Zemřel prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc.


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2012; 151: 151
Kategorie: Osobní zprávy

Ve středu 22. února 2012 ve věku 56 let zemřel po krátké těžké nemoci vážený pan profesor MUDr. Petr Zatloukal, CSc.


Narodil se 6. června 1955. Po absolvování gymnázia v Přerově studoval v letech 1974–1980 na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karolovy v Praze. Atestoval z interního lékařství, poté získal nástavbovou atestaci tuberkulózy a respiračních nemocí a klinické onkologie. Od roku 1980 do ledna 1997 pracoval na I. klinice tuberkulózy a respiračních nemocí VFN v Praze, od roku 1990 jako zástupce přednosty pro LPP. V lednu 1997 se stal přednostou Kliniky pneumologie a hrudní chirurgie 3. lékařské fakulty UK a FN Na Bulovce, kde pracoval dosud.

V listopadu 1997 se stal vedoucím katedry TRN Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, předsedal atestačním komisím a byl skvělý spravedlivý examinátor. Podílel se na výuce studentů 1. lékařské fakulty a od roku 1997 i 3. lékařské fakulty. Pravidelně přednášel v postgraduálním vzdělávání lékařů, vedl kurzy a školící stáže v pneumologii a pneumoonkologii. V roce 1999 habilitoval v oboru interního lékařství a v roce 2004 byl jmenován profesorem interního lékařství.

Velmi významná byla jeho role ve vědecko-výzkumné činnosti. Byl řešitelem 22 výzkumných projektů a výzkumných záměrů ministerstva zdravotnictví, publikoval více jak 50 prací v časopisech s IF, přednášel na domácích a mezinárodních konferencích, kde byl i předsedajícím v řadě sekcí. Byl členem reakční rady časopisu Lung Cancer, editorem Journal of Clinical Oncology a byl i předsedou redakční rady časopisu Studia pneumologica. Pan profesor byl známý i v řadě zahraničních společností a výborů. Byl členem výboru Central European Lung Cancer Board, International Academy of Cytology, European Organization for Research and Treatment of Cancer, kde byl členem Lung Cancer Cooperative Group, dále pak pracoval v International Association for the Study of Lung Cancer, byl členm American Society of Clinical Oncology a European Society for Medical Oncology. Velmi se zasloužil o rozvoj především české pneumologie a pneumoonkologie. Jeho životní pracovní doménou se stala diagnostika a především léčba bronchogenního karcinomu. Je autorem řady nových léčebných postupů, které jsou mezinárodně uznávány. Byl velmi aktivní a předsedal Společnosti klinické cytologie ČLS JEP, byl předsedou kooperativní skupiny pro léčbu plicní rakoviny, pracoval v Pneumologické společnosti ČLS JEP. Byl uznávaným odborníkem nejenom v České republice, ale i v zahraničí.

Pan profesor nám bude všem chybět!

Čest jeho památce!

prim. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×