65 let brigádního generála v. v. doc. MUDr. Leo Kleina, CSc.


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2017; 156: 400
Kategorie: Osobní zprávy

Při příležitosti 17. konference Společnosti vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů České lékařské společnosti J. E. Purkyně (SVLFVL ČLS JEP) v Hradci Králové 15. listopadu 2017 bylo uděleno čestné členství v SVLFVL zakládajícímu členovi společnosti a dlouholetému předsedovi jejího výboru brig. gen. v. v. doc. MUDr. Leo Kleinovi, CSc., který se v letošním roce dožívá 65 let.

Vědecký sekretář SVLFVL MUDr. Miloš Sokol, předseda společnosti profesor Jan M. Horáček a její místopředseda Jiří Zetocha (zleva) předávají docentu Kleinovi diplom potvrzující čestné členství ve společnosti.
Vědecký sekretář SVLFVL MUDr. Miloš Sokol, předseda společnosti profesor Jan M. Horáček a její místopředseda Jiří Zetocha (zleva) předávají docentu Kleinovi diplom potvrzující čestné členství ve společnosti.

Docent Klein je čelným představitelem naší vojenské medicíny, respektovanou osobností v odborných medicínských i vojenských kruzích u nás i v zahraničí. Olomoucký rodák vyrůstající v nedalekém Prostějově měl od mládí jasnou životní představu a cíl stát se vojenským lékařem. Ve vojenské zdravotnické službě aktivně působil více než 34 let a v jejich průběhu prošel řadou funkcí až po vrcholné. Medicínu vystudoval v Hradci Králové jako vojenský posluchač na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Po promoci v roce 1976 absolvoval roční postgraduální školení ve Vojenské nemocnici Olomouc a byl určen do funkce útvarového lékaře v posádce Hranice. Zde pracoval 3 roky, složil atestaci z vnitřního lékařství 1. stupně, ale vzhledem k trvalému zájmu o chirurgické obory v roce 1980 nastoupil zpět do VN Olomouc, nejprve jako chirurg zdravotnického praporu a později na chirurgické oddělení. Zde měl příležitost se blíže seznámit s léčbou popálenin a oborem plastické chirurgie, které jej zaujaly natolik, že v roce 1984, již s atestací z chirurgie 1. stupně, přechází na katedru válečné chirurgie Vojenské lékařské akademie Jana Ev. Purkyně v Hradci Králové, kde se začínalo budovat specializované pracoviště.

Od té doby je další profesní život Leo Kleina spojen s Hradcem Králové. Aktivně pracoval jak v pedagogické, vědecko-výzkumné a publikační oblasti na vojenské vysoké škole, tak i v klinické praxi ve fakultní nemocnici na chirurgické klinice, kde od počátku budoval a později i vedl oddělení plastické chirurgie a léčby popálenin. Z plastické chirurgie atestoval v roce 1989, disertační práci obhájil v roce 1994 a v roce 1998 se habilitoval v oboru chirurgie. Po vstupu České republiky do NATO byl v roce 1999 vybrán do funkce zdravotnického poradce a vedoucího oddělení zdravotnické služby Vrchního velitelství spojených ozbrojených sil NATO v Evropě (SHAPE) v belgickém Monsu, kde působil 3 roky. Po návratu v roce 2002 až do ukončení aktivní vojenské služby 31. března 2004 byl náčelníkem Zdravotnické služby AČR. Po odchodu do zálohy pracoval 4 roky jako přednosta Kliniky popáleninové medicíny 3. LF UK a FNKV v Praze. Od 1. dubna 2008 se však vrací na svou alma mater, kde pracuje jako primář oddělení plastické chirurgie a léčby popálenin chirurgické kliniky a současně jako vedoucí katedry válečné chirurgie Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany až do roku 2014, resp. 2012. V současné době působí na obou pracovištích již s menším pracovním úvazkem a předává své bohaté zkušenosti mladším lékařům a studentům.

Doc. Klein svou pracovitostí, pílí, zodpovědností při plnění úkolů a vlastní disciplínou dokázal ve své práci všestranně spojit medicínskou činnost klinickou a vědeckou spolu s prací řídicí a organizační v linii vojenské. Publikoval kolem 200 odborných článků v domácích i zahraničních časopisech, je autorem monografie a řady kapitol v monografiích, učebních textů, obhájených závěrečných výzkumných zpráv atd. Přednesl přes 300 přednášek v několika jazycích, pracoval a pracuje ve výborech odborných společností našich i mezinárodních. Je dlouholetým členem redakčních rad i recenzentem několika domácích i zahraničních časopisů. Pracoval ve vědeckých radách lékařských fakult, komisích ministerstva zdravotnictví, je žádaným oponentem vědeckých prací.

Brigádní generál docent Klein i při různorodém a trvalém vysokém pracovním zatížení vždy zdůrazňoval zásadu, že u lékaře musí být pacient na prvním místě z hlediska zájmu, tedy heslo patient first. Tímto pravidlem se také sám vždycky řídil a jeho obětavý a empatický přístup k pacientům je pro něj charakteristický. Takto působil a působí na studenty i jako vzor pro nastupující generace mladých lékařů. Navíc při všech svých profesních odborných i společenských úspěších zůstává docent Leo Klein skromným, přátelským a k lidem vstřícným člověkem.

Jan M. Horáček, Jiří Zetocha, Miloš Sokol


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se