17. ročník onkologického sympózia na téma „Onkologie v gynekologii a mammologii“


Autoři: Renata Neumanová
Působiště autorů: Oddělení radiační a klinické onkologie, Nemocnice Znojmo
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2012; 151: 175-176
Kategorie: Sjezdy

Brno, 6. až 7. ledna 2012

Základní myšlenkou již tradičně pořádaného onkologického sympozia je spolupráce různých odborností při řešení problematiky spojené s diagnostikou a léčbou onkologických diagnóz. První ročník kongresu se konal v roce 1996 v době, kdy jsem byla zaměstnaná ve FN Brno. Již tehdy jsem si uvědomovala zvýšenou potřebu komunikace a spolupráce s lékaři, kteří se léčby onkologicky nemocných účastnili. Stejně důležité je ale též sledování novinek a následně jejich zavádění do klinické praxe. To byl podnět k uspořádání této akce, která by měla pomoci podporovat mezioborovou komunikaci a spolupráci, neboť jedině tímto způsobem lze dosahovat kvalitních výsledků v léčbě onkologicky nemocných.

Letos se 17. ročník sympozia konal ve dnech 6. až 7. ledna 2012 za účasti cca 150 lékařů z různých oborů (diagnostika, histopatologie, chirurgie, radiační a klinická onkologie a gynekologie). Akce se zúčastnili lékaři z Čech, Moravy i Slovenska.

Hlavním tématem letošního odborného programu byla diagnostika a terapie pokročilého, recidivujícího a metastatického karcinomu prsu a gynekologických malignit. Posluchači si mohli v lékařské sekci vyslechnout více jak třicet zajímavých prezentací, diskutovat a vyměňovat si vlastní zkušenosti. V bloku diagnostiky vyvolala zájem zejména přehledná sdělení týkající se screeningu karcinomu prsu, informace o nových diagnostických metodách vhodných pro diagnostiku karcinomu prsu i gynekologických malignit a prezentace týkající se využití prognostických a prediktivních faktorů v cílené léčbě. V chirurgické sekci karcinomu prsu se hodně diskutovalo o možnostech prevence vzniku nádorového onemocnění u žen s BRCA1,2 a dále zde bylo prezentováno několik velice zajímavých kazuistik (např. silikonová lymfadenopatie, recidivující phyllodes tumor u mladé těhotné ženy aj.). Z dalších vysoce hodnocených prezentací byly ty, které se týkaly biologické terapie karcinomu prsu, možností léčby recidivujících a metastatických nádorů vaječníků, hrdla i těla děložního, managementu léčby gynekologických nádorů v průběhu těhotenství a v neposlední řadě též farmakoekonomických aspektů nádorové léčby.

Výhodou tohoto sympozia, které je zaměřené na určitý okruh diagnóz, je možnost probírat stále detailněji danou problematiku a diskutovat též kontroverzní témata. Všichni se snažíme prezentovat nejen svoje úspěchy, ale též pojmenovat svoje chyby a omyly. Výsledkem je získávání zkušeností a obohacení se z praxe jiných. Součástí kongresu je vždy i několik souhrnných sdělení o výsledcích nejnovějších studií. Cílem těchto prezentací je dostat novinky z klinického výzkumu co nejrychleji do běžné každodenní praxe. Panelové diskuze pak mají za úkol pokusit se dospět ke společnému konsenzu v případě ne zcela jednotných názorů lékařů z jednotlivých odborností na hraniční situace. Prezentace a především diskuze tak pomáhají usnadnit pochopení dané problematiky napříč jednotlivými odbornostmi.

Od roku 2006 je toto sympozium obohaceno o sekci, která je věnovaná pracovníkům z nelékařských zdravotnických profesí. Letošní 7. ročník se zabýval tématem psychologických aspektů ošetřovatelské péče, ošetřováním nežádoucích účinků radiační a systémové terapie, novinkami z práce radiologických asistentů a zásadami bezpečné práce s cytostatiky. Této sekce se letos zúčastnilo cca 50 zdravotnických sester a radiologických asistentů a mohli vyslechnout více jak 20 přednášek. Dalších šest sdělení bylo uveřejněno formou posteru.

Akce byla pořádána ve spolupráci s OSL ČLK Brno – město, FN Brno a Gynekologicko-porodnickou klinikou MU Brno.

Záštitu sympoziu poskytlo Ministerstvo zdravotnictví ČR, Primátor statutárního města Brna, Česká onkologická společnost ČLS JEP, Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP, Česká chirurgická společnost ČLS JEP, Společnost radiologických asistentů ČR, Česká asociace sester ČR, Mammologická sekcia SOS SLS, Onkologický ústav sv. Alžběty a Sekcia zdravotnických pracovníkov pracujúcich v onkologii pri SLS.

Program sympózia je uveřejněn na stránkách ČOS ČLK JEP www.linkos.cz/kongresy a na stránkách Občanského sdružení SOVA (Sdružení Občanů pro podporu Vzdělávacích Aktivit) www.ossova.cz. Na stejných adresách je uveřejněn též sborník s texty letošních prezentací.

prim. MUDr. Renata Neumanová, Ph.D., MBA

Oddělení radiační a klinické onkologie

Nemocnice Znojmo

e-mail: neumanova.ren@volny.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se