Nová koncepce Časopisu lékařů českých


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2015; 154: 155
Kategorie: Úvodník

Vážení čtenáři,

dovolte, abych Vám představil novou koncepci Časopisu lékařů českých, která je zahajována číslem 4/2015. Časopis lékařů českých je nejstarším českým lékařským periodikem, a představuje tak jednu z nejcennějších tradic, kterou Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně má. Proto rozhodlo nové vedení ČLS JEP o změnách koncepce, která, jak doufáme, povede k otevření a zpřístupnění časopisu české lékařské veřejnosti při zachování vlastností vědeckého a recenzovaného periodika zahrnutého ve významných světových databázích.

Za dosavadní činnost jsem poděkoval bývalé redakční radě časopisu. Časopis lékařů českých je prezidiálním časopisem společnosti a ve funkci redakční rady bude pracovat celé předsednictvo ČLS JEP. Členové předsednictva tak budou mít na starost přípravu jednotlivých čísel časopisu. Nejdůležitější částí časopisu budou recenzované přehledové články. Při jejich přijímání k publikaci bude přihlíženo k tomu, aby téma bylo zajímavé pro lékaře co nejširšího počtu oborů. V omezené míře budou publikována původní recenzovaná vědecká sdělení, kde však bude přihlíženo také  k tomu, aby téma bylo zajímavé pro širší spektrum lékařů, významné pro českou medicínu či publikující významné výsledky české lékařské vědy. Redaktorem této původní části časopisu zůstane bývalý vedoucí redaktor prof. MUDr. Jiří Horák, CSc. V časopise budou následovat rubriky z historie medicíny, osobní zprávy a aktuality České lékařské společnosti. Časopis bude vydáván v klasické papírové i elektronické verzi a předpokládáme, že v roce 2016 by se mohl vrátit i k měsíční periodicitě. Nové pokyny autorům jsou vystaveny na http://www.prolekare.cz/dokumenty/clc_pokyny_pro_autory.pdf.

Doufáme, že Vás zaujme toto nově koncipované číslo 4 i následující čísla roku 2015, která připraví prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., a doc. MUDr. Debora Karetová, CSc. Jakékoliv připomínky k obsahu časopisu uvítáme.

Dovolte, abych časopisu popřál do nové doby hodně čtenářů, aby se stal stejně významným pro českou lékařskou veřejnost jako po svém vzniku v roce 1862.


prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

předseda ČLS JEP


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×