Úspěšně odložený porod těhotenství dvojčat


A Successfully Postponed Delivery of Twins

Objective:
Description of twin pregnancy after IVF preterm rupture of membranes of fetus A in 22ndgestational week. Abortion of fetus A and successful delayed delivery of twin B.Design: Case report.Setting: Obstetrics and Gynecology Department, 2nd Medical Faculty Charles University and FacultyHospital Motol, Obstetrics and Gynecology Department, 1st Medical Faculty Charles University andGeneral Faculty Hospital, Prague.Methods: Patient A. Š. 34 years old, admitted to the hospital in 23rd gestational week with pretermrupture of membranes of fetus A, after appearing spontaneous uterine contractions terminated theabortion of fetus A. The uterine contractions stopped with toxolytics and after one week ofexpectation interval the cerclage suture of cervix was performed. The following course of pregnancywas protected with antibiotics and 48 hours toxolysis with beta mimetics. The pregnancy continuedwithout any serious complications till 37th gestational week, when infectious markers elevated.Cerclage suture was taken away and after 12 hours interval the labor started. The labor wasterminated with s.c. because of imminent fetal hypoxia.Conclusion: After the abortion of twin A we succeeded to delay delivery interval for 4 months. Theborderline mature neonate was born in good clinical condition and survived without any seriouscomplications.

Key words:
multiple pregnancy, delayed delivery interval


Autoři: T. Binder 1;  A. Pařízek 2;  Z. Hájek 2;  M. Dokoupilová 2
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN v Motole, přednosta doc. MUDr. L. Rob, CSc. 2Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc. 1
Vyšlo v časopise: Čes. Gynek.2003, , č. 5 s. 333-335
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Popis dvojčetného těhotenství po IVF, s odtokem plodové vody plodu A v 22. g. t. a jehonásledného potratu a úspěšného oddálení porodu druhého z dvojčat.Typ studie: Kazuistika.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika, 2. LF Univerzity Karlovy a FN v Motole,Gynekologicko-porodnická klinika, 1. LF Univerzity Karlovy a VFN v Praze.Metodika: Pacientka, 34 let, přijata v 23. g. t. na kliniku s odtokem plodové vody u plodu A, ponástupu spont. kontrakcí dokončen potrat plodu A. Tokolyticky zastavena děložní činnost a potýdenním expektačním intervalu naložen cerclagový steh. Těhotenství zajištěno antibiotiky a 48hodin tokolýzou beta mimetiky. Pacientka bez obtíží donáší těhotenství do 37. g. t., kdy docházík vzestupu zánětlivých markerů. Odstraněn cerklážový steh, po 12 hodinách dochází k porodníčinnosti. Těhotenství ukončeno pro hrozící hypoxii plodu úspěšně císařským řezem.Závěr: Po potratu prvního plodu se podařilo oddálit interval porodu druhého plodu o 4 měsíce.Narodil se hraničně zralý novorozenec v dobrém klinickémstavu, který bez větších problémů přežil.

Klíčová slova:
vícečetné těhotenství, odložený porod plodu B

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2003 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Chronická tromboembolická plicní hypertenze
nový kurz
Autoři: MUDr. David Ambrož

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MAPA ROUŠEK Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.