Standardní versus „hand-pump“vakuumextrakční přístroj


Standard versus „Hand-Pump“ Vacuum Delivery Device

Objective:
Clinical evaluation of a standard vacuum delivery device and „hand-pump“ vacuumdelivery device.Design: Retrospective clinical study.Setting: Department of Obstetrics and Gynecology, City Hospital, Litoměřice.Methods: In the period between January 1993 and the end of December 2003 there were 81 deliveriesby vacuum at our department, 55 of which (67.90%) were with standard vacuum deliverydevice and 26 (32.10%) with „hand-pump“ vacuum delivery device. We evaluated the differencesin the following parameters: 1. basic characteristics – maternal age, parity, gestational age, birthweight and type of labor, 2. early maternal morbidity – the presence of episiotomy, perineal andvaginal tears, blood loss, the need of blood transfusion, duration of hospitalization and postpartumincontinentia urinae and alvi, 3. early neonatal morbidity – pH a. umbilicalis, Apgar scoreand the presence of newborn‘s trauma. The differences found in individual groups were thenused for statistics and evaluated.Results: In comparison with standard vacuum delivery device the usage of „hand-pump“ vacuumdelivery device appears to be more convenient for its signifi cantly higher reliability, especiallydue to construction and also for its favourable features at early neonatal morbidity.Conclusion: We have proved that the „hand-pump“ vacuum delivery device is in comparison withstandard vacuum delivery device more favourable with newborns and more convenient to usefor its high reliability.

Key words:
standard and „hand-pump“ vacuum delivery device, early maternal and neonatalmorbidity.


Autoři: J. Sláma ;  M. Šoltés
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnické oddělení Městské nemocnice, Litoměřice, prim. MUDr. M. Šoltés
Vyšlo v časopise: Čes. Gynek.2004, , č. 6 s. 440-443
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Klinické srovnání standardního vakuumextrakčního přístroje a „hand-pump“ vakuumextraktoru.Typ studie: Retrospektivní klinická studie.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnické oddělení Městské nemocnice Litoměřice.Metodika: V období od 1. ledna 1993 do 31. prosince 2003 porodilo na našem oddělení 81 rodičekper vakuumextractionem. U 55 (67,90 %) z těchto porodů bylo použito standardního vakuumextrakčníhopřístroje a u 26 (32,10 %) porodů pak „hand-pump“ vakuumextrakčního systému.V obou skupinách jsme srovnávali: 1. základní charakteristiky rodiček, novorozenců a porodů– věk rodičky, paritu, gestační stáří v týdnech v den porodu, porodní hmotnost novorozence a typporodu, 2. časnou mateřskou morbiditu hodnocenou podle rozsahu porodních poranění, průměrnékrevní ztráty objektivizované hodnotami hemoglobinu a hematokritu třetí poporodní den,počtu rodiček, kterým bylo třeba aplikovat krevní transfuzi, celkové délky hospitalizace rodičkys novorozencem a poporodních poruch kontinence moči a stolice, 3. časnou neonatální morbidituhodnocenou podle pH pupečníkové krve, Apgar skóre a traumatu novorozence. Zjištěné rozdílyv jednotlivých skupinách byly posléze statisticky vyhodnoceny.Výsledky: Použití „hand-pump“ vakuumextrakčního přístroje se ve srovnání s klasickým kovovýmvakuumextraktorem jeví jako výhodnější pro významně vyšší spolehlivost podmíněnoupředevším konstrukcí přístroje a též díky příznivějším hodnotám některých parametrů časnéneonatální morbidity.Závěr: Prokázali jsme, že oproti klasickému kovovému vakuumextraktoru je „hand-pump“ vakuumextrakčnípřístroj šetrnější vůči novorozenci a jeho použití je vysoce spolehlivé.

Klíčová slova:
klasický a „hand-pump“ vakuumextrakční přístroj, časná mateřská a neonatálnímorbidita

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2004 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se