Prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc., sedmdesátníkem


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2017; 156: 288
Kategorie: Osobní zprávy

Jaromír Hradec se narodil 29. srpna 1947 v Čestíně, malé obci nedaleko od Zruče nad Sázavou. Studium všeobecného lékařství dokončil na Fakultě všeobecného lékařství (nyní 1. LF) UK v Praze v roce 1971. Po promoci pracoval nejprve jako aspirant na Ústavu biochemie FVL UK. Také jeho kandidátská disertační práce, kterou obhájil v roce 1977, byla ještě věnována biochemické problematice a nesla název „Melanocyty stimulační hormony – klinická a laboratorní studie“.

Od roku 1976 až dosud pracuje na 3. interní klinice – klinice endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze. Postupně zde složil atestaci z interny 1. a 2. stupně, v roce 1981 se stal odborným asistentem, v roce 1987 habilitoval v oboru vnitřní lékařství, profesorem pro tento obor byl jmenován v roce 2004.


Celý profesní život Jaromíra Hradce je úzce spjatý s kardiologií, především s echokardiografií, intenzivní koronární péčí, problematikou srdečního selhání a farmakoterapií kardiovaskulárních chorob. Spolu s prof. MUDr. Janem Petráškem, DrSc., u nás jako první publikoval v roce 1980 skripta s názvem „Echokardiografie“ věnované této diagnostické metodě. Byl sekundářem na jedné z prvních koronárních jednotek v republice a dlouholetým vedoucím intermediárního kardiologického oddělení kliniky. V kardiologickém zaměření jej formovaly i pobyty na významných zahraničních pracovištích: v letech 1986–1987 pracoval jako research fellow kardiologického oddělení Georgetownské univerzity ve Washingtonu a v kardiovaskulární výzkumné laboratoři Cedars-Sinai Medical Center v Los Angeles a v roce 1992 v Department of Cardiological Sciences St. Georges Hospital and Medical School v Londýně.

Kardiologické aktivity logicky přivedly prof. Hradce i mezi členy České kardiologické společnosti (ČKS), kde se stal členem výboru a v letech 1999–2005 byl i předsedou ČKS. Významně se podílel na inovaci Národního kardiovaskulárního programu, stanovách ČKS, programech výročních sjezdů v Brně i na vzniku doporučených postupů ČKS.

V této době zastával i významné funkce v Evropské kardiologické společnosti (ESC). Byl členem výboru ESC, předsedou Fellows Committee a členem Guidelines Committee ESC. Za mnohaletou práci byl vyznamenám stříbrnou medailí ESC, v roce 2015 zlatou medailí ČKS prof. Libenského a v roce 2017 Cenou za celoživotní přínos kardiologii.

Profesor Hradec je nejen skvělým kardiologem, ale i všestranným internistou. Je oblíbeným pedagogem, aktivním v pregraduální i postgraduální výchově lékařů. Je autorem tří monografií a mnoha kapitol v učebnicích a monografiích. Jeho přednášky jsou hojně navštěvované. Jsou vždy pečlivě připravené, srozumitelné, výborně podané a dokumentované a pokaždé přinášejí velké množství aktuálních informací o dané problematice. Proto je také často zvaným a oblíbeným řečníkem i předsedajícím na řadě odborných akcí. V současné době je stále aktivní jako místopředseda Asociace srdečního selhání ČKS, člen výboru Pracovní skupiny kardiovaskulární farmakoterapie a předseda odborové rady pro kardiologii vědecké rady ČLK.

Profesor Jaromír Hradec si jistě zaslouží velké poděkování za vše, co dosud pro českou i evropskou kardiologii vykonal, a nezbývá než mu popřát do dalších let pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti.

Jiří Král


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Antiseptika a prevence ve stomatologii
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Diagnostika a léčba deprese pro ambulantní praxi
Autoři: MUDr. Jan Hubeňák, Ph.D

Význam nemocničního alert systému v době SARS-CoV-2
Autoři: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D., prim. MUDr. Václava Adámková

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se