Děti a digitální média


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2018; 157: 112
Kategorie: Editorial

Rodiče by měli učit děti, jak používat digitální média

Současná generace dětí a mladistvých vyrůstá v přítomnosti stále se rozšiřujících nabídek digitálních médií, která silně ovlivňují novou éru informačního věku. Digitální média (například televize, internet, videa a videohry, tablety typu iPad, „chytré“ telefony, sociální a interaktivní sítě) nabízejí dětem stejně jako dospělým platformu pro trávení času a uspokojení. Nadměrné a věku neodpovídající používání digitálních médií i seznámení s virtuální realitou však může mít na vývoj dětí negativní dopad.

Národní společnosti dětských lékařů včetně České pediatrické společnosti ČLS JEP proto přicházejí s doporučením pro rodiny s dětmi. Cílem je snaha zajistit při výchově dětí rovnováhu mezi světem digitálním a skutečným.

Jenny Radesky, MD, FAAP, hlavní autorka doporučení American Academy of Pediatrics (AAP, sdružující na 66 tisíc dětských lékařů z primární, nemocniční i terciální sféry), upozorňuje, že rodiče by si měli aktivně všímat, kolik času tráví jejich děti s digitálními médii, protože existuje reálné riziko, že jejich děti nebudou mít dost času na dětské hry, povídání, poslouchání či čtení knížek, studium a v neposlední řadě i na spánek. Podle AAP by rodiče měli u svých dětí uvážit výběr médií, protože mohou mít nejen pozitivní, ale i negativní vliv na vývoj dítěte. U dětí v batolecím věku mají upřednostnit a neomezovat čas na hraní. Jen málo pořadů v médiích má pro batolata opravdu vzdělávací hodnotu, a to ještě pouze v případě, že se rodič dívá se svým dítětem a současně pomáhá porozumět tomu, co se na obrazovce děje. U dětí školního věku je důležité hledat rovnováhu mezi dobou strávenou u médií a dobou pro další pro zdraví důležité aktivity. Pomoci může i stanovení mantinelů, protože problém vzniká v okamžiku, kdy média nahrazují fyzickou aktivitu, hands-on exploration a osobní (face to face) interakci ve skutečném světě, které jsou nutné pro učení. Nadměrná doba strávená u médií může negativně ovlivnit i dobu a kvalitu spánku. V tabulce uvádím doporučení AAP pro rodiče ohledně digitálních médií, která jsou založená na důkazech (www.aap.org).

Tab. 1. Doporučení Americké společnosti dětských lékařů (zdroj: AAP)
Doporučení Americké společnosti dětských lékařů <i>(zdroj: AAP)</i>

Čas strávený u PC, tabletu nebo televize <i>(zdroj: Český statistický úřad 2016)</i>
Graf 1. Čas strávený u PC, tabletu nebo televize (zdroj: Český statistický úřad 2016)

prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.

Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN v Praze


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×