Nalbuphine v porodnické analgezii


Nalbuphine in Obstetrical Analgesia

Objective:
Comparison between particular methods of obstetrics analgesia, their analgetic efects and influence on the progress of delivery and postpartum adaptation of fetus.

Design of the study:
Prospective study.

Setting:
The Department of Gynecology and Obstetrics of the Teaching Hospital and the 2nd Medical Faculty of the Charles University in Prague.

Methods:
A prospective study of 92 patients who received intravenous infusion nalbuphine (28 women) or epidural analgesia (31 women) or pethidin (33 women). Assessment of maternal analgesia, satisaction was carried out. Apgar scores and resuscitative measures required for the neonate were note at delivery. Results: The best analgesic effect was in the group with using peridural analgesia, where max. score was 3. The highest value was in the group of women who received pethidin. The most significant decrease of score after application of analgesia was in group with epidural analgesia, the least decrease of score was in the group with pethidin. The Apgar score at 1. minute was the lowest in the group with epidural analgesia, the highest score was in the group with nalbuphine.

Conclusion:
The mixed agonist/antagonist narcotic analgesic like nalbuphine have the place in clinical practice. The obstetric analgesia is very common in obstetrics practice. The epidural analgesia is very popular but not always accessible. Nalbuphine is the option which is effective in analgesia and have minimal side-effects.

Key words:
analgesia, pain, delivery, opiate


Autoři: B. Vavřinková;  L. Oborná;  T. Binder;  J. Horák
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, přednosta doc. MUDr. L. Rob, CSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2005; 70(3): 180-183
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíl studie:
Srovnání jednotlivých metod porodnické analgezie, jejich analgetického účinku a vlivu na průběh porodu a poporodní adaptaci plodu.

Typ studie:
Prospektivní studie.

Název a sídlo pracoviště:
Gynekologicko-porodnická klinika FN Motol a 2. LF UK, Praha.

Metodika:
Provedli jsme prospektivní studii 92 porodů, u kterých byla užita některá z forem porodnické analgezie. U 28 žen byl podán nalbuphine v intravenózní kapénkové infuzi, u 31 žen byla aplikována epidurální analgezie a u 33 žen byla podána neuroplegická směs ve složení Dolsin, Prothazin, Plegomazin, Buscopan. Bylo srovnáváno subjektivní vnímání bolesti rodičkou před podáním a po podání analgezie, dále Apgar skóre v jednotlivých skupinách.

Výsledky:
Jednoznačně nejnižší průměrné skóre po podání analgezie je ve skupině s epidurální analgezií, v níž bylo maximální dosažené skóre rovno 3. Skupina s nalbuphinem je uprostřed, ovšem blíže skupině s neuroplegickou směsí, která má hodnoty nejvyšší. Ve skupině s nalbuphinem je výrazně vyšší variabilita než ve zbývajících dvou skupinách. K největšímu poklesu skóre došlo ve skupině s epidurální anestezií, k nejmenšímu (maximálně o 3) ve skupině s neuroplegickou směsí. Mezi skupinami jsou určité rozdíly ve vývoji Apgar skóre, zejména mezi 1. a 5. minutou; tyto rozdíly jsou na hranici statistické významnosti (p=0,043). Důvodem těchto rozdílných trendů je rozdíl ve výchozím Apgar skóre v 1. minutě, kdy nejnižší průměr má skupina s epidurální analgezií. Se zhruba stejnými rozdíly pak následuje skupina s neuroplegickou směsí a skupina s nalbuphinem, která má nejvyšší skóre.

Závěr:
Opiáty typu parciálních agonistů-antagonistů jako nalbuphine mají vzhledem ke své farmakokinetice v klinické praxi své místo. Vzhledem k tomu, že porodnická analgezie se stala již nedílnou součástí běžné porodnické praxe a že epidurální analgezie přes svou velkou popularitu ve společnosti není za všech okolností běžně dostupná a není ani všemi rodičkami akceptovaná, je třeba mít k dispozici alternativu, která je analgeticky účinná a má minimalizované vedlejší účinky.

Klíčová slova:
analgezie, bolest, porod, opiát


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 3

2005 Číslo 3
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se