Zvyšuje klesající mortalita závažnouneonatální neurosenzorickou morbiditu?


Does Decreasing Mortality Increase Serious NeonatalNeurosensoric Morbidity?

Objective:
To investigate relation between the mortality and the incidence of serious neonatalneurosensoric morbidity in very low birth weight newborns (VLBWN, birth weigh < 1499 g) duringthe three periods as defined by different quality of the parinatal and neonatal care.Design: Retrospective analysis.Setting: Perinatal center of the General Faculty Hospital. 1st Medical Faculty Charles University,Prague.Subject and methods: All live-born VLBWN in 1987 - 2001 were divided according to their birth-dateto three five-year periods characterized by different quality of the perinatal and neonatal care.Ist period 1987 - 1991: the presurfactant aera with no standard use of antenatal steroids and withoutdefined border of the fetus viability; IInd period 1992 - 1996: the transient aera; IIIrd period 1997 -2001: the surfactant aera with standard use of the antenatal steroids, and defined border of the fetusviability. VLBWN were divided according to birth weight to three subgroups (p. h. < 750 g, p. h. = 750- 999 g, p. h. = 1000 - 1499 g).Mortality was defined by a death in our department until the discharge.VLBWnewborns classified as newborns with serious neonatal neurosensoric morbidity (NNsM) hadto have one of the following diagnoses at least: severe intraventricular haemorrhage (IVH gr. 3 - 4),posthemorhagic hydrocephaly (PHH), cystic periventricular leukomalacia (cPVL), meningitis, ventriculitis,encephalitis (M/E), retinopathy of prematurity > stage III (ROP > III st.). The 2 test wasused for statistic evaluation.Results: Therewere 873VLBWNborn and 208 of them died in thewhole period (1987 - 2001).Mortalitydecreased in 5 year periods gradually: Ist period 111/226 (49%); IInd period 55/217 (25 %); IIIrd period42/430 (10%). The decrease of mortality was significant in all weight categories (p < 0.001). Theincidence of NNsM was evaluated in 612 newborns and was similar in all periods regarding weightsubcategories < 1000 g, but decreased significantly in the weight category 1000 - 1499 g (14/215 (6%)vs 13/73 (18%), p < 0.01).Conclusion: Improvement in survival of extremely low birth-weight infants did not increase theincidence of serious neurosensoric morbidity and evenmore NNsM was reduced in haevier verypremature newborns during the nineties.

Key words:
very low-birth weight, mortality, neurosensoric morbidity, perinatal centers


Autoři: M. Dokoupilová;  R. Plavka
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika, Neonatologické oddělení s JIRP, 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta doc. MUDr. P. Klener, DrSc.
Vyšlo v časopise: Čes. Gynek.2003, , č. 5 s. 326-330
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Zhodnotit vztah mortality a incidence závažné neonatální neurosenzorické morbiditynovorozenců velmi nízké porodní hmotnosti (NVNPH, p. h. < 1499 g) ve 3 obdobích charakterizovanýchodlišnou kvalitou perinatální a neonatální péče.Charakter studie: Retrospektivní analýza dat ve 3 pětiletých obdobích.Pracoviště: Perinatologické centrum VFN a 1. LF UK, Praha.Soubor a metoda: Všichni živě narození NVNPH v letech 1987 - 2001 byli rozděleni podle narozenído 3 pětiletých období, která lze charakterizovat odlišnou kvalitou perinatální a neonatální péče.I. 1987 - 1991: presurfaktantové období s nestandardním antenatálním podáváním steroidů a bezdefinované hranice viability plodu; II. 1992 - 1996: přechodné období; III. 1997 - 2001: surfaktantovéobdobí se standardním antenatálním podáváním steroidů a definovanou hranicí viability plodu.NVNPH byli dále rozděleni a hodnoceni ve třech hmotnostních subkategoriích (p. h. < 750 g, p.h. =750 - 999 g, p. h. = 1000 - 1499 g).Mortalita byla hodnocena jako úmrtí pacienta na našem oddělení do propuštění. Mezi NVNPH sezávažnou neonatální neurosenzorickou morbiditou (NNsM) byli zahrnuti pacienti s nejméně jednouz následujících diagnóz: intraventrikulární krvácení 3. - 4. stupně (IVH 3. - 4. st.), posthemorhagickýhydrocephalus (PHH), cystická forma periventrikulární leukomalacie (cPVL), meningitis,ventriculitis, encephalitis (M/E), retinopatie > III. stupně (ROP > III. st.). Pro statistické zhodnocenírozdílů mezi I. a III. obdobím byl použit 2 test.Výsledky: Celkem se v období 1987 - 2001 narodilo 873 a zemřelo 208 NVNPH. Mortalita v jednotlivýchobdobích postupně klesala: I. období 111/226 (49 %); II. období 55/217 (25 %); III. období 42/430 (10 %).Významný pokles mortality byl zaznamenán ve všech hmotnostních subkategoriích (p < 0,001).Incidence závažné NNsM byla hodnocena u 612 NVNPH. V hmotnostní subkategorii < 1000 g sev průběhu 3 období nezměnila a významně poklesla v hmotnostní subkategorii 1000 - 1499 g veIII. období v porovnání s I. obdobím (13/73 (18 %) vs 14/215 (6 %), p < 0,01).Závěr: Významně klesající mortalita ve všech hmotnostních subkategoriích NVNPH nezvýšilaincidenci závažné neonatální neurosenzorickémorbidity u novorozenců s porodní hmotností < 1000 ga příznivě se promítla do snížení incidence závažné neonatální neurosenzorické morbidity novorozencůs p. h. 1000 - 1499 g.

Klíčová slova:

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2003 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se