Předání čestných medailí ČLS JEP


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2016; 155: 280
Kategorie:

U příležitosti 42. česko-slovenského chirurgického kongresu, konaného ve dnech 14. – 16. 9. 2016 v hotelu Pyramida v Praze, byly uděleny pocty několika významným lékařům a chirurgům za jejich výrazný přínos české a světové medicíně a výjimečně prospěšnou celoživotní práci pro chirurgickou obec. Jedním z nejvyšších ocenění bylo předání čestných medailí České lékařské společnosti J. E. Purkyně udělených rozhodnutím předsednictva společnosti dvěma dlouholetým členům.

Medaile z rukou prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., vědeckého sekretáře ČLS JEP, obdrželi prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., a doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.

Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., narozený v roce 1954, v současné době senátor PČR, místopředseda senátního výboru pro zdravotnictví a sociální politiku, bývalý proděkan pro vědu a výzkum, později ve dvou obdobích děkan Lékařské fakulty MU v Brně. Nyní působí jako ředitel Masarykova onkologického ústavu v Brně, je členem vědeckých rad Univerzity Karlovy, Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Vědecké rady České lékařské komory.

Absolvoval lékařskou fakultu v Brně a získal atestace v oboru chirurgie i klinické onkologie. Prošel několika zahraničními stážemi a výzkumnými programy. Rozsáhlé vzdělání a lidský rozměr jeho osobnosti mu umožňují výrazný odborný a široký společenský rozhled. V minulém období pracoval ve výboru České chirurgické společnosti ČLS JEP, zasloužil se o rozvoj onkochirurgie a její aplikaci do širokého spektra klinické chirurgie. Po celé období práce v MOÚ rozvíjel projekt komplexní onkologické péče s vazbou na jednotlivé moduly klinické chirurgie. Jeho neuvěřitelné osobní nasazení, precizní formulace a řečnické nadání společně s neutuchajícím zdrojem nápadů pomohly k realizaci nového onkochirurgického programu a ustavení sekce pro onkochirurgii při České chirurgické společnosti ČLS JEP. V tomto velmi progresivním trendu poznávání a spolupráce pokračuje současně se všemi dalšími nemalými povinnostmi. Udělení medaile ČLS JEP je pouze malým ohodnocením jeho neutuchajícího úsilí a velkého množství odvedené práce.

Doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc., narozený v roce 1947, přednosta Traumatologického centra Fakultní nemocnice Ostrava, předseda České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP, vedoucí Ústavu medicíny katastrof Lékařské fakulty Ostravské univerzity a katedry rehabilitace. Člen Vědecké rady České lékařské komory, Vědecké rady Ostravské univerzity, Vědecké rady AZV a dalších institucí. Autor mnoha monografií, odborných článků, grantů, projektů a patentů. Organizátor velkolepých kongresů v úrazové chirurgii a celého integrovaného záchranného systému na vysoké vědecké i společenské úrovni. Systematicky spolupracuje na vývoji pomůcek a instrumentaria pro traumatologii. S neuvěřitelnou zručností a elegancí dokáže uvádět do praxe všechny nové operační metody neměřitelného spektra. Umí je naučit i jiné. Jeho práce je skutečně novátorská. V celé chirurgické obci je z těchto důvodů vysoce hodnocen a respektován.

Výjimečná osobnost a všemi uznávaný přední odborník české a slovenské traumatologie a chirurgie, mimořádně nadaný operatér s neskutečnou invencí, s vysokým vědeckým a pedagogickým potenciálem. Úspěšně navázal na práci svého předchůdce, neopomenutelného významného československého traumatologa a autora celostátně uznávaných učebnic moderní úrazové chirurgie, doc. Kamila Typovského.

Celý svůj dosavadní život věnoval traumatologii a jejímu rozvoji, dosáhl skutečného mistrovství, výrazně ji posunul v teorii a praxi do moderního oboru s vysokou úspěšností.

V uplynulém období pracoval i ve výboru České chirurgické společnosti JEP. Mnoho sil věnoval organizaci sítě traumatologie od definovaných traumatologických center k dalšímu vytvoření celé struktury plně fungujícího systému úrazové péče v naší republice. Tento úkol ještě čeká na svoje naplnění. Vzhledem k osobním vlastnostem doc. Plevy a obvyklému nasazení je pouze otázkou času jeho uskutečnění.

Vysoké vyznamenání předsednictva ČLS JEP na návrh vedení České chirurgické společnosti je pouze skromnou odezvou k jeho celoživotnímu dílu.

doc. MUDr. Karel Havlíček, CSc.

jménem České chirurgické společnosti ČLS JEP


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se