Editorial


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2017; 156: 232
Kategorie: Editorial

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

do rukou se Vám dostává nové číslo Časopisu lékařů českých věnované endokrinologii. Jak možná tušíte, toto téma není vybrané náhodou. V letošním roce uplynulo 120 let od narození profesora Josefa Charváta, který je nejen zakladatelem moderní české endokrinologie, ale též jedním z nejvýznamnějších českých lékařů 20. století. V medicíně propagoval komplexní a dynamický přístup a spojení klinické praxe s výzkumem. Jeho význam ovšem široce překračuje hranice medicíny a má svůj rozměr politický, společenský a kulturní.

První endokrinologické poznatky se pak dokonce datují k roku 400 pr. n. l., kdy Aristoteles popsal vliv kastrace na zpěvné ptáky. Již v roce 100 n. l. Galén na základě pitev primátů popsal štítnou žlázu. Další významný vývoj v poznání anatomie a funkce lidského těla probíhal v období renesance, kdy je potřeba zmínit přínos Leonarda da Vinci, Michelangela Buonarrotiho, Giovanniho da Calcara a Andrease Vesalia. Novodobá endokrinologie pracuje s termínem hormon od roku 1905, kdy ho poprvé použili Ernest H. Starling a William Maddock Bayliss.

V současné době se však endokrinologie nezabývá pouze onemocněními a poruchami žláz s vnitřní sekrecí a poruchami sekrece klasických hormonů, její záběr je daleko širší. Studuje nejen poruchy sekrece hormonů, lymfokinů a cytokinů a jejich endokrinní účinky, ale i jejich účinky parakrinní a autokrinní, lokální sekreci a působení prakticky ve všech orgánech, tkáních a buňkách lidského těla a samozřejmě jejich vzájemné vztahy. Endokrinologie tak v současné době patří mezi nemnoho tzv. integrujících oborů medicíny týkajících se celého lidského těla, všech jeho systémů a vzájemných regulací. Základy endokrinologie by proto měli ovládat lékaři všech odborností.

V této souvislosti je zarážející, jak je endokrinologie někdy opomíjena nejen představiteli ministerstva zdravotnictví a zdravotními pojišťovnami, ale též odbornou veřejností. Například v otázkách k atestaci ze všeobecného praktického lékařství je endokrinologii věnována pouze jediná (na téma tyreopatie a tyreotoxická krize). Vidíme tak, že nejen u veřejnosti laické, ale i odborné je představa endokrinologie redukována na štítnou žlázu a její onemocnění a případně na povědomí o několika málo dalších vzácnějších endokrinologických chorobách. Ano, onemocnění štítné žlázy jsou nejčastější a musí je ovládat každý lékař. Nicméně choroby dalších žláz s vnitřní sekrecí, byť vzácnějších, ovlivňují činnost a funkci prakticky všech systémů lidského těla a jejich projevy patří do diferenciální diagnostiky řady chorobných stavů.

Snahou České endokrinologické společnosti ČLS JEP je proto kromě jiného zdůrazňovat důležitost endokrinologie pro medicínu, zvyšovat povědomí lékařů všech oborů o endokrinologii a onemocněních žláz s vnitřní sekrecí a postupně tak vracet endokrinologii na výsluní současné medicíny, kam rozhodně patří. Věřím, že s našimi snahami by souhlasil a podporoval je i pan profesor Charvát. V čísle Časopisu lékařů českých, které se Vám nyní dostává do rukou, jsme chtěli ukázat, jak je endokrinologie pestrá a důležitá, a věřím, že si v něm každý z Vás najde to své.

prof. MUDr. Michal Kršek, CSc.

2. interní klinika 3. LF UK a FNKV


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se