Kulaté narozeniny doc. Bohumíra Kříže


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2016; 155: 275
Kategorie: Osobní zprávy

V tomto roce oslavil krásné 80. narozeniny doc. MUDr. Bohumír Kříž, CSc., dlouholetý vedoucí Centra epidemiologie a mikrobiologie SZÚ a pracovník Katedry epidemiologie LFH UK (nynější 3. LF UK).


Bohumír Kříž se narodil v Praze 29. února 1936. Maturoval na Nerudově gymnáziu na Malé Straně a v roce 1961 promoval na Lékařské fakultě hygienické UK. Jeho prvním působištěm byla OHS – OÚNZ v Trutnově, kde pracoval jako epidemiolog. Po třech letech přešel na katedru epidemiologie LFH UK (nynější 3. LF UK), kde dodnes epidemiologii vyučuje. V letech 1985– 2008 vedl Národní referenční laboratoř pro difterii. V roce 1987 se habilitoval a v letech 1990–2001 působil jako vedoucí oddělení epidemiologie v Centru epidemiologie a mikrobiologie. V letech 1991–2005 byl vedoucím Centra epidemiologie a mikrobiologie SZÚ.

Doc. Kříž několikrát působil jako expert Světové zdravotnické organizace v zahraničí, a to v Indii a Somálsku. Pět let se podílel na celosvětově významné akci – eradikaci pravých neštovic. Byl jedním z pracovníků, kteří byli vyznamenáni pamětní medailí WHO a řádem Order of bifurcated needle. V roce 1985 jako expert UNICEF prováděl hodnocení vakcinačních programů v Indonésii. Kromě toho se účastnil i dalších zahraničních projektů WHO.

Se svými spolupracovníky organizoval v Praze, ve spolupráci s London School of Hygiene and Tropical Medicine, populární a úspěšné Letní mezinárodní školy epidemiologických metod. Od roku 1993 se pravidelně jako člen české delegace účastnil jednání OSN o plnění závazků států vyplývajících z Úmluvy o nešíření bakteriologických a toxinových zbraní. Řadu let zastupoval ČR v Epidemiological Surveillance Component (ESCON) of Community Network for the Epidemiological Surveillance and Control of Communicable Diseases, dlouhá léta byl národním koordinátorem evropské vakcinační sítě VENICE (The Vaccine European New Integrated Collaboration Effort). Několik funkčních období plnil též roli národního poradce v redakční radě časopisuEurosurveillance.

V prosinci 2015 byl doc. Kříž se spolupracovníky oceněn ministrem zdravotnictví ČR za mimořádné výsledky ve zdravotnickém výzkumu a vývoji za projekt IGA „Mapování přírodních ohnisek zoonóz přenosných na člověka v ČR a jejich změny ovlivněné modifikacemi klimatu“. Nadále se podílí na řadě mezinárodních projektů, a to ve spolupráci s WHO a s Evropským Centrem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), kde je zástupcem pro oblast Emerging and Vector-borne Diseases (EVD).

Panelová diskuze s veterány eradikace neštovic. Z leva: Dr. Carrasco (WHO), Dr. Kříž, Dr. Křížová (Kuzemenská), Dr. Ježek, Prof. Straka, Dr. Zikmund, Dr. Markvart.
Panelová diskuze s veterány eradikace neštovic. Z leva: Dr. Carrasco (WHO), Dr. Kříž, Dr. Křížová (Kuzemenská), Dr. Ježek, Prof. Straka, Dr. Zikmund, Dr. Markvart.

Společně s dr. Čestmírem Benešem má doc. Bohumír Kříž velkou zásluhu na vzniku časopisu Zprávy CEM, kdy původním záměrem byla prezentace celostátně hlášených dat o výskytu infekčních onemocnění. Základní údaje systému povinného hlášení, evidence a analýzy výskytu infekčních nemocí EPIDAT byly doplněny o komentáře z měsíčních hlášení krajských epidemiologů a o aktuální informace z mikrobiologických Národních referenčních laboratoří působících v CEM i mimo něj. Zprávy CEM se následně staly všestrannějším periodikem nejen pro epidemiology, ale též pro mikrobiology, infekcionisty, epizootology a odborníky dalších profesí.

Další významnou oblastí spojenou s aktivitami doc. Kříže je fungující systém Externího hodnocení kvality (EHK) mikrobiologických a zdravotnických laboratoří v naší republice, napojený rovněž na mezinárodní systémy kontroly kvality. I v současné době se pan docent Kříž stále podílí na národních i mezinárodních projektech a grantech. Je uznávaným odborníkem nejen v epidemiologii, ale též v souvisejících oborech.

Vážený pane docente, milý Mirku, do dalších let přejeme hodně zdraví, životního optimismu a neutuchající profesionální i životní aktivitu! 

Petr Petráš, Jan Kynčl, Jitka Částková, Barbora Macková

za Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP

Alena Šteflová

za Kancelář WHO v ČR


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×