Prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc., FCMA, obdržel cenu J. E. Purkyně 2015


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2015; 154: 198
Kategorie: Aktuality/zprávy/recenze

Na zasedání předsednictva ČLS bylo 5. května 2015 v tajném hlasování rozhodnuto o udělení ceny J. E. Purkyně pro letošní rok prof. MUDr. Jiřímu Mazánkovi, DrSc. Voleno bylo celkem z šesti navrhovaných a prof. J. Mazánek byl navržen Českou stomatologickou společností ČLS JEP a Společnost estetické a a laserové medicíny ČLS JEP.


Cena je udělována od roku 1962 a v posledních letech byla udělena například prof. T. Fučíkové, DrSc., prof. J. Tichému, prof. B. Hučínovi, prof. P. Klenerovi, prof. V. Benešovi st., prof. R. Königovéa prof. J. Kouteckému.

Profesor Jiří Mazánek se narodil21. dubna 1943 v Poděčelech, okr. Chrudim, v roce 1965 ukončil studium stomatologického směru FVL UK, v roce 1976 ukončil studium terapeutického směru FVL UK, v roce 1983 se stal kandidátem lékařských věd, v roce 1988 docentem pro obor stomatologie, v roce 1988 doktorem lékařských věd a roku 1990 profesorem pro obor stomatologie.

Prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc., FCMA, emeritní přednosta Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, je významnou osobou české medicíny zasahující svou činností do mnoha oborů, zejména stomatologie, čelistní a obličejové chirurgie, chirurgie a onkologie. V neposlední řadě stál u rozvoje laserové medicíny v České republice i v Evropě. Za činnost na tomto poli obdržel Cenu za medicínský výzkum v roce 2008 za rozvoj v oblasti fotodynamické terapie. Byl průkopníkem řady postupů zejména v nelukrativní, ale o to více potřebné problematice laserové onkologie. Vychoval řadu žáků, kteří dnes pokračují v jeho práci. Vykonal pro české zdravotnictví i školství mnoho nejen po stránce odborné, ale i organizační. Zejména je třeba podtrhnout jeho práci pro českou stomatologii, kde dlouhá léta vedl největší klinické pracoviště, působil jako proděkan 1. lékařské fakulty, aktivně pracoval v České stomatologické komoře a obor zastupoval v mnoha odborných radách. Je autorem klíčových učebnic a dalších učebních textů. Bez jeho práce si nelze představit současnou podobu čelistní a obličejové chirurgie, prací léčebně-preventivní počínaje přes vědeckou až po formulování náplně oboru spolu s koncepcí vzdělávání. Jeho práce v orofaciální onkologii navazuje zejména na vynikající dílo jeho učitele prof. MUDr. Jaroslava Tomana, DrSc., které prof. Mazánek rozvinul a dovedl do nového tisíciletí se začleněním všech soudobých trendů.

V neposlední řadě je prof. Mazánek výjimečnou lidskou osobností, vždy připravenou pomáhat spolupracovníkům, žákům i pacientům. Nezištně pracoval a pracuje nejen pro ČLS JEP, ale i pro celou českou vědu a školství. Hluboký odborný základ se v jeho osobě spojuje s vynikajícími osobnostními vlastnostmi. Je tak příkladem už pro několikátou generaci lékařů. Profesor Mazánek byl mnoho let členem řady vědeckých rad, např. vědecké rady Univerzity Karlovy, vědecké rady 1. LF UK, Vědecké rady MZ ČR, vědecké rady Stomatologické komory. Vykonával řadu funkcí. Byl členem předsednictva České společnosti maxilofaciální chirurgie, členem řady redakčních rad časopisů, členem několika zahraničních vědeckých společností. Byl hlavním řešitelem celé řady grantových projektů a byl oceněn mnoha cenami a medailemi: Cena Českého literárního fondu, Medaile Za rozvoj fakulty – 1. LF UK 1998, Diplom za přínos k rozvoji oboru stomatologie – Česká stomatologická společnost ČLS (2000), Pamětní medaile Pavla Jozefa Šafárika a pamětní list za dlouholetou spolupráci a aktivity ve prospěch LF UPJŠ Košice (2003), Medaile Za zásluhy – k životnímu jubileu – 1. LF UK (2003), Cena ministra zdravotnictví za výzkum za rok 2008, Osobnost české stomatologie – medaile ČSK za celoživotní přínos zubnímu lékařství (2013), Stříbrná medaile Univerzity Karlovy (2008), Zlatá medaile Univerzity Karlovy (2014), Medaile a Cena Josefa Hlávky pro významné osobnosti české vědy (2013), Poděkování a diplom Slovenské komory zubných lekárov (2013), Laureát Maydlovy přednášky Spolku českých lékařů Praha pro rok 2015.

Profesor Mazánek je významnou osobností českého lékařství a důstojně se zařadil do dlouhé řady nositelů Ceny Jana Evangelisty Purkyně.

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

za předsednictvo ČLS

prof. MUDr. Zdeněk Broukal, CSc.

za Stomatologickou společnost ČLS JEP

doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

za Společnost estetické a laserové medicíny ČLS JEP


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Diabetická neuropatie a její léčba
nový kurz
Autoři: MUDr. Michal Dubský, Ph.D.

Mnohočetný myelom: Úvodní léčba netransplantovatelných pacientů
Autoři:

Proč v prevenci zubního kazu kartáček nestačí?
Autoři: doc. MUDr. Romana Koberová – Ivančaková, CSc.

Hypersenzitivita dentinu jako příznak poškození tvrdých zubních tkání
Autoři: MUDr. Erika Lenčová, Ph.D.

Cesta pacienta s CHOPN
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se