Jana Korandová


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2010; 149: 348
Kategorie: Sjezdy

Zdravotní sestra Jana Korandová pracuje ve zdravotnictví od roku 1974. Do Revmatologického ústavu (dále jen RÚ), kde pracuje ve funkci vrchní sestry, nastoupila v červnu 1991. Kromě aktivit zaměřených na zvyšování erudice zdravotníků nelékařských profesí pracujících v oboru revmatologie (i v jiných oborech) se již dlouho věnuje edukaci veřejnosti a pacientů revmatiků. Brzy po svém nástupu do RÚ pro pacienty začala organizovat pravidelné přednášky s cílem přiblížit jim revmatická onemocnění a naučit je s onemocněním žít. Informace měly pacientům a jejich pečovatelům usnadnit orientaci v problematice života s chronickou chorobou, připravit je na možné důsledky choroby na kvalitu života jejich i jejich rodiny a pomoci jim řešit situace, na které pacienti ani jejich blízcí nebyli dostatečně připraveni, které však většinou vznikly v důsledku chronického onemocnění. Přibližně od roku 1995 začala Jana Korandová organizovat přednáškové akce „pro pacienty a s pacienty“ i mimo prostory RÚ a to v rámci revmatologických kongresů (tyto akce pořádáme dosud). V současné době se jednou z klíčových oblastí zájmu Jany Korandové stala aktivizace pacientů ve smyslu aktivního zapojení se do spolurozhodovacích procesů v rámci zdravotnického týmu. Spolupráce J. Korandové se sdružením Revma Liga v České republice (dále jen RL) trvá prakticky od jejího založení. Jana nám mimo jiné nabídla i nový pohled na to, jak mohou pacienti aktivně a účinně ovlivňovat dění, které se jich týká přímo, ale i nepřímo (např. jak může RL ovlivňovat vznikající zákony, zákonné normy, jak a proč by RL měla spolupracovat s podobně zaměřenými organizacemi v České republice i mimo). Prostřednictvím J. Korandové se RL aktivně zapojila do celoevropských projektů. Má také obrovskou zásluhu na postupně se zvyšujícím povědomí o revmatických chorobách mezi českou laickou i odbornou veřejností. Zastupuje revmatické pacienty z České republiky v Evropské organizaci EULAR v pacientské sekci PARE. To vše vykonává ve svém volném čase nad rámec povinností svého náročného povolání vrchní sestry v Revmatologickém ústavu.

jp_32121_f_1
jp_32121_f_1

Jana je velmi empatický člověk. Dokáže se však nejen vžít do pocitů pacientů, ale má i vzácnou schopnost podněcovat je k aktivnímu přístupu k nemoci, k práci na sobě samých, ale i k práci pro druhé. Vždy si najde čas na každého.

Cílem její neúnavné práce je informovaný, sebevědomý pacient, který bez problémů komunikuje s lékařem a lékařským personálem a který si je plně vědom možnosti svoji léčbu pozitivně ovlivnit.

Přednášková činnost: na úrovni lokální, národní, nadnárovní (RÚ, ČAS, revmatologické kongresy, kongresy a konference pořádané nelékaři mimo území Prahy, na EULAR kongresech, pro pacienty a laiky – v rámci grantu nebo na základě konkrétních požadavků).

Výuka: studenti ošetřovatelství 1. a 3. LF UK, studenti v rámci programu Socrates, nelékaři v revmatologii – Litva Kaunas (program EULAR), nelékaři v revmatologii Leiden, nelékaři v revmatologii – SK, PL, CR – projekt EULAR), Brno.

Publikační činnost – příspěvky do časopisu Sestra, Florence, Česká revmatologie, EULAR Newsletter AHP.

Jana Schwarzová
sekretariát České revmatologické společnosti ČLS JEP
Na Slupi 4, 128 50 Praha 2
e-mail: schwarzova@revma.cz


Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se