Editorial


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2018; 157: 336
Kategorie: Editorial

Milí kolegové, vážení čtenáři Časopisu lékařů českých,

byla jsem mile potěšena nabídkou redakce přiblížit vám obor gynekologie dětí a dospívajících (GDD). Jsem upřímně ráda, že my, dětští gynekologové, můžeme svoji specializaci touto cestou přiblížit široké zdravotnické obci a rozšířit tak povědomí o dané problematice a o práci gynekologa, který zajišťuje péči o dětské pacientky a dospívající dívky.

GDD má nejen význam kurativní, ale je to především důležitý obor preventivní medicíny. Sledováním dívek v průběhu pohlavního zrání, aktivním vyhledáváním odchylek a jejich včasnou léčbou pomáhá předcházet poruchám funkce rodidel u dospělé ženy. GDD rozšiřuje klasickou gynekologii o období od narození do dosažení pohlavní zralosti a neomezuje se jen na období fertility, klimakteria a senia. GDD má své zvláštnosti, jež ji odlišují od gynekologie pro dospělé, a to jak ve fyziologii a patologii rodidel, tak ve způsobu vyšetřování, ošetřování a léčení.

Práce s dětským pacientem je náročná na empatii, čas, energii a hlavně erudici. Každý dětský gynekolog, který svou práci dělá odpovědně, do ní musí dávat také kus svého srdce. Děti, na rozdíl od dospělých, nechápou vyšetření jako nutnou součást léčby, a nejsou proto motivované ke spolupráci. Novorozenci, batolata, předškoláci, školáci i pubertální dívky vyžadují zcela odlišný přístup než dospělé ženy, nemluvě o rozdílech ve vyšetřování a léčení, které jsou rozdílné od dospělé populace. Každý rodič má zájem, aby jeho dítě bylo vyšetřeno a léčeno specialistou a ne lékařem, který se problematikou děti nezabývá. V době, kdy GDD byla jako subspecializace zrušena (2007–2015), byly dívky vyšetřovány a léčeny lékaři, kteří neměli erudici v oboru GDD, a proto došlo k řadě diagnostických i terapeutických omylů.

GDD má v naší zemi dlouholetou tradici – již v roce 1940 profesor Rudolf Peter založil v Praze obor dětská gynekologie. V současné době je ročně v ordinacích pro GDD v ČR vyšetřeno 23–25 tisíc dívek, což představuje na 100 tisíc návštěv. Je to podstatně více než u řady jiných subspecializačních oborů. Operačních zákroků u dětí a dospívajících dívek je u nás potom ročně provedeno přibližně 1100. V současnosti mohou být dětské pacientky vyšetřeny ve 130 specializovaných ordinacích, k dispozici je 5 nemocničních lůžkových center zaměřených na problematikou gynekologie dětí a dospívajících dívek.

Bohužel i dětští gynekologové stárnou. Pokud si nevychováme své nástupce, pak naše pacientky nebudou mít možnost být vyšetřeny erudovaným specialistou. Z 200 členů odborné společnosti je pouze 5 lékařů mladších 30 let a 16 je méně než 40 let.

I když s důležitostí oboru GDD všichni souhlasí, je jeho samostatnost opakovaně zpochybňována, a to z řad našich kolegů gynekologů pro dospělé. Tento stálý boj o existenci je velmi vyčerpávající, demotivující a hlavně zbytečný. Naštěstí máme podporu pediatrických společností, podporu GDD ze Slovenska a hlavně ze strany EURAPAG (European Association of Paediatric and Adolescent Gynaecology). Proto se podařilo, že GDD byla od srpna 2018 opět začleněna mezi subspecializace v oboru gynekologie a porodnictví, které jsou zakončené atestací. Zájemci o obor se mohou vzdělávat ve výukových centrech, jež dávají záruku nejvyšší úrovně. Dvakrát ročně pořádáme ve spolupráci s IPVZ vzdělávací kurzy pro naše frekventanty. Vzdělávací kurz GDD na evropské úrovni plánujeme ve spolupráci s EURAPAG na únor 2019 ve Frankfurtu nad Mohanem. Každý rok pořádáme konferenci GDD. V březnu 2018 jsme mohli oslavit jubilejní již padesáté výroční setkání, které se tentokrát konalo v Bratislavě. V roce 2017 vyšla učebnice „Dětská gynekologie“ v nákladu 2000 výtisků a byla velmi rychle vyprodána. Proto jsme ve spolupráci s nakladatelstvím Mladá fronta připravili publikaci novou, doplněnou o aktuální poznatky.

Snažíme se obor propagovat prostřednictvím článků v odborných časopisech a medializovat jej v rozhlase i televizi. Světová federace GDD (FIGIJ – The International Federation of Infantile and Juvenile Gynecology) od roku 1997 pořádá mezinárodní zkoušky IFEPAG (International Fellowship of Pediatric and Adolescent Gynecology). V České republice tuto zkoušku absolvovalo již 7 lékařů, ČR je však jedinou zemí, která ji oficiálně neuznává. Atestační zkoušku z GDD konanou ve spolupráci s IPVZ v roce 2017 úspěšně absolvovali 4 lékaři. V současné době je ve specializační přípravě dalších 20 gynekologů a na prosinec 2018 byli 2 z nich přihlášení k atestační zkoušce.

Za poslední dva roky se obor GDD významně posunul dopředu. Spojili jsme se s prezidentem EURAPAG, který podporuje náš záměr a s nímž společně pracujeme na vytvoření evropských vzdělávacích programů. Máme za sebou 2 roky úspěšné práce a věříme, že dosáhneme všech stanovených cílů. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se zasloužili o zachování a rozvoj významného oboru medicíny, jakým GDD dozajista je.

Dana Ondrová


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×