Tisková konference ČLS JEP


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2015; 154: 200-201
Kategorie: Aktuality/zprávy/recenze

Tisková konference nového vedení ČLS JEP k novým plánům činnosti a k aktuálním otázkám českého zdravotnictví a péče o zdraví se konala 2. dubna 2015 v hlavním sále Lékařského domu v Praze. Předseda ČLS JEP, prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., informoval novináře o novém složení předsednictva a o historii ČLS JEP a jejím poslání.

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně (ČLS JEP) je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob – lékařů, farmaceutů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech, případně právnických osob. ČLS JEP není Česká lékařská komora, s níž má aktuálně přátelské vztahy a sdílí postupy. ČLS JEP v současnosti sdružuje (k 28. únoru 2015) 116 odborných společností, 39 spolků lékařů a má 34 522 členů.

Celkový počet členství v organizačních složkách ČLS JEP činí 86 490.

ČLS JEP vychází z historických tradic spolků lékařů a odborných lékařských společností. Založení Spolku českých lékařů se datuje k 26. červnu 1862, kdy J. E. Purkyně a jeho spolupracovníci dosáhli toho, že císař František Josef založení spolku potvrdil. Spolek s centrálním sídlem v Praze budoval odbočky v dalších městech, a tím se dařilo stimulovat lékaře k sledování pokroku v medicíně. K tomu přispíval i spolkový Časopis lékařů českých, který začal vycházet 15. ledna 1862. Od druhé poloviny devadesátých let 19. století vznikaly další české vědecké společnosti (Společnost pro veřejné zdravotnictví, Spolek zubních lékařů, Spolek českých lázeňských lékařů). Po roce 1918 se počet odborných společností stále zvětšoval. Valná hromada v Lékařském domě v Praze 30. června 1949 schválila stanovy Československé lékařské společnosti J. E. Purkyně, která sdružovala jednotlivé Spolky lékařů a lékařské společnosti. Předsedou byl zvolen profesor Ladislav Borovanský, místopředsedou pro Prahu profesor Josef Pelnář. Ustavující sjezd samostatné České lékařské společnosti se pak konal 23. května 1969.

Poslání ČLS JEP je podrobně uvedeno na www.cls.cz

ČLS JEP zejména dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na preventivní činnost.

ČLS JEP se podílí na zvyšování úrovně odborných znalostí svých členů v oblasti lékařských věd a příbuzných oborů a na šíření zdravotnické osvěty mezi občany.

Dr. Otto Herber přednesl stanovisko ČLS JEP k odmítání očkování v současné české společnosti.

V poslední době narůstají aktivity odpůrců očkování. Předsednictvo ČLS JEP konzultovalo závažnost této problematiky se dvěma odbornými společnostmi: Českou vakcinologickou společností a Odbornou společností praktických dětských lékařů. Na základě výsledků, které vyplynuly z jednání, zaslalo předsednictvo ministrovi zdravotnictví dopis s těmito závěry:

Nezbytnost očkování na populační úrovni řeší jednotlivé země různým způsobem. Je nepochybné, že vysoká proočkovanost je jednoznačně v zájmu státu a systému veřejného zdravotnictví. Individuální rozhodování o vlastní osobě nemůže být upřednostňováno před zájmem celku.

V populaci existuje jisté procento jedinců, které očkovat nemůžeme pro přítomnost absolutních kontraindikací. Tyto jedince můžeme ochránit pouze nepřímo proočkováním okolí, neboť jinou možnost ochrany před závažnými infekčními chorobami nemají.

Je pravdou, že většina zemí nemá povinnost očkování zakotvenou zákonem, avšak vymahatelnost je jednoznačně umožněna nepřímou formou. Nejčastějším případem je, že neočkovaný jedinec nemůže vstoupit do školního či jiného kolektivu. Tedy schopnost vymoci toto opatření z úrovně státu je velmi silná. Ústavnost tohoto opatření byla nedávno potvrzena rozhodnutím Ústavního soudu ČR.

V Evropě se proočkovanost pohybuje na úrovni 90–95 i více procent. Proto tedy ČLS JEP plně podporuje dosažení vysoké proočkovanosti populace odpovídající jiným evropským zemím vhodnou zákonnou úpravou.

Stanovisko předsednictva ČES JEP k léčbě kmenovými buňkami pro nemocné s ohrožením končetiny při kritické končetinové ischémii a diabetické noze pak přednesla doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.

Pro trvající rozpaky ve výsledcích a hlavně pro nedostatečný definitivní průkaz pozitivního účinku (na základě metodicky validních studií) se neobjevila metoda aplikace kmenových buněk do svalů ohrožených končetin dosud v žádných mezinárodních, oficiálně doporučených postupech pro léčbu kritické končetinové ischémie a diabetické nohy („Guidelines“). Z tohoto důvodu se domníváme, že jde stále ještě o metodu experimentální, se slibnými výsledky, která by měla být podporována v rámci grantů a výzkumných projektů, ale nelze ji prohlásit v tuto chvíli za metodu lege artis.

Nová legislativa k léčebnému využití konopí byla tématem komentáře prof. MUDr. Jana Švihovce, DrSc.

Stát povolí užívat konopí k léčbě, zároveň bude udělovat licence k jeho pěstování. Pěstování rostlin pro vlastní potřebu ovšem ani nadále nebude povoleno. ČLS JEP nedoporučuje podávání konopí u dětí a mladistvých, předložený současný návrh novely toto umožňuje.

Jak nahlíží česká gynekologická a porodnická společnost na domácí porody, referoval doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.

Stanovisko k domácím porodům bylo vypracováno již roku 2012, na jeho tvorbě se podílelo 26 odborných společností ČLS JEP a jeho zásady lze shrnout: Domácí porod není v ČR ilegální, ale odborná obec varovala před jeho riziky. Legislativní úpravy ve prospěch domácích porodů nejsou žádoucí. Každá žena může porodit, kde chce, ale nesmí být do této věci zatahován zdravotnický systém. Zdravotnický pracovník by tedy neměl být nucen asistovat u domácího porodu.

Transparentní spolupráce mezi farmaceutickými společnostmi a lékaři je předmětem bouřlivé diskuze. Její principy vysvětlil novinářům výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP), Mgr. Jakub Dvořáček a z hlediska vedení ČLS JEP lze problematiku uzavřít:

Spolupráce lékařů s farmaceutickým průmyslem je nezbytná a AIFP se adekvátně snaží o této zkušenosti informovat veřejnost, například na svých stránkách a v mnoha materiálech. Veřejnost má právo být informována o vztazích ovlivňujících hospodaření s veřejnými prostředky. Je jen otázkou, proč je toto akcelerováno právě ve zdravotnictví dříve než v jiných rezortech. Formy, které volí AIFP ve zveřejňování informací, jsou adekvátní a odpovídají situaci ve vyspělých evropských zemích. Ve většině evropských zemí proběhla iniciativa transparentní spolupráce bez větších problémů. Kdyby však nebyla možnost zveřejnění informací odmítnout, byl by zvolený postup zcela jistě neústavní. Odmítání zveřejnění informací ať už individuální či kolektivní je vyvoláno především předbíháním situaci v ostatních rezortech a povoláních a celkovým podfinancováním zdravotnictví. Odmítání zveřejnění informací je legitimní a v žádné evropské zemi nevedla iniciativa transparentní spolupráce k plnému zveřejnění všech informací.

MUDr. Marta Šimůnková

koordinátorka tiskových konferencí ČLS JEP

e-mail: marta.simunkova@yourcomm.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Diabetická neuropatie a její léčba
nový kurz
Autoři: MUDr. Michal Dubský, Ph.D.

Mnohočetný myelom: Úvodní léčba netransplantovatelných pacientů
Autoři:

Proč v prevenci zubního kazu kartáček nestačí?
Autoři: doc. MUDr. Romana Koberová – Ivančaková, CSc.

Hypersenzitivita dentinu jako příznak poškození tvrdých zubních tkání
Autoři: MUDr. Erika Lenčová, Ph.D.

Cesta pacienta s CHOPN
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se