54. výroční sjezd českých a slovenských revmatologů


Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2010; 149: 347-348
Kategorie: Sjezdy

Praha, 12. až 15. května

Výroční sjezd českých a slovenských revmatologů se konal ve dnech 12.–15. května v Kongresovém centru Parkhotelu v Plzni a zúčastnilo se ho 520 lékařů a pracovníků nelékařských profesí (zdravotních sester a fyzioterapeutek).

Hlavními tématy sjezdu byla osteoporóza u revmatických onemocnění, syntetické bazální léky v léčbě revmatoidní artritidy, revmatický pacient v intenzivní péči, aktuální témata v revmatologii, systémová onemocnění pojiva, autoinflamatorní onemocnění v celém věkovém spektru, nové možnosti léčby osteoporózy, revmatochirurgie, synovitida v histologickém obraze a při zobrazovacích vyšetřovacích metodách, revmatismus měkkých tkání. Kromě těchto hlavních programových bloků proběhlo ještě devět satelitních sympozií, zejména s tématy, jako jsou biologická léčba, její bezpečnost, časná dignostika, registry pacientů, moderní léčba osteoporózy. Separátně probíhal i program pro nelékařské zdravotnické pracovníky.

Při příležitosti výročního sjezdu byly uděleny Čestné medaile České lékařské společnosti JEP prof. MUDr. Zbyňku Hrnčířovi, DrSc. a Janě Korandové. Čestné členství České revmatologické společnosti ČLS JEP obdrželi prof. MUDr. Gyula Poór, předseda Maďarské revmatologické společnosti; prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc. z Revmatologického ústavu a Jana Schwarzová, dlouholetá sekretářka ČRS a organizátorka odborných akcí.

Prof. MUDr. Zbyněk Hrnčíř, DrSc.

jp_32120_f_1
jp_32120_f_1

Narodil se v Přerově v roce 1933. Studia na LF MU v Brně ukončil v roce 1957, postgraduální přípravu absolvoval v letech 1957–1963 v nemocnici v Novém Bydžově. Od 1. srpna 1963 až doposud pracuje na II. interní klinice LF UK a FN v Hradci Králové. Od listopadu roku 1998 do prosince roku 2000 byl jejím přednostou.

Postupně získal atestace z interny I. a II. stupně a atestaci z revmatologie, na Karlově univerzitě pak vědecké a pedagogické gradusy: CSc. (1967), docent patologie a terapie nemocí vnitřních (1976), DrSc. (1981) a profesor vnitřního lékařství (1989). Dominantním odborným profilem je klinická revmatologie, badatelsky se zaměřením na imunologii revmatických nemocí. Na svém pracovišti založil a 30 let vedl výzkumnou a vývojovou imunorevmatologickou laboratoř.

V odborném lékařském tisku publikoval (mimo abstrakta) jako 1. autor 215 prací včetně 5 monografií; čtyřiadvacetkrát publikoval (opět mimo abstrakta) v časopisech s impakt faktorem. Na odborných/vědeckých konferencích/kongresech přednesl jako první autor 371 přednášek, první v roce 1960 (Caplanův syndrom). Publikační výstupy byly sedmkrát ohodnoceny cenou odborné společnosti ČLS JEP, z toho třikrát cenou České revmatologické společnosti. Byl navrhovatelem a řešitelem osmi grantových projektů (agentura MZ nebo ČSAV) s hodnocením vesměs v kategorii A, nebo jejího ekvivalentu. Je dlouholetým členem výboru ČRS, po dvě funkční období byl jejím předsedou a další dvě funkční období místopředsedou. Organizačně zabezpečoval pět sjezdů českých a slovenských revmatologů v Hradci Králové (v letech 1972, 1976, 1981, 1987, 2000) a sérii bienále ČRS v Bohdanči. Je čestným členem České lékařské společnosti JEP, České revmatologické společnosti a Slovenské lékařské společnosti.

Publikace v časopisech s impakt faktorem (mimo abstrakta)

A. První autor

 1. Hrnčíř Z, Tichý M, Salavec M, Vavřina J. Immunoglobulin A, G and M in synovial fluid in rheumatoid arthritis, reactive synovitis of local origin and in postmortal synovial fluid. Ann Rheum Dis 1972; 31: 325–329.
 2. Hrnčíř Z, Tichý M. Subclasses IgA1 and IgA2 in serum and synovial fluid in rheumatoid arthritis and reactive synovitis of local origin. Ann Rheum Dis 1978; 37: 518–521.
 3. Hrnčíř Z, Tichý M. Demonstration of pyroglobulin in the investigation of rheumatoid factor. Arthritis Rheum 1979; 22: 100–101.
 4. Hrnčíř Z, Tichý M, Salavec M, Vavřina J. Levels of Imunoglobulin E (IgE) in paired examinations of serum and synovial fluid in rheumatoid arthritis and reactive synovitis of local origin. Clin Chim Acta 1977; 81: 293–298.
 5. Hrnčíř Z, Pidrman V, Bradna P. Comment on the artikle by Laxer et al. Arthritis Rheum 1989; 32: 505 (Letter to the Editor).
 6. Hrnčíř Z, Matěja F, Tichý M, Štrych A. Waldenströmęs macroglobulinaemia with high titre rheumatoid factor treated with D-Penicillamine. Neoplasma 1970; 17: 183–187.
 7. Hrnčíř Z, Kraus Z, Tichý M. Non-specific humoral imunity response in latent and tertiary syphilis. Brit J Vener Dis 1972; 48: 108–112.
 8. Hrnčíř Z, Mazák J, Matěja F, Vaňásek J, Tichý M. Coincidence of pernicious anaemia and IgA-K myeloma. A clinical model of the relation between autoimmune disease and tumor from immunocompetent tissue. Neoplasma 1970; 17: 197–204.
 9. Hrnčíř Z, Tichý M, Vaňásek J. Monoclonal IgG-L gammapathy in the synovial fluid in rheumatoid arthritis. Clin Chim Acta 1972; 40: 237–241.
  B. Spoluautor
 10. Pudil R, Hrnčíř Z. Severe bradycardia after a methyprednisolone „minipulse“ treatment. Arch Intern Med 2001; 161: 1778–1779.
 11. Tichý M, Hrnčíř Z, Hrnčířová L, Mraček J, Matěja F. Physical and chemical abnormalities in a series of 155 paraproteinemic sera of the main immunoglobulin classes. Neoplasma 1972; 19: 667–674.
 12. Tichý M, Hrnčířová L, Hrnčíř Z. Anodic mobility of IgG-kappa paraprotein in agar. Clin Chim Acta 1973; 48: 421–426.
 13. Tichý M, Hrnčíř Z, Pola V, Mazák J. Immunochemical analysis of IgD-lambda paraprotein in myeloma. Neoplasma 1974; 21: 487–491.
 14. Tichý M, Hrnčíř Z, Bláha M, Vaňásek J. Monoclonal IgG-kappa cryoglobulin in a woman with lymphoreticular series hemoblastosis. Neoplasma 1974; 21: 717–721.
 15. Tichý M, Hrnčíř Z, Urbánková J. Transient IgM-lambda paraprotein in a 15-month-old child. Clin.Chim Acta 1976; 70: 201–204.
 16. Tichý M, Hrnčíř Z, Křenová I, Polák J. Simultaneous occurence of IgG3 – kappa and IgG2 – lambda paraproteins in a 12-year-old girl with malignant reticulocytosis. Neoplasma 1976; 23: 301–304.
 17. Tichý M, Hrnčíř Z. Level of SH groups in paraproteinemic sera. Neoplasma 1975; 22: 531–534.
 18. Tichý M, Hrnčíř Z, Mraček J. Subclasses IgG1 – IgG4 in 84 sera with IgG paraprotein. Neoplasma 1978; 25: 107–110.
 19. Tichý M, Hrnčíř Z, Mraček J, Hrnčířová L, Matěja F. Immunochemical and clinical characteristics of series of 516 paraproteinemic patiens. Neoplasma 1978; 25: 477–481.
 20. Tichý M, Hrnčiř Z, Mraček J. Simultaneous occurence of IgG-lambda paraprotein with pyroprecipitation properties and cryoglobulin in the serum of a patient with Waldenström’s Macroglobulinemia. Neoplasma 1978; 25: 741–744.
 21. Tichý M, Hrnčíř Z, Malý J, Sakalová A, Matěja F, Mraček J. Monoclonal cryoglobulins and pyroglobulins. Neoplasma 1984; 31: 381–384.
 22. Tichý M, Hrnčíř Z. Distribution of subclasses in a series of 62 sera with IgA paraprotein. Neoplasma 1986; 33: 507–508.
 23. Tichý M, Hrnčíř Z. IgG1–4 subclasses in paraproteinaemias. Neoplasma 1990; 37: 71–75.
 24. Tichý M. Hrnčíř Z. Index of light kappa/lambda and lambda/kappa chains in monoclonal gammopathies. Neoplasma 1990; 37: 55–59.

Výběr publikací z posledních pěti let (2006–2010)

 1. Hrnčíř Z, Drahošová M, Bradna P, Soukup T. Different correlation of anti–cyclic citrullinated peptide and rheumatoid factor -IgM, -IgA, IgG antibodies in systemic lupus erythematosus with and without Jaccoudś s arthropathy And in rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis 2006; 65(S2): 198 (Abstract Book).
 2. Hrnčíř Z. Oxaprozin v rodině nesteroidních antirevmatik. Rheumatologia 2007; 21: 15–19.
 3. Hrnčíř Z, Herout V, Podhola V. Cyklosporin A versus Cyklofosfamid u proliferativní lupusové nefritidy: přínos regionálního centra k multicentrické, otevřené, randomizované a kontrolované studii CYCLOFA–LUNE. Rheumatologia 2008; 22: 43–48.
 4. Hrnčíř Z. Renesance tramadolu u revmatických onemocnění. Rheumatologia 2009; 23: 13–17.
 5. Hrnčíř Z, Drahošová M, Andrýs C, Bradna P, Soukup T, Tomš J. Angiogenetic growth factors in systemic lupus erythematosus with deforming arthropathy of small hand joints. Ann Rheum Dis 2009; 68(S3): 746 (Abstract Book).
 6. Hrnčíř Z, Tomš J. Vaskulární endotelový růstový faktor u zánětlivých revmatických nemocí. Čes Revmatologie 2009; 17: 168–172.
 7. Hrnčíř Z, Drahošová M, Bradna P, Soukup T, Tomš J. Jaccoudova artropatie u systémového lupus erytematodes. Čes Revmatologie 2010; 18 (v tisku).

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se