Dopplerometrie při posouzení fetálníanémie


Doppler Blood Flow Velocity in the Evaluationof Fetal Anemia

Objective:
To review (summarize), in maternal red blood cell alloimmunization, the diagnosticvalue of Doppler blood fl ow velocity in the evaluation and prediction of fetal anemia.Design: A review article.Setting: Department of Obstetric and Gynecology, University Hospital, Olomouc.Subject and Method: A review from literature and bibliographic databases.Conclusion: Invasive techniques such as amniocentesis and cordocentesis traditionally are usedfor diagnosis and treatment in fetuses at risk for anemia due to maternal red-cell alloimmunization.Middle cerebral artery peak systolic velocity is a highly sensitive non-invasive means for determiningthe degree of anemia. The interval of seven days between two Doppler tests is recommended.The widespread use of the Doppler method will minimize fetal complications associatedwith amniocentesis and fetal blood sampling and may signifi cantly lower health care cost.

Key words:
fetal anemia, middle cerebral artery peak systolic velocity, Doppler, red cell alloimmunization,intrauterine transfusion


Autoři: M. Lubušký 1;  M. Procházka 1;  J. Šantavý 2;  Š. Machač 1;  I. Míčková 2
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika LF UP a FN, Olomouc, přednosta prof. MUDr. M. Kudela, CSc. 2Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny LF UP a FN, Olomouc, přednosta prof. MUDr. J. Šantavý, CSc. 1
Vyšlo v časopise: Čes. Gynek.2004, , č. 4 s. 316-320
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Přehled současných znalostí o možnostech využití dopplerometrie při posouzení stupněfetální anémie u těhotenství s rizikem erytrocytární alloimunizace. Typ studie: Souhrnný článek.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika LF Univerzity Palackého a FN, Olomouc.Předmět a metoda studie: Rešerše z literatury a z medicínských databází.Závěr: U těhotenství s rizikem rozvoje alloimunitní anémie plodu jsou při diagnostice a terapiitradičně užívány invazivní techniky, jako je amniocentéza a kordocentéza. Stanovení maximálnísystolické průtokové rychlosti v arteria cerebri media představuje vysoce senzitivní neinvazivnízpůsob zjištění stupně fetální anémie. Doporučovaný interval mezi měřeními je sedm dní. Zavedenítéto metody do managementu těhotenství se zvýšeným rizikem rozvoje alloimunitní anémieplodu by umožnilo snížit počet nutných amniocentéz a kordocentéz spojených s rizikem možnýchfetálních a těhotenských komplikací. Nezanedbatelné je i hledisko ekonomické.

Klíčová slova:
fetální anémie, arteria cerebri media, doppler, alloimunizace, intrauterinní transfuze

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2004 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Chronická tromboembolická plicní hypertenze
nový kurz
Autoři: MUDr. David Ambrož

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MIMOŘÁDNĚ Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.