K životnímu jubileu doc. MUDr. Leopolda Plevy, CSc.


Autoři: Karel Havlíček
Působiště autorů: Chirurgická klinika, Nemocnice Pardubického kraje, a. s.
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2017; 156: 107
Kategorie: Osobní zprávy

V nikdy nekončícím zápase o naplnění české traumatologie přichází významné životní jubileum muže, který jí zasvětil celý svůj život. Ovlivnil ji jako málokdo jiný a ta se naopak stala jeho radostí, trápením a věčným osudem.


Leoš Pleva se narodil 21. dubna 1947 v Prostějově. Lékařskou fakultu absolvoval v Olomouci v roce 1971. Jako lékař začínal na interně v Bílovci, po krátké době našel svoje místo na chirurgii v Ostravě. Nejprve v Městské nemocnici, později ve Fakultní nemocnici v Ostravě-Zábřehu a Porubě. Vybral si podle své povahy a nadání úrazovou chirurgii. Teoreticky i prakticky ji postupně ovládl a přivedl k dokonalosti.

Zasloužil se o vznik traumacenter, jedno z nejvýznamnějších sám v Ostravě vybudoval a mnoho let řídil. Vlastně dosud jej stále řídí. Je navíc vedoucím a ideovým tvůrcem Ústavu medicíny katastrof, s pověřením vedení katedry rehabilitace na Lékařské fakultě Ostravské univerzity, jíž je jedním z významných zakladatelů.

V průběhu let stačil kromě chirurgie I. a II. stupně atestovat i z traumatologie, obhájit kandidátskou disertační práci na LF MU v Brně a habilitovat na LF UP v Olomouci. Témata samozřejmá pro excelentního traumatologa: „Léčení otevřených zlomenin bérce zevní fixací“ a „Dynamický zevní fixátor na hlezenný kloub“. Sám však ovládá mnohem víc. V řešení polytraumat, oblasti dutinových, břišních a hrudních úrazů těžko hledá konkurenci.

Mnoho roků vedl jako předseda Českou společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP, do níž vložil svoje nápady a moderní program. Vytvořil novou organizační strukturu odborné a vědecké instituce s praktickým zaměřením a vysokou praktickou dispozicí. Traumatologii reprezentoval ve výboru České chirurgické společnosti ČLS JEP. Je stále členem Vědecké rady ČLK, VR Ostravské univerzity, členem Akreditační komise pro chirurgii MZ ČR, Akreditační komise pro úrazovou chirurgii VR ČLK a několika dalších organizací.

Jako řešitel a spoluřešitel se účastnil mnoha významných projektů, většinou v rámci Interní grantové agentury MZ ČR. Je autorem monografií a mnoha aktuálních článků v odborných časopisech, sám je šéfredaktorem periodika Úrazová chirurgie. Pravidelně organizuje kongresy v oblasti úrazové chirurgie a integrovaného záchranného systému. Vždy se zásadním významem, aktuálním přínosem, typicky originální společenskou prezentací, vysokou účastí a patřičnou odbornou úrovní. Je čestným členem České chirurgické společnosti ČLS JEP, Slovenské chirurgické společnosti, Slovenské společnosti pro úrazovou chirurgii a významným členem dalších vědeckých a odborných center.

Docent Leopold Pleva je výjimečná osobnost, přední, všemi uznávaný odborník v rámci české a slovenské chirurgie a traumatologie. Zaslouženě sklízí všeobecné uznání celé chirurgické obce a jejího vedení. Je respektován státními institucemi, v jejichž poradních sborech neustále zasedá. Je vzácným, žádaným a vítaným hostem různých kongresů a sympozií, jimž pravidelně předsedá s neuvěřitelným přehledem a vysokou mírou vlastní invence. Velmi kultivovaně, se znalostí a nadhledem přednáší a vede odborné diskuse. Za 70 let svého života dokázal přesvědčit o svojí výjimečnosti, vysokých kvalitách a schopnosti zaujmout. Plně si zaslouží úctu a respekt, které se mu dostávají. Všichni, kdo jej znají, si jeho práce váží, umí ji ocenit a toto uznání mu ze srdce přejí. Co víc je možné ještě dokázat? S uspokojením se ohlédnout a považovat si svého dosavadního života. Radovat se z dnů současných a příštích. Co ještě získat? Snad jenom čas a udržet si zdraví pro mnoho dalších roků. Gratulujeme.

Adresa pro korespondenci

doc. MUDr. Karel Havlíček, CSc.

Chirurgická klinika, Nemocnice Pardubického kraje, a. s.

Kyjevská 44

532 03  Pardubice


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×