Profi ly endometriální exprese mRNAu vybraných matrix metaloproteináza tkáňového inhibitoru metaloproteináz-1


Endometrial Expression Profi les of mRNA forSelected Matrix Metalloproteinases and TissueInhibitor of Metalloproteinases-1

Cíl studie:
Stanovit endometriální profi ly exprese mesengerové RNA (mRNA) vybraných matrixmetaloproteináz (MMP) a tkáňového inhibitoru metaloproteináz-1 (TIMP-1).Typ studie: Experimentální studie.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika, LF UP a FN Olomouc, Česká republika,Gynekologicko-porodnická klinika, Univerzitní nemocnice Lund, Švédsko.Metodika: Studovali jsme MMP-1, -3, -7, -10, -11, -12, -13, -14, -16, -26 a TIMP-1 mRNA ve 39 vzorcíchnormální endometriální tkáně získaných z různých fází menstruálního cyklu. Na základě histologickéhovyšetření byly vzorky klasifi kovány jako časná (n=8), střední (n=6) a pozdní (n=7) proliferace,časná (n=4), střední (n=4) a pozdní (n=8) sekrece a menstruální (n=3) fáze. Hladiny mRNAextrahované ze zmražených tkáňových vzorků byly kvantifi kovány pomocí real time PCR.Výsledky: Celkem byly zjištěny čtyři vzorce exprese MMP mRNA v průběhu menstruačního cyklu.MMP-1, -3, -10, a -12 byly exprimovány převážně v perimenstruálním období, MMP-7 a -11 mělynejvyšší hladiny v proliferační fázi, MMP-13, -14 a -16 byly exprimovány v průběhu celého cyklua MMP-26 měla maximum exprese v periovulatorním období. Hladiny TIMP-1 mRNA zůstávalynezměněny během cyklu.Závěr: Specifi cké profi ly endometriální exprese MMP v průběhu menstruačního cyklu ukazují najejich odlišný biologický význam v průběhu cyklu. MMP-26 vykazuje samostatný vzorec exprese.

Key words:
endometrium, MMP, mRNA, real time PCR, TIMP


Autoři: R. Pilka 1,3;  M. Kudela 1;  P. Eriksson 2;  B. Casslén 3
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika, Fakultní nemocnice a Univerzita Palackého, Olomouc, přednosta prof. MUDr. M. Kudela2Oddělení výzkumu arteriosklerózy, Výzkumný Ústav Krále Gustava V, Nemocnice Karolinska, Stockholm, Švédsko 3Gynekologicko-porodnická klin 1
Vyšlo v časopise: Čes. Gynek.2004, , č. 6 s. 472-476
Kategorie: Články

Souhrn

Objective:
To examine the endometrial expression pattern of messenger RNA (mRNA) for selectedmatrix metalloproteinases (MMP) and tissue inhibitor of metalloproteinases-1 (TIMP-1).Design: Experimental study.Setting: Department of Obstetrics and gynecology of the Palacky University Medical School andUniversity Hospital, Olomouc, Czech Republic, Department of Obsterics and Gynecology, UniversityHospital, Luna, Sweden.Methods: We studied MMP-1, -3, -7, -10, -11, -12, -13, -14, -16, -26 and TIMP-1 mRNA in 39 normalendometrial samples obtained across the menstrual cycle. Based on histological examination, allspecimens were classifi ed according to an ideal 28 day menstrual cycle as early (n=8), mid (n=6)and late (n=7) proliferative phase, early (n=4), mid (n=4) and late (n=8) secretory phase and menstrual(n=3) phase. mRNA extracted from frozen tissue samples was quantitated using real timePCR.Results: Four distinct patterns of MMP mRNA expression were detected in cycling endometrium.MMP-1, -3, -10, and -12 were expressed predominantly in perimenstrual period, MMP-7 and -11had highest levels in proliferative phase, MMP-13, -14 and -16 were expressed throughout thecycle and MMP-26 was found to be maximal in periovulatory period. Levels of TIMP-1 mRNAremained unchanged during the cycle.Conclusion: The specifi c endometrial expression profi les of MMPs during menstrual cycle pointto their specifi c biologic roles during the cycle. MMP-26 exhibits a unique expression pattern.

Klíčová slova:
endometrium, MMP, mRNA, real time PCR, TIMP

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2004 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se