Jubileum Jaroslava Kříže


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2016; 155: 276
Kategorie: Osobní zprávy

V květnu tohoto roku oslavil významné životní jubileum doc. MUDr. Jaroslav Kříž, bývalý hlavní hygienik České republiky a ředitel Státního zdravotního ústavu.  


Docent Kříž jako první v nových podmínkách v roce 1990 po nástupu do pozice hlavního hygienika inicioval změny oboru public health v jeho moderním a mezinárodně uznávaném pojetí a nastartoval aktivity související s tvorbou národních strategií na ozdravění životního stylu a podpory zdraví. Je tak jedním z průkopníků, který službě veřejnému zdraví věnoval celý svůj profesní život. Kromě svých odborných zásluh je obdivován i pro svou pozitivní osobnost a přátelskou povahu.

V roce 1960 absolvoval na pražské Lékařské fakultě hygienické UK a nastoupil jako asistent profesora Symona na katedře hygieny obecné a komunální. O 12 let později již vedl na krajské hygienické stanici Středočeského kraje oddělení hygieny obecné a komunální. V roce 1987 inicioval založení nového oddělení pro sledování zdravotního stavu obyvatel. Až později se obdobná oddělení stala součástí i dalších hygienických stanic.

Funkci hlavního hygienika ČR zastával mezi lety 1990 a 1993. V této pozici se zasloužil o nové pojetí hygienické služby, které se odrazilo v novém zákonu o ochraně veřejného zdraví a dále v koncepčních otázkách řešení prevence a podpory zdraví cestou Národního programu zdraví. Stejně významným činem bylo zahájení systému monitorování zdraví obyvatel ve vztahu k životnímu prostředí. Monitoring i programy prevence a podpory zdraví byly potvrzeny formou vládních usnesení a jsou realizovány dodnes.

Přispěl k modernizaci celého oboru a ve svých snahách pokračoval i jako ředitel Státního zdravotního ústavu, který vedl v letech 1994−2001. Zde usiloval o zvýšení vědecké a společenské autority ústavu, aktivnější vztahy s politickou a mediální sférou a terénními pracovišti hygienické služby.

Jako docent hygieny byl habilitován v roce 1991 na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v době, kdy působil jako hlavní hygienik.

I při svém neobyčejném pracovním nasazení stále zůstával aktivním členem mnoha odborných a společenských organizací. Byl členem Vědeckého kolegia lékařských věd ČSAV, vědecké rady IGA MZ ČR a předsedou její odborné komise Zdraví a životní podmínky. Je stále aktivním členem Společnosti hygieny a komunální medicíny ČLS JEP. Dosud je předsedou redakční rady časopisu Hygiena. To vše je pouze zlomek z mnoha jeho činností v oblasti veřejného zdravotnictví.

Nelze však opomenout, že při tom všem si docent Kříž stále najde čas na své přátele a koníčky. Celým životem ho provází hudba a malování. Dokáže výborně improvizovat na hudební nástroje, zamlada hrál v orchestru na klavír i v kostele na varhany. Není asi lepšího ocenění osobnosti, jakou bezesporu doc. Kříž je, než vyjádření jeho vlastní rodiny: „Tatínek má velký rozhled v historii, literatuře faktu, beletrii i filozofii. Sleduje moderní technologie, má svůj profil na facebooku i linkedIn, umí si nainstalovat programy i porazit strom. Jeho celoživotní tvůrčí přístup k životu je někdy až obtížný v tom, že se za žádnou cenu nechce vzdát a musí problém sám vyřešit. Jazykem dnešní doby mu určitě nikdy nechyběl kreativní přístup k životu a kompetence k řešení problému. Nikdy mu nešlo o moc ani o peníze, což ho ve sdělování myšlenek velmi osvobozovalo. Formální autoritu pokládal jen za nutný prostředek k prosazení pro lidstvo prospěšných záměrů. Má přirozeně velmi pozitivní myšlení, o lidech si vždy myslel i myslí to lepší.“

Co k tomu dodat. Vážený pane docente, milý Jaroslave, srdečně ti přejeme do dalších let hodně zdraví, svěžesti a osobního elánu.

Alena Šteflová

jménem předsednictva České lékařské společnosti JEP


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se