Spolek českých lékařů v Praze


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2012; 151: 179
Kategorie: Zprávy

pořádá v dubnu, květnu a červnu 2012 pravidelné přednáškové večery s diskuzí. Začátek vždy v 17 hodin v Lékařském domě v Praze 2, Sokolská 31. 

DNE 2. DUBNA 2012

Přednáškový večer Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN

Přednosta: prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc. 

Hennerův večer

Roztroušená skleróza ve 21. století. 

Koordinátor: prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc.

 1. E. Havrdová: Úvod (5 min)
 2. E. Havrdová: Nová diagnostická kritéria roztroušené sklerózy (15 min)
 3. D. Horáková: Nástroje sledování efektivity léčby roztroušené sklerózy (20 min)
 4. E. Havrdová: Léčba roztroušené sklerózy: od kortikosteroidů k monoklonálním protilátkám (25 min)

Diskuze 

DNE 16. DUBNA 2012

Přednáškový večer Interní kliniky 2. LF UK a FN Motol

Přednosta: prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA 

Interna: Komplexní péče v jednotlivostech 

Koordinátor: prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

 1. R. Keil: Urgentní endoskopie na Interní klinice 2. LF UK a FN Motol 1993–2012 (15 min)
 2. M. Horáčková: Nemocniční hemodialýza a její specifika na Interní klinice 2. LF UK a FN Motol 2002–2012 (15 min)
 3. J. Charvát: Žilní vstupy: Up to date (15 min)
 4. P. Piťhová: Péče o pacienty se syndromem diabetické nohy (15 min)

Diskuze 

DNE 23. DUBNA 2012

Přednáškový večer Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze

Ředitel: doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc. 

Traplův večer

Problematika vícečetných těhotenství 

Koordinátor: doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.

 1. L. Krofta: Úvod (5 min)
 2. P. Velebil: Epidemiologie – vícečetná těhotenství (10 min)
 3. J. Řezáčová: Asistovaná reprodukce a vícečetná těhotenství (10 min)
 4. L. Haaková, J. Vojtěch: Vícečetná těhotenství v ultrazvukovém obraze (10 min)
 5. L. Krofta: Komplikace vícečetných těhotenství, management, řešení (10 min)
 6. Z. Straňák: Neonatologická problematika vícečetných těhotenství (10 min)Diskuze 

DNE 30. DUBNA 2012

Přednáškový večer Ortopedické kliniky dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol

Přednosta: doc. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA 

Popelkův večer

„Konzervativní“ operativa kyčelního kloubu 

Koordinátor: doc. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA

 1. T. Trč: Úvod (5 min)
 2. P. Chládek: Preartrotické vady kyčelního kloubu v dětském věku (10 min)
 3. M. Handl: Osteoartrosa kyčelního kloubu – etiopatogenetické faktory (10 min)
 4. P. Chládek: Femoroacetabulární impingement a jeho chirurgická léčba (10 min)
 5. T. Trč: „Konzervativní“ endoprotetika kyčelního kloubu (10 min)
 6. J. Kautzner: Artroskopie kyčelního kloubu (10 min)
 7. T. Trč: Závěr (5 min)

Diskuze 

DNE 7. KVĚTNA 2012

Přednáškový večer Fyziologického ústavu 1. LF UK

Přednosta: prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. 

Purkyňův večer

Experimentální laboratoř srdeční elektrofyziologie 

Koordinátor: prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc.

 1. O. Kittnar: Úvod (5 min)
 2. P. Neužil: Cíle a perspektivy experimentální elektrofyziologie srdce (10 min)
 3. M. Mlček: Experimentální kardiofyziologická laboratoř – metody a modely (10 min)
 4. P. Ošťádal: Srovnání vlivu normotermie, hypotermie a oxidu dusnatého na oxidativní stres, hemodynamické parametry a orgánové poškození po srdeční zástavě (10 min)
 5. J. Bělohlávek: Karotický a koronární průtok u protrahované srdeční zástavy léčené ECMO (10 min)
 6. Š. Havránek: Frekvence fibrilace komor při kompletní oběhové zástavě a při V-A ECMO (10 min)
 7. H. Skarlandtová: Stresová odpověď experimentálních zvířat během srdeční katetrizace (10 min)
 8. A. Linhart: Závěrečné slovo

Diskuze 

DNE 14. KVĚTNA 2012

Přednáškový večer Gynekologicko-porodnické kliniky 3. LF UK a FNKV

Přednosta: doc. MUDr. Eduard Kučera, CSc. 

Padovcův večer

Osobnost a odkaz prof. Padovce pro čs. gynekologii 

Koordinátor: doc. MUDr. Eduard Kučera, CSc.

 1. B. Svoboda: Osobnost a odkaz prof. Padovce pro čs. gynekologii (10 min)
 2. E. Kučera: Rozvoj gynekologicko-porodnické kliniky 3. LF UK a FNKV (10 min)
 3. K. Tikovský: Onkologický program gynekologicko-porodnické kliniky (10 min)
 4. A. Havránková: Cervikální a vulvární patologie (10 min)
 5. M. Bendová: Senologický program gynekologicko-porodnické kliniky (10 min)
 6. J. Záhumenský: Péče o těhotné a rodičky – moderní trendy (10 min)
 7. B. Kubešová: Prenatální diagnostika (10 min)

Diskuze 

DNE 21. KVĚTNA 2012

Přednáškový večer Chirurgické kliniky 3. LF UK a FNKV

Přednosta: prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc. 

Polákův večer

Současné trendy v diagnostice a léčbě náhlých příhod břišních 

Koordinátor: prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc.

 1. R. Gürlich: Úvod (5 min)
 2. L. Havlůj, D. Lukáš, P. Lisý: Zánětlivé náhlé příhody břišní (NPB) (15 min)
 3. V. Teplan, B. Mlýnek, V. Ducháč: Ileosní NPB (15 min)
 4. M. Očadlík, F. Fornůsek, F. Vyhnánek: Traumata jako příčina NPB (15 min)
 5. L. Vlček, J. Bafrnec, R. Kostka: Krvácení do GIT (15 min)

Diskuze 

DNE 28. KVĚTNA 2012

Přednáškový večer IV. interní kliniky 1. LF UK a VFN

Přednosta: prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. 

Prusíkův večer

Choroby perikardu 

Koordinátor: prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

 1. A. Žák: Úvod (5 min)
 2. K. Goričan, A. Večeřová: Perikardioskopie a biopsie perikardu – technika (10 min)
 3. M. Kocík, H. Lubanda: Intraperikardiální léčba perikardiálních onemocnění (10 min)
 4. A. Večeřová, K. Goričan: Analýza perikardiálního výpotku (10 min)
 5. H. Lubanda, M. Kocík: Kazuistika (15 min)

Diskuze 

DNE 4. ČERVNA 2012

Přednáškový večer Spolku slovenských lekárov Bratislava

Předseda: prof. MUDr. I. Riečanský, CSc. 

14. večer slovenských lekárov Bratislava

Klinika detskej chirurgie LFUK a DFNsP Bratislava 

Koordinátor: doc. MUDr. Ján Trnka, CSc.

 1. J. Trnka: Úvod (5 min)
 2. V. Cingel, J. Babala, D. Šandorová, Ľ. Sýkora, J. Bibza, B. Duchaj, M. Fuňáková, M. Smrek, J. Trnka, F. Horn: SILS operácie v detskom veku: naša metóda inzercie Covidien SILS portu (20 min)
 3. F. Horn, D. Dúbravová, M. Smrek, E. Valachovičová, M. Fuňáková, J. Babala, J. Trnka, V. Cingel: Vrodené chyby CNS v rukách detského chirurga (20 min)
 4. Ľ. Sýkora, R. Jáger, I. Béder, J. Trnka, V. Cingel: Vývoj MIO v oblasti lakťa na KDCH LF UK a DFNsP v Bratislave (20 min)

Diskuze 

DNE 6. 6. 2012 – 14 hodin Karolinum, Velká aula 

Oslavy 150. let Spolku českých lékařů v Praze 

prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc.

vědecký sekretář

prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.

předseda


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×