGII

Všechny uveřejněné doporučené postupy v perinatologii jsou stanoviskem výboru Sekce perinatální medicíny a výboru České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP. Doporučené postupy byly postupně publikovány od roku 1999 do roku 2008 v České gynekologii, některé z nich (nebo jejich části) byly i revidovány. Nejnovější doporučené postupy jsou uvedeny níže v textu. Z dnešního pohledu je koncepce moderních doporučených postupů přehledná, víceméně v heslovité formě. Proto starší doporučené postupy, které jsou koncipovány odlišně, budou postupně předkládány k revizi.

 • 1. Doporučený postup Zásady dispenzární prenatální péče ve fyziologickém těhotenství byl poprvé publikován v České gynekologii, 70, 2005, č. 6, s. 460 - 461. Od té doby doznal některých změn – v roce 2007 byla revidována povinnost prvního testování HIV a HBsAg.

Testování na přítomnost výskytu HIV infekce je nezbytné při prvním vyšetření v prenatální poradně v souladu s § 71 odst. 2a) zákona č. 258/2000 Sb. o vyšetřování na HIV bez souhlasu fyzické osoby (platí i o těhotných ženách). Vyšetření má provést lékař těhotenské poradny „při první návštěvě těhotné ženy této poradny a v odůvodněných případech zvýšeného rizika i v posledním trimestru těhotenství“ (Věstník MZ ČR 2003, částka 8, 2–13).

 • 2. Doporučení k provádění screeningu poruch glukózové tolerance v graviditě (Česká gynekologie, 70, 2005, č. 6, s. 461) bylo revidováno v roce 2008. Všechny těhotné pacientky mají vyšetřenu glykémii na lačno v I. trimestru. O’Sullivanův test je již obsoletní, jediným možným testem je test orálně glukózo-toleranční prováděný screeningově u žen mezi 24. až 28. týdnem těhotenství (viz bod 3). Při zatížené anamnéze test vyšetřujeme v I. či II. trimestru, v případě negativity vždy opakujeme mezi 24. a 28. týdnem gravidity.
 • 3. Doporučený postup při diagnostice a léčbě streptokoků skupiny B (GBS) v těhotenství a za porodu (Česká gynekologie, 69, 2004, č. 5, s. 421 - 422) nedoznal změn.
 • 4. Předčasný odtok plodové vody – doporučené postupy. Publikováno poprvé v České gynekologii, 67, 2002, supplementum, s. 33 - 36. V kapitole předčasný odtok plodové vody a antibiotika došlo ke změně (1. revize v roce 2007) – v profylaxi pre-, intra- a postpartální infekce u předčasně odteklé plodové vody postupujeme podle nejnovějších poznatků a zahajujeme empirickou antibiotickou terapii, kterou následně upravujeme na cílenou podle výsledku kultivace – tu odebíráme vždy před zahájením ATB terapie. Prenatální ATB terapie profylaxe GBS infekce se řídí samostatným standardem (viz výše).
 • 5. Doporučený postup k potermínové graviditě (Česká gynekologie, 70, 2005, č. 6, s. 464) nedoznal změn.
 • 6. Doporučené postupy při preindukci a indukci porodu. (Česká gynekologie, 64, 1999, č. 5, s. 342 až 345) byly upraveny. V kapitole 2 „Indikace k indukci porodu“ – potermínová gravidita, bylo přihlédnuto k doporučenému postupu „Potermínová gravidita“. V kapitole 2 „Indikace k indukci porodu“ – gemini bylo přihlédnuto k doporučenému postupu „Porod vícečetného těhotenství“, který byl v roce 2007 revidován. V kapitole 2 „Indikace k indukci porodu“ – konec pánevní úplný nebo naléhání hýžděmi je třeba přihlédnout k doporučenému postupu „Doporučený postup při vedení prenatální péče a porodu donošeného plodu v poloze podélné koncem pánevním“.

V kapitole 6 „Metody indukce porodu“ – prostaglandiny nutno podotknout, že PgF je užíván pouze k indukci abortu ve II. trimestru. Dále je třeba přihlédnout k doporučenému postupu „Potermínová gravidita“, kde se důrazně upozorňuje na to, že prostaglandiny nelze podávat ambulantně.

 • 7. Doporučený postup při vedení prenatální péče a porodu donošeného plodu v poloze podélné koncem pánevním, publikovaný poprvé v České gynekologii, 70, 2005, č. 6, s. 462 nedoznal změn.
 • 8. Pro porod vícečetného těhotenství (Česká gynekologie, 70, 2005, č. 6, s. 463) byl schválen nový doporučený postup – revize byla provedena v roce 2007.
 • 9. Kardiotokografie. Klasifikaci FIGO je nutno stále pokládat za závaznou. Byla opakovaně publikována, naposledy v supplementu 1, 2008, Česká gynekologie.
 • 10. Podmínky, za kterých lze akceptovat porod do vody na pracovištích, která se k takové alternativě vedení porodu rozhodnou. Publikováno poprvé v České gynekologii, 64, 1999, č. 2, s. 129 - 130. Doporučený postup zatím nedoznal změn.
 • 11. Odborné stanovisko výboru České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP a výboru Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP k porodům v domácnosti je nesouhlasným vyjádřením s porody v domácnosti, které přinášejí zbytečná rizika jak pro matku, tak pro plod a nemohou vyvážit pochybné výhody domácího prostředí. ČGPS označila plánovaný porod mimo zdravotnické zařízení jako postup v rozporu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy, tj. non lege artis.
 • 12. Zásady pro poskytování porodní péče v České republice – z odborného hlediska považujeme v Zásadách zmíněnou specifikaci základního porodnického pracoviště za nezbytnou, odpovídající požadavkům lege artis poskytované porodní péče, bez ohledu na statut zařízení, jeho zřizovatele a management.
 • 13. Perinatální infekce a podávání antibiotik podle nových poznatků – doporučený postup z roku 2007, který upravuje podávání antibiotik u léčby streptokoků skupiny B (GBS) v těhotenství a za porodu a u předčasně odteklé plodové vody.
 • 14. Antitrombotická profylaxe a péče o trombofilní stavy v gynekologii a porodnictví.

V tomto supplemetu přibyly další doporučené postupy:

 • 15. Těhotenská cholestatická hepatóza – doporučený postup.
 • 16. Diagnostika a léčba akutního peripartálního život ohrožujícího krvácení (ŽOK) doporučený postup, kde byla provedena první revize (revize 2008).
 • 17. Porod velkého plodu – doporučený postup.

Literatura k jednotlivým doporučeným postupům je u autorů.


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 1 - Supplementum

2009 Číslo 1 - Supplementum

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více