17. ročník onkologického sympózia na téma „Onkologie v gynekologii a mammologii“


Autoři: Renata Neumanová
Působiště autorů: Oddělení radiační a klinické onkologie, Nemocnice Znojmo
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2012; 151: 175-176
Kategorie: Sjezdy

Brno, 6. až 7. ledna 2012

Základní myšlenkou již tradičně pořádaného onkologického sympozia je spolupráce různých odborností při řešení problematiky spojené s diagnostikou a léčbou onkologických diagnóz. První ročník kongresu se konal v roce 1996 v době, kdy jsem byla zaměstnaná ve FN Brno. Již tehdy jsem si uvědomovala zvýšenou potřebu komunikace a spolupráce s lékaři, kteří se léčby onkologicky nemocných účastnili. Stejně důležité je ale též sledování novinek a následně jejich zavádění do klinické praxe. To byl podnět k uspořádání této akce, která by měla pomoci podporovat mezioborovou komunikaci a spolupráci, neboť jedině tímto způsobem lze dosahovat kvalitních výsledků v léčbě onkologicky nemocných.

Letos se 17. ročník sympozia konal ve dnech 6. až 7. ledna 2012 za účasti cca 150 lékařů z různých oborů (diagnostika, histopatologie, chirurgie, radiační a klinická onkologie a gynekologie). Akce se zúčastnili lékaři z Čech, Moravy i Slovenska.

Hlavním tématem letošního odborného programu byla diagnostika a terapie pokročilého, recidivujícího a metastatického karcinomu prsu a gynekologických malignit. Posluchači si mohli v lékařské sekci vyslechnout více jak třicet zajímavých prezentací, diskutovat a vyměňovat si vlastní zkušenosti. V bloku diagnostiky vyvolala zájem zejména přehledná sdělení týkající se screeningu karcinomu prsu, informace o nových diagnostických metodách vhodných pro diagnostiku karcinomu prsu i gynekologických malignit a prezentace týkající se využití prognostických a prediktivních faktorů v cílené léčbě. V chirurgické sekci karcinomu prsu se hodně diskutovalo o možnostech prevence vzniku nádorového onemocnění u žen s BRCA1,2 a dále zde bylo prezentováno několik velice zajímavých kazuistik (např. silikonová lymfadenopatie, recidivující phyllodes tumor u mladé těhotné ženy aj.). Z dalších vysoce hodnocených prezentací byly ty, které se týkaly biologické terapie karcinomu prsu, možností léčby recidivujících a metastatických nádorů vaječníků, hrdla i těla děložního, managementu léčby gynekologických nádorů v průběhu těhotenství a v neposlední řadě též farmakoekonomických aspektů nádorové léčby.

Výhodou tohoto sympozia, které je zaměřené na určitý okruh diagnóz, je možnost probírat stále detailněji danou problematiku a diskutovat též kontroverzní témata. Všichni se snažíme prezentovat nejen svoje úspěchy, ale též pojmenovat svoje chyby a omyly. Výsledkem je získávání zkušeností a obohacení se z praxe jiných. Součástí kongresu je vždy i několik souhrnných sdělení o výsledcích nejnovějších studií. Cílem těchto prezentací je dostat novinky z klinického výzkumu co nejrychleji do běžné každodenní praxe. Panelové diskuze pak mají za úkol pokusit se dospět ke společnému konsenzu v případě ne zcela jednotných názorů lékařů z jednotlivých odborností na hraniční situace. Prezentace a především diskuze tak pomáhají usnadnit pochopení dané problematiky napříč jednotlivými odbornostmi.

Od roku 2006 je toto sympozium obohaceno o sekci, která je věnovaná pracovníkům z nelékařských zdravotnických profesí. Letošní 7. ročník se zabýval tématem psychologických aspektů ošetřovatelské péče, ošetřováním nežádoucích účinků radiační a systémové terapie, novinkami z práce radiologických asistentů a zásadami bezpečné práce s cytostatiky. Této sekce se letos zúčastnilo cca 50 zdravotnických sester a radiologických asistentů a mohli vyslechnout více jak 20 přednášek. Dalších šest sdělení bylo uveřejněno formou posteru.

Akce byla pořádána ve spolupráci s OSL ČLK Brno – město, FN Brno a Gynekologicko-porodnickou klinikou MU Brno.

Záštitu sympoziu poskytlo Ministerstvo zdravotnictví ČR, Primátor statutárního města Brna, Česká onkologická společnost ČLS JEP, Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP, Česká chirurgická společnost ČLS JEP, Společnost radiologických asistentů ČR, Česká asociace sester ČR, Mammologická sekcia SOS SLS, Onkologický ústav sv. Alžběty a Sekcia zdravotnických pracovníkov pracujúcich v onkologii pri SLS.

Program sympózia je uveřejněn na stránkách ČOS ČLK JEP www.linkos.cz/kongresy a na stránkách Občanského sdružení SOVA (Sdružení Občanů pro podporu Vzdělávacích Aktivit) www.ossova.cz. Na stejných adresách je uveřejněn též sborník s texty letošních prezentací.

prim. MUDr. Renata Neumanová, Ph.D., MBA

Oddělení radiační a klinické onkologie

Nemocnice Znojmo

e-mail: neumanova.ren@volny.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×