Mekonium a postnatální neurologický handicap


Meconium and Postnatal Neurological Handicap

Objective:
A review of meconium pathophysiology and its contribution to the incidence of postnatal neurological handicap.Design: Reviewed article.Setting: Department of Gynaecology and Obstetrics, Charles University and Faculty Hospital Plzeò, Czech Republic.Subject and Method: Meconium can be a cause of infant neurological handicap. Two main pathogenetic pathways are mentioned. 1. Meconium (and its components: bile acids) may have a direct vesoconstrictive effect on umbilical and placental vessels. This way still remains controversial. 2. Meconium as a possible cause of intraamniotic infection results in a release of fetal cytokines (TNFa, IL-1b, IL-6), which can damage myelinogenesis in periventricular white matter.Results: Meconium in premature labour is a higher risk factor compared to term delivery. 41% of premature infants were diagnosed as having CP when meconium was present compared to 10% in the same group with clear amniotic fluid. The incidence in term pregnancy with meconium present is 0,4% compared to 0,3% in a population without any obstetrical risk.Conclusion: Ultrasonographically found periventricular leukomalacia is the most reliable sign of subsequent cerebral palsy or other neurological sequelae.

Key words:
meconium, cerebral palsy, neonatal necephalopathy, cytokines, bile acids


Autoři: V. Kališ;  Jakub Turek ;  A. Hudec;  P. Rokyta;  Z. Rokyta;  B. Mejchar
Působiště autorů: Gynek. -porod. klinika LF UK a FN Plzeň, přednosta doc. MUDr. Z. Rokyta, CSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2001; (5): 363-368
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl práce:
Shrnutí významu mekonia a jeho působení na výskyt neurologického poškození dítěte.Typ studie: Přehledný článek.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika LF UK a FN v Plzni, Čapkovo náměstí 1, 307 08 Plzeň.Předmět a metoda studie: Mekonium může být příčinou dětského neurologického poškození. Jsou zmíněny dva hlavní mechanismy patogeneze. Mekonium a jeho součást - žlučové kyseliny mohou mít přímý vazokonstriktivní efekt na umbilikální a placentární cévy. Tento mechanismus zůstává zatím kontroverzní. Mekonium jako možná příčina intraamniální infekce se podílí na uvolnění fetálních cytokinů (TNFa, IL-1b a IL-6), které mohou poškodit myelinogenezi v periventrikulární bílé mozkové hmotě.Výsledky: Mekonium je větším rizikovým faktorem u předčasného porodu. Při přítomnosti mekonia u předčasného porodu byla diagnóza DMO provedena u 41 % dětí ve srovnání s 10 % s čirou plodovou vodou. Incidence v případě termínovaného porodu s přítomným mekoniem je 0,4 % ve srovnání s 0,3% v populaci bez porodnického rizika.Závěr: Obraz periventrikulární leukomalacie detekovaný ultrazvukem je nejspolehlivější známkou následné DMO či jiného neurologického poškození.

Klíčová slova:
mekonium, dětská mozkové obrna, neonatální encefalopatie, cytokiny, žlučové kyseliny

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2001 Číslo 5
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se