Léčba syndromu diabetické nohy odlehčením


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2015; 154: 206
Kategorie: Knihy

Vladimíra Fejfarová, Alexandra Jirkovská a kolektiv

Léčba syndromu diabetické nohy odlehčením

Praha: Maxdorf Jessenius 2015, 351 s, cena 495 Kč. ISBN 978-80-7345-436-4


Autorky publikace není třeba příliš široce představovat, stačí jen připomenout jejich jména, protože: MUDr. Vladimíra Fejfarová, Ph.D. i prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc., obě dlouholeté pracovnice Centra diabetologie pražského IKEM, jsou nejen v diabetologické obci dobře známé.

Hlavní autorky knihy přizvaly k spolupráci deset dalších spoluautorů z různých pracovišť (Ústav fyziky a materiálového inženýrství Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Technická ortopedie Ostrava, Podiatrická ambulance a Ortopedicko-protetické oddělení Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, Protetika s.r.o. Praha, Oddělení klinické rehabilitace a Centrum diabetologie IKEM Praha).

Kniha je monotematická, zabývá se problematikou velmi důležité části léčby syndromu diabetické nohy, a to odlehčením postižených nohou. Je rozdělena do 12 samostatných kapitol: Předmluva – význam podiatrie a léčby odlehčením (3 s.), Syndrom diabetické nohy – závažná komplikace diabetu (9 s.), Biomechanika a její diagnostika (41 s.), Typy odlehčovacích pomůcek (182 s.), Problematika amputací u diabetiků (31 s.), Kompenzační pomůcky pro částečně nebo úplně imobilní pacienty (12 s.), Rehabilitace a cvičení pacientů se syndromem diabetické nohy (18 s.), Charcotova neuropatická osteoartropatie a odlehčení (11 s.), Lokální terapie v léčbě syndromu diabetické nohy (14 s.), Kasuistiky (22 s.), Chyby v odlehčování syndromu diabetické nohy a následné komplikace (7 s). Následují: Přehled použitých zkratek, Seznam ilustrací, Medailonky hlavních autorů a Rejstřík. Literatura je uváděna za každou kapitolou, je úměrná tématu, je aktuální, poslední vročení je z roku 2014. Citace českých pramenů i českých autorů nebyly opomenuty. Kapitoly jsou proporcionální, text je psán dobrou češtinou, je plně srozumitelný a lehce se čte. Pro větší přehlednost využívá desetinné třídění na úrovni třetího řádu podřazenosti. Je doplněn (jen) čtyřmi tabulkami, zato 199 vesměs barevnými obrázky. Cíl knihy, pomoci odborníkům různých profesí, kteří se léčbou syndromu diabetické nohy zabývají, pochopit základní principy biomechaniky a ukázat možnosti jejich aplikace v léčbě, kniha jako celek splňuje. Umožnil to především polyprofesní přístup k syndromu diabetické nohy i koncepce knihy.

Komu knihu doporučit? Kniha je určena především diabetologům, ambulantním i klinickým, protože především ti se setkávají s nemocnými s diabetem. Ale nejen jim. Rozhodně by se s ní měli seznámit i další specialisté – chirurgové, ortopedi, angiologové, neurologové, rehabilitační lékaři, dermatologové, ortopedičtí protetici a všichni zabývající se podiatrií. Přínosem bude i pro zdravotní sestry spolupracující s těmito specialisty.

Nezapomeňme, že diabetiků je v České republice téměř 900 000 a že jich stále přibývá.

prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.

3. interní klinika 1. LF UK a VFN

e-mail: jan.petrasek@lf1.cuni.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Familiární transthyretinová periferní polyneuropatie
Autoři: MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.

Diabetes mellitus a kardiovaskulární riziko, možnosti jeho ovlivnění
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se