Současné výsledky léčby omfalokélya gastroschízy


Present Results in the Treatment of Omphalocele andGastroschisis

Objective:
The aim of the study was to evaluate current possibilities of treatment of newbornswith abdominal wall defects: omphalocele and gastroschisis.Setting: Department of Pediatric Surgery, 2nd Medical Faculty Charles University and FacultyHospital Motol, Prague.Methods: A retrospective cohort study of the treatment results in newborns with defect ofabdominal wall.Results: Thirty eight newborns with omphalocele and gastroschisis were treated at the authors`department in the period of 1995 - 2002. Primary closure of defect was possible in 23 newborns(60%), Goretex patch or „silo” technique was used in 13 patients (34%), while two newborns(6%) were not operated on. The overall survival in children with omphalocele was 73%, being89% in children without chromosomal anomalies. Six infants died: three with trisomy 13, onewith trisomy 18, one infant died of sepsis and one had primary pulmonary hypertension andcongenital heart defect. The survival in children with gastroschisis was 94%, one child died ofmultiorgan failure during sepsis.Conclusion: Nowadays prenatal diagnosis of gastroschisis or omphalocele is a recommendationfor complex examination and consultation in a specialized center. The prognosis for most isolateddefects of abdominal wall is good as far as survival and quality of life are concerned.

Key words:
abdominal wall defects, omphalocele, gastroschisis, prenatal diagnosis, survival,isolated defect


Autoři: M. Rygl;  J. Kalousová;  K. Pýcha;  J. Stýblová;  J. Šnajdauf
Působiště autorů: Klinika dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol, Praha Subkatedra dětské chirurgie IPVZ, Praha, přednosta prof. MUDr. J. Šnajdauf, DrSc.
Vyšlo v časopise: Čes. Gynek.2004, , č. 1 s. 55-59
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Cílem studie je zhodnocení současných možností léčby novorozenců s defekty břišnístěny – omfalokélou a gastroschízou.Název a sídlo pracoviště: Klinika dětské chirurgie, 2. LF UK a FN Motol, Praha.Metodika: Retrospektivní studie výsledků léčby novorozenců s defektem břišní stěny.Výsledky: V období let 1995-2002 bylo na pracovišti autorů léčeno 38 novorozenců s omfalokélounebo gastroschízou. Primární plastika defektu byla možná u 23 novorozenců (60 %), goretexovázáplata nebo „silo“ technika byla použita u 13 (34 %) a 2 novorozenci (6 %) nebyli operováni. Veskupině dětí s omfalokélou bylo 73% přežití, u dětí bez chromozomálních anomálií 89%. Tři dětizemřely při morbus Patau – trizomie 13, jedno při morbus Edwards – trizomie 18, jedno na multiorgánovéselhání při sepsi a jedno při primární plicní hypertenzi a vrozené srdeční vadě. U dětís gastroschízou bylo 94% přežití, zemřelo jediné dítě na multiorgánové selhání při sepsi.Závěr: Prenatálně diagnostikovaná gastroschíza nebo omfalokéla není dnes přímým doporučenímpro přerušení těhotenství, ale doporučením ke komplexnímu vyšetření a konzultaci vespecializovaném centru. Prognóza co do přežití i kvality života je pro většinu izolovaných vadbřišní stěny velmi dobrá.

Klíčová slova:
defekty břišní stěny, omfalokéla, gastroschíza, prenatální diagnostika, přežití,izolovaná vada

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2004 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více