Jana Korandová


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2010; 149: 348
Kategorie: Sjezdy

Zdravotní sestra Jana Korandová pracuje ve zdravotnictví od roku 1974. Do Revmatologického ústavu (dále jen RÚ), kde pracuje ve funkci vrchní sestry, nastoupila v červnu 1991. Kromě aktivit zaměřených na zvyšování erudice zdravotníků nelékařských profesí pracujících v oboru revmatologie (i v jiných oborech) se již dlouho věnuje edukaci veřejnosti a pacientů revmatiků. Brzy po svém nástupu do RÚ pro pacienty začala organizovat pravidelné přednášky s cílem přiblížit jim revmatická onemocnění a naučit je s onemocněním žít. Informace měly pacientům a jejich pečovatelům usnadnit orientaci v problematice života s chronickou chorobou, připravit je na možné důsledky choroby na kvalitu života jejich i jejich rodiny a pomoci jim řešit situace, na které pacienti ani jejich blízcí nebyli dostatečně připraveni, které však většinou vznikly v důsledku chronického onemocnění. Přibližně od roku 1995 začala Jana Korandová organizovat přednáškové akce „pro pacienty a s pacienty“ i mimo prostory RÚ a to v rámci revmatologických kongresů (tyto akce pořádáme dosud). V současné době se jednou z klíčových oblastí zájmu Jany Korandové stala aktivizace pacientů ve smyslu aktivního zapojení se do spolurozhodovacích procesů v rámci zdravotnického týmu. Spolupráce J. Korandové se sdružením Revma Liga v České republice (dále jen RL) trvá prakticky od jejího založení. Jana nám mimo jiné nabídla i nový pohled na to, jak mohou pacienti aktivně a účinně ovlivňovat dění, které se jich týká přímo, ale i nepřímo (např. jak může RL ovlivňovat vznikající zákony, zákonné normy, jak a proč by RL měla spolupracovat s podobně zaměřenými organizacemi v České republice i mimo). Prostřednictvím J. Korandové se RL aktivně zapojila do celoevropských projektů. Má také obrovskou zásluhu na postupně se zvyšujícím povědomí o revmatických chorobách mezi českou laickou i odbornou veřejností. Zastupuje revmatické pacienty z České republiky v Evropské organizaci EULAR v pacientské sekci PARE. To vše vykonává ve svém volném čase nad rámec povinností svého náročného povolání vrchní sestry v Revmatologickém ústavu.

jp_32121_f_1
jp_32121_f_1

Jana je velmi empatický člověk. Dokáže se však nejen vžít do pocitů pacientů, ale má i vzácnou schopnost podněcovat je k aktivnímu přístupu k nemoci, k práci na sobě samých, ale i k práci pro druhé. Vždy si najde čas na každého.

Cílem její neúnavné práce je informovaný, sebevědomý pacient, který bez problémů komunikuje s lékařem a lékařským personálem a který si je plně vědom možnosti svoji léčbu pozitivně ovlivnit.

Přednášková činnost: na úrovni lokální, národní, nadnárovní (RÚ, ČAS, revmatologické kongresy, kongresy a konference pořádané nelékaři mimo území Prahy, na EULAR kongresech, pro pacienty a laiky – v rámci grantu nebo na základě konkrétních požadavků).

Výuka: studenti ošetřovatelství 1. a 3. LF UK, studenti v rámci programu Socrates, nelékaři v revmatologii – Litva Kaunas (program EULAR), nelékaři v revmatologii Leiden, nelékaři v revmatologii – SK, PL, CR – projekt EULAR), Brno.

Publikační činnost – příspěvky do časopisu Sestra, Florence, Česká revmatologie, EULAR Newsletter AHP.

Jana Schwarzová
sekretariát České revmatologické společnosti ČLS JEP
Na Slupi 4, 128 50 Praha 2
e-mail: schwarzova@revma.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se